Driftstilskudd og leiestatus

Kultursektoren forvalter ordninger for støtte til kulturarbeid og har brukeransvar for lokaler og anlegg som leies ut til kultur- og idrettsformål.

Frist for å søke driftstilskudd til organisasjoner er senest 2. mai. 
Man kan søke om leiestatus hele året, men det lønner seg å søke før 2. mai for å kunne utnytte hele perioden.

Husk at det er krav om registrering og oppdatert informasjon i Lørenskogportalen for å få innvilget driftstilskudd og leiestatus.

» Mer informasjon og elektronisk søknadsskjema for driftstilskudd

» Mer informasjon og elektronisk søknadsskjema for leiestatus

Skal du søke om både driftstilskudd og leiestatus, er det nok å sende inn søknad om driftstilskudd.

Fant du det du lette etter?