Digital undervisning for alle elever i 5.–10. trinn fra 23. mars til og med 11. april

Kombinasjonen av det høye smittetrykket i kommunen, og at Ahus nå har forsinkelser på testsvar, innebærer at vi får ikke satt de som har testet positivt i isolasjon og nærkontakter i karantene raskt nok. Dette gir en situasjon som dessverre krever strengere tiltak. 

Ragnar Christoffersen, kommunedirektør i Lørenskog kommune. Derfor fattet kommuneoverlegen vedtak om heldigital undervisning på alle grunnskolene på 5.–10- trinn fra og tirsdag 23. mars til og med søndag 11. april. Undervisningen for elever på 1.– 4. trinn vil fortsatt gjennomføres på rødt nivå.

Smittetallene viser at smittesituasjonen for covid-19 i Lørenskog kommune har eskalert raskt de siste ukene. Vi så en kraftig økning i smitten etter både juleferien og vinterferien. Når vi nå går påsken i møte, er det særdeles viktig å få ned smittetallene før ferien, sier kommunedirektør Ragnar Christoffersen

Statistikken de siste to ukene viser at vi har et smittetrykk på hele 863 nye smittede per 100 000 innbyggere. I samme periode ser vi også at ca. 40% av de positive er under 20 år. Så høye tall har vi ikke sett tidligere og det er helt nødvendig at vi nå innfører digital undervisning for alle elever i 5.–10. trinn.

Lang responstid Ahus

– I tillegg skal Ahus analysere et økende antall prøver fra hele regionen, og det fører til at det tar lengre tid før vi får svar på våre tester. Resultatet er at det tar lengre tid før vi får satt smittede i isolasjon og nærkontakter i karantene. Med det høye smittetrykket vi har nå skal det ikke mye til før vi får ukontrollert smittespredning. Derfor er det særdeles viktig at vi får ned antall nærkontakter for ungdom nå, forklarer Ragnar Christoffersen. 

Særlige behov

Det vil bli lagt til rette for tilbud på dagtid til barn og unge med særlige behov. Dette tilbudet vil utformes i dialog mellom hjemmet og skolen.

Elever som har minst én foresatt i en kritisk samfunnsfunksjon og er under 12 år, kan få et tilbud på skolen. 

Rødt nivå

Undervisningen for elever på 1.–4. trinn vil fortsatt gjennomføres på rødt nivå som i dag.

Etter planen vil skolene gå tilbake på rødt tiltaksnivå fra og med 12. april, men det gjøres fortløpende vurderinger.

Mer informasjon om skoletilbudet og åpningstid i SFO gis fra den enkelte skole.