Gjeldende smitteverntiltak for Lørenskog kommune fra 30. oktober

Ny koronaforskrift for Lørenskog kommune ble vedtatt på formannskapsmøte i dag onsdag 11. november. Tiltakene under gjelder fortsatt, men nye tiltak er strengere på noen områder. De nye tiltakene finner du her.

Klikk for stort bilde

På bakgrunn av økende smitte i Lørenskog og i kommunene rundt, har Lørenskog kommune revidert lokal forskrift for smittevern. Vi har lagt oss på samme linje som Oslo, men har utvidet bruken av munnbind til å gjelde hele tiden når du er innendørs på offentlig sted. Det vil si at du alltid må ha på munnbind i for eksempel butikken, kirken og idrettshallen.  


– Vi har lagt oss på samme linje som Oslo, sier ordfører Ragnhild Bergheim. Men har strengere krav til bruk av munnbind. Når du for eksempel er i en butikk eller på et kulturarrangement, er det ikke alltid så lett å vurdere om det er en meter til andre personer. Derfor skal du ta på munnbind uansett, forklarer ordføreren.

 • Påbud om munnbind på kollektivtransport.
   
 • Besøkende i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter, må benytte munnbind.
   
 • Besøkende på serveringssteder med skjenkebevilling skal benytte munnbind. Munnbindet kan kun tas av når du spiser og drikker.
   
 • Ansatte i butikker, på kjøpesentre, på serveringssteder uten skjenkebevilling, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter, skal ha på munnbind dersom de ikke kan holde én meter til andre. Dersom ansatte er beskyttet med visir eller skillevegger, trenger de ikke å ha på munnbind.
   
 • Ansatte på serveringssteder med skjenkebevilling skal benytte munnbind når de oppholder seg i områder hvor gjester har tilgang.
   
 • Stans i innslipp til utesteder etter kl. 2200.
   
 • Ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster med flere enn 10 personer tilstede.
   
 • Det er ikke tillatt å gjennomføre offentlige arrangementer med flere enn:
  • 200 personer til stede samtidig når arrangementet er utendørs.
    
 • Påbud om hjemmekontor så langt det er praktisk mulig.

Følgende tiltak er ikke lenger relevante etter at nye tiltak trer i kraft 12. november:

 • Besøkende på sports- og fritidsaktiviteter trenger ikke å ha på munnbind når de er i fysisk aktivitet, men de må ha på munnbind når de ikke trener, i garderoben og på vei inn og ut av lokaler.
   
 • Det er ikke tillatt å gjennomføre offentlige arrangementer med flere enn:
  • 20 personer til stede samtidig når arrangementet er innendørs og det ikke er fast seteplassering.
  • 200 personer til stede samtidig når arrangementet er innendørs og det er fast seteplassering.
    
 • Breddeidrett for voksne kan kun gjennomføres der det er mulig å holde én meters avstand
   
 • Opphør av skjenking av alkohol senest kl. 2400.

Unntak for plikt til bruk av munnbind

Barn under 12 år er unntatt fra kravet om bruk av munnbind. Unntaket er i tråd med FHIs anbefaling om at barn under 12 år ikke bør bruke munnbind. Det samme gjelder deg som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Innstrammingen gjelder ikke barnehage og skoler. Der gjelder nasjonalt regelverk.

Tidspunkt for forskrift

Forskriften er gjeldende fra fredag 30. oktober kl. 1600. 

Forskriften gjelder inntil videre - dvs det er ikke fastsatt en sluttdato. Endringer/opphevelse vurderes fortløpende basert på smittesituasjonen og behovet for lokale tiltak.

Her kan du lese forskriften i sin helhet. (PDF, 278 kB)

Kommunedirektørens forslag som lå til grunn for forslag til nye tiltak.

Opptak av ekstraordinært møte i formannskapet hvor forskriften ble vedtatt.