Formannskapet vil vedta nye smitteverntiltak på formiddagen onsdag 3. mars  

Oppdatering: Nye tiltak ble enstemmig vedtatt på formannskapsmøtet og gjelder fra kl. 12:00 onsdag 3. mars. 

Med utgangspunkt i smittesituasjonen i Lørenskog og våre nærmeste nabokommuner, foreslår kommunedirektøren nye, strenge smitteverntiltak som vil gjelde fra onsdag 3. mars klokken 12.00. 

Ragnar Christoffersen, kommunedirektør i Lørenskog kommune.- Igjen ser vi en kraftig smitteøkning, og i tillegg er det høy forekomst av muterte virusvarianter. Dette gjelder ikke bare i Lørenskog, men også i våre nabokommuner, sier kommunedirektør Ragnar Christoffersen.

- For å få raskt kontroll på smittesituasjonen må mobiliteten i befolkningen reduseres. Videre anbefaler jeg at det iverksettes tiltak for å ned antall sosiale kontakter både privat og i det offentlige rom. Tiltakene vi foreslår er i tråd med anbefalingene fra nasjonale helsemyndigheter og er lik de tiltakene som er innført i Oslo og de tiltakene Lillestrøm skal behandle politisk onsdag 3. mars. Det blir de strengeste tiltakene vi har hatt så langt. Dette gjør meg virkelig vondt, jeg vet at mange allerede er ensomme, tiltakstrøtte og lei hele pandemien. Jeg forstår at dette vil ramme både enkeltpersoner og familier, arbeidsplasser og bedrifter, organisasjoner og næringsliv – ja, det vil ramme oss alle på ulike måter, sier kommunedirektøren.  
 
Formannskapet vil behandle forslag til nye smitteverntiltak onsdag 3. mars klokken 09.00

Dette er de viktigste tiltakene som anbefales innført: 

Private sammenkomster, anbefaling

Kommunens innbyggere anbefales på det sterkeste å unngå private sammenkomster og besøk i private hjem de neste 14 dagene, med unntak for enslige og barn og ungdom i samme kohort. 

Stenging av butikker og kjøpesentre 

Det foreslås at alle butikker, med noen unntak, må stenge. Unntakene er: 

 • matbutikker, inkludert kiosker, helsekost og andre som i hovedsak selger matvarer 

 • utsalgssteder for dyrefôr og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr 

 • apotek 

 • bandasjister 

 • optikere 

 • vinmonopol 

 • bensinstasjoner 

 • salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon 

 • lager- og grossistdelen i byggevareforretninger som selger til håndverksvirksomhet og lignende 

Frisører, hudpleie og andre tilsvarende virksomheter som har en-til-en kontakt med kunder foreslås å kunne holde åpent.

Stenging av: 

 • serveringssteder og skjenkesteder 
  Det foreslås at alle serverings- og skjenkesteder må holde stengt, men likevel slik at de kan holde åpent for å selge mat og ikke-alkoholholdig drikke som ikke skal nytes på stedet (takeaway). 

 

Arrangementer 

Det anbefales at både innendørs og utendørs arrangementer forbys med enkelte unntak: 

 • begravelser og bisettelser, likevel slik at det ikke er tillatt å være mer enn 50 personer til stede 

 • kamper, konkurranser, forestillinger og tilsvarende arrangementer med profesjonelle deltakere 

 • vielser, dåp og lignende ritualer, uten tilskuere 

 • digitale arrangementer, med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til nødvendig produksjonspersonell 

Breddeidrett og fritidsaktiviteter for barn og unge

Gjennom hele pandemien har det vært et ønske om å skjerme barn og unge i størst mulig grad for inngripende tiltak. Derfor foreslås det at fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år fortsatt kan holde åpent.

Breddeidretten, anbefaling

 • Ungdom i alderen 16-19 år kan delta på fritidsaktiviteter (innendørs og utendørs) i mindre grupper på inntil ti personer og med 1 meters avstand til enhver tid. Antalls- og avstandskrav gjelder ikke for toppidretten. 

 • Det oppfordres til å minimere bruken av garderober. 

 • Det oppfordres til å minimere tilstedeværelse av personer som ikke er direkte knyttet til treningsaktiviteten. 

 • Innbyggerne i Lørenskog frarådes å reise til andre kommuner for å delta på treninger eller lignende aktiviteter. 

 • Organiserte fritidsaktiviteter utendørs for voksne over 20 år frarådes. 

 

Treningssentre 

Basert på smittesituasjonen og ikke minst den store økningen av smitte knyttet til muterte virusvarianter har kommuneoverlegen gitt klar anbefaling om å iverksette smitteverntiltak for å redusere mobilitet innad i kommunen og redusere antall kontaktpunkter på offentlige steder. På bakgrunn av dette og sammenholdt med øvrige lokale tiltak som anbefales, er det nødvendig også å anbefale å stenge treningssentre i kommunen. Tilsvarende vurdering er gjort i Lillestrøm kommune som har tilnærmet samme smittesituasjon som Lørenskog. Oslo har heller ikke åpnet for treningssentre. 

Her finner du kommunedirektørens forslag til ny smittevernforskrift: 

Forskrift om forebygging av koronasmitte (PDF, 53 kB)

Forskrift om forebygging av koronasmitte, Lørenskog kommune, Viken (PDF, 16 kB)

Smittevernvurdering Lørenskog kommune 01.03.2021 (PDF, 169 kB)

Forskrift om oppheving av forskrift om forebygging av koronasmitte, Lørenskog kommune, Viken (PDF, 5 kB)

All koronainformasjon

Her finner du all informasjon om koronaviruset i Lørenskog kommune

Overføring av formannskapsmøtet

Du kan følge formannskapets behandling av ny lokal smittevernforskrift på nett-TV fra klokken 09.00 onsdag 3. mars.