Fagdag om fremtidens skole

9. september ble det arrangert felles fagdag for alle skolene i Lørenskog. Over 600 ansatte i Lørenskogskolen og rådgivere fra pedagogisk-psykologisk tjeneste kom sammen for å dele erfaringer, hente inspirasjon og få tips til egen undervisning.

Klikk for stort bildeLærerne lyttet oppmerksomt til det som ble sagt.Norsk skole får ny læreplan fra høsten 2020. Den nye læreplanen handler blant annet om dybdelæring og kritisk tenking. Elevene skal arbeide på tverrfaglige områder, nå færre kompetansemål og reflektere over egen læring. I tillegg skal lærerne i større grad enn før være del av et profesjonsfellesskap. Det er et mål at hele Lørenskogskolen skal være godt forberedt på den nye læreplanen.

På valgdagen brukes mange av skolene til valg, og derfor er en av planleggingsdagene lagt til valgdagen.

Fagdagen var organisert i parallellsesjoner, hvor det til enhver tid foregikk tjue workshops. Deltakerne kunne selv velge hvilke de ville delta på. Workshopene ble gjennomført av kreative og erfarne lærere fra Lørenskogskolen, og eksterne samarbeidspartnere. Her fikk kolleger presentert alt fra systematisk arbeid med klassemiljø, tips til bedre klasseledelse, bruk av programmering og dataspill i undervisningen og mye annet.

Øystein Gilje og Bjørn Bolstad ved Universitetet i Oslo, foreleste om forskningsprosjektet GEPP, hvor de har sett på sammenhengen mellom digitalisering og læring. Lørenskog deltar i dette forskningsprosjektet, og resultatene er interessante. Det forskes på sammenhengen mellom digitalisering og dybdelæring. 

Tilbakemeldingene fra de ansatte var positiv, og en av lærerne sa blant annet "Mange gode praktiske og konkrete undervisningstips man kan ta med tilbake til klasserommet. Spesielt var innleggene fra interne aktører veldig bra".

Klikk for stort bildeI pausene ble det tid til å diskutere videre ute på gangen.