Formannskapets flertallsinnstilling - årsbudsjett for 2020 og økonomiplan for 2020-2023

Klikk for stort bildeFormannskapets flertallsinnstilling til årsbudsjett for 2020 og økonomiplan for 2020-2023 er nå lagt ut til alminnelig ettersyn.

Kommunestyret vil behandle og vedta årsbudsjettet og økonomiplanen i kommunestyremøtet onsdag 11. desember.

Lenke til: