Gledelig fall i smittetrykket - kommunedirektøren foreslår flere lettelser

Barn spiller fotball - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto: Barn spiller fotball colourbox.con I uke 20 fikk vi en merkbart nedgang i antall positive i Lørenskog. Derfor foreslår kommunedirektøren at formannskapet allerede denne uken gjør lettelser for serverings- og skjenkesteder, samt utvider gruppestørrelsen for barn og unge inne og ute. 

Den gledelige nedgangen i antall positive den siste uken, gjør at Lørenskog kommune nå har 135 per 100 000 de siste 14 dagene, mot 250 forrige uke. Det er denne gode utviklingen som ligger til grunn for at kommunedirektøren fremskynder å foreslå nye lettelser for tiltak i Lørenskog. 

Lettelser før antatt 

— Det er veldig positivt at tallene går i riktig retning, og at vi kan fortsette å gjenåpningen av Lørenskog, sier kommunedirektør Ragnar Christoffersen. Vi hadde i første omgang sett for oss en ny vurdering om 14 dager, men når utviklingen er så positiv og vi flytter oss fra nivå fire til nivå tre, er det naturlig å foreslå noen lettelser allerede denne uka for formannskapet.  

Formannskapet skal behandle forslag til lettelser onsdag 2. juni kl. 1400. De nye lettelsene vil da eventuelt gjelde fra torsdag 3. juni. 

Forslag til lettelser: 

 • Serverings- og skjenkesteder kan holde åpent - også innendørs - så lenge smittevernsregler er ivaretatt. 
   
 • Fritidsaktiviteter innendørs: 
  • Antall barn og unge som kan trene sammen innendørs utvides til 20 + støttefunksjoner
    
 • Fritidsaktiviteter utendørs: 
  • Antall barn og unge opp til 20 år som kan trene sammen utendørs utvides til 30 + støttefunksjoner
  • For voksne over 20 år er det tillatt med opptil 20 personer utendørs 

— Neste uke vil vi igjen ta en vurdering, om det er mulig å åpne opp mer. Det forutsetter at vi fortsatt er gode på å overholde smittevernsreglene, at du tester deg ved symptomer og at så mange som mulig deltar i massetestingen gjennom skole og barnehage, sier en smilende kommunedirektør. 

Massetesting i Lørenskog 

Alle foresatte med barn i barnehage eller barneskole får tilbud om å hurtigteste seg hjemme, og  alle elever ved ungdomsskole og videregående skole kan teste seg på skolen. Til sammen tester vi opp mot 25 % av Lørenskogs befolkning hver uke. Dette har gjort at vi har fanget opp noe villsmitte. 

— Innføringen av massetesting og at vi har fått vaksinert innbyggere med høyere risiko for alvorlig sykdom og har fått fart på resten av vaksineringen, gjør at vi kan tillate oss å ta litt mer risiko, sier kommunedirektøren avslutningsvis.  

Besøk av barn fra samme kohort

Kommunedirektøren anbefaler også en mindre endring i forskriften om samlinger i private hjem for barn fra samme kohort. Per i dag kan maks ti personer samles i private hjem og hager uavhengig av om barna tilhører samme kohort i barnehagen eller barneskolen. I forslaget legges det opp til at barn fra samme kohort i barnehage og barneskole unntas fra antallsbegrensningen for hvor mange som kan samles i private hjem. 


Lenke til: Endring av lokal forskrift om forebygging av koronasmitte

Lenke til: Justering av forskrift om besøk i private hjem

Lenke til:  Kommuneoverlegens smittevernvurdering