Har du lyst til å snakke med venner og kjente om kommunens utvikling?

Gjestebud er et uformelt diskusjonstreff arrangert av engasjerte innbyggere; et slags kaffeslaberas eller vennetreff. Det kan være hjemme hos noen, på kafé eller utendørs. Lag, foreninger og næringsliv kan også ha gjestebud. Poenget er at noen innbyggere møtes for å snakke om og gi tilbakemelding på noe kommunen ønsker innspill om. Gjestebud er en måte å drive medvirkning, og som for mange kan passe bedre enn for eksempel innbyggermøter og spørreundersøkelser.

Kontakt Lillian Oterholt på tlf 950 69 558 eller lot@lorenskog.kommune.no for å holde gjestebud eller å få vite mer.

Den som har gjestebud, inviterer noen venner og kjente hjem til seg eller et annet sted som passer. En gruppe på 5-6 personer kan passe. Før dere treffes, har dere sett på forslaget til kommuneplanen på www.planenvaar.no. På gjestebudet snakker dere om forslaget. Den som har gjestebudet lager en oppsummering som kommunen tar med i det videre arbeidet med kommuneplanen.

Gjestebud om kommuneplanen kan holdes når som helst i høringsperioden 19. juni – 11. september.

Her er informasjon til deg som vil ha gjestebud.

Her er skjema for oppsummering fra gjestebud.

Se også: Høring av forslag til kommuneplanens samfunnsdel  

Du kan lese mer om hva en kommuneplan er og hvordan vi en kommuneplan blir til på www.planenvaar.no