Hva er viktig for deg?-dagen ble markert 9. juni

Hva er viktig for deg?-dagen ble arrangert av sykepleier Nina Simonsen og ergoterapeut Karoline Lillejordet fra avdeling for kartlegging og mestring (KM), som er ressurspersoner i hverdagsmestring. - Klikk for stort bildeHva er viktig for deg?-dagen ble arrangert av sykepleier Nina Simonsen og ergoterapeut Karoline Lillejordet fra avdeling for kartlegging og mestring (KM), som er ressurspersoner i hverdagsmestring. Lørenskog kommune  I år ble - Hva er viktig for deg?-dagen - markert i Lørenskog onsdag 9. juni. Hva er viktig for deg?-dagen arrangeres i år for åttende år på rad. Det hele startet i ett av Gode pasientforløps læringsnettverk i 2014 – og bevegelsen har nå spredd seg til 50 land over hele verden.

Hva handler dagen om?

Ved å spørre brukerne om hva som er viktig for dem, løfter vi brukernes stemme og deres ønsker. Med denne helsefremmende tilnærmingen kan det iverksettes tiltak basert på brukeres egne mål. Ved å stille spørsmålet «Hva er viktig for deg?» flyttes oppmerksomheten fra sykdom til helse og fra diagnose til hele mennesket.

Tjenester i hjemmet markerte dagen i Lørenskog kommune

Dagen ble markert av Tjenester i hjemmet hvor alle avdelinger ble utfordret om å sende inn bidrag som viser hvordan de jobber med dette temaet i sin avdeling. Beste bidrag ble kåret i  et felles Teams-møte på selve dagen 9. juni. I år ble det delt førsteplass mellom avdeling for kartlegging og mestring (KM) og Vallerud bosenter (VABO). Det kom inn utrolig mange flotte bidrag, så det ble rett og slett for vanskelig å velge kun én vinner.

Ellers ble dagen markert i hver enkelt avdeling i Tjenester i hjemmet. Alle ansatte så filmen «Hva er viktig for deg?» med påfølgende diskusjon om hvordan man jobber med temaet i egen avdeling.

Plakat med snakkebobler om hva som er viktig for deg. - Klikk for stort bildeBrukerne ble også spurt om hva som var viktig for dem. Svarene ble hengt opp på de ulike avdelingene til Tjenester i hjemmet. Lørenskog kommune  Alle brukere ble denne dagen også spurt om «Hva er viktig for deg?», og flere av svarene ble skrevet ned og hengt opp på plakater i avdelingene. Der skal de henge som en påminnelse om at dette er noe vi må jobbe med hele året.

Du kan leser mer om Hva er viktig for deg?-dagen på FHIs nettsider.