Informasjon om koronavirus

På denne siden samler vi råd og informasjon om koronaviruset (Covid-19). Siden blir oppdatert fortløpende.

Totalt 75 personer i Lørenskog har fått påvist smitte av koronaviruset og totalt 34 er nå friskmeldte.  

Har du spørsmål om koronaviruset?

Ring kommunens testtelefon hvis du har symptomer og ønsker avklaring på om du bør testes. Telefonnummer 67 49 50 27. Den er åpen hverdager kl. 08.30-15.00 og helg 10:00 - 14:00.
Påsken: Mandag -onsdag kl 08.30-15.00. Skjærtorsdag - 2.påskedag kl. 10:00 - 14:00.

Kontakt fastlegen ved annen sykdom. Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring legevakten på telefon 116117.

For generelle spørsmål om korona, se www.helsenorge.no, eller ring folkehelseinstituttets informasjonstelefon på telefon 815 55 015.

 Hvis du trenger tegnspråktolk til samtalen kan du bestille det her.

Trenger du noen å snakke med?

Hvis du har behov for å snakke med noen om alt det som skjer i disse dager har vi opprettet flere hjelpetelefoner som du kan benytte deg av. Disse skal ikke brukes til medisinske spørsmål.

Det finnes også mange nasjonale hjelpetelefoner og støttegrupper du kan benytte deg av.

Vil du hjelpe til?

Lørenskog kommune har et stort behov for ekstra helsepersonell til viktige funksjoner i tiden fremover, og vi ønsker å komme i kontakt med alle dere som har bakgrunn fra helsearbeid.

Hvis du ikke er utdannet innen helse men likevel ønsker å hjelpe kan du melde deg som frivillig her til andre oppgaver

Viktig informasjon

Koronavirus

Endringer i tilbudet fra helse, omsorg og mestring 

I forbindelse med utviklingen av koronapandemien har Lørenskog kommune gjort flere tiltak for å begrense smitte og sikre at vårt helsepersonell kan gi helsehjelp til de som trenger det mest.  

Det vil komme vanskelige prioriteringer i tiden framover. For å sikre at vi får gitt livsnødvendig hjelp er noen tjenester stoppet eller redusert. 
 
Det vil skje flere endringer framover etter hvert som situasjonen endrer seg. Lørenskog kommune vil kontakte brukere og pårørende ved endring i tilbudet til den enkelte.  

Vi ber alle dere som mottar helse- og omsorgstjenester om å tenke gjennom om det er oppgaver som dere selv kan gjøre eller deres pårørende kan bistå dere med. På den måten bidrar dere til at kommunen kan klare å gi helsehjelp til de som trenger det mest.  

Vi forstår at dette kan være utfordrende for både brukere og pårørende. Vi håper allikevel på forståelse for endringene som innføres.  

Har du helsebakgrunn og vil bidra? Meld deg her: https://3278848153.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4210933471?language=NB&link_source_id=0 

Vil du bidra som frivillig til andre oppgaver? Meld deg her: https://frivillig.no/lrenskog-frivilligsentral/frivillig-bistand-under-koronautbrudd?fbclid=IwAR3bKoGA3Civkn-mIoFhBoIdAeMa1GCaoVedGZnS1i-s0RSJ-LO5qHETtGk 

Har du spørsmål eller trenger informasjon om koronaviruset?

Ring  67 49 50 27 hvis du har medisinske spørsmål om korona.

Kontakt fastlegen hvis du har symptomer på sykdom. Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring legevakten på telefon 116117.

For generelle spørsmål om korona, ring folkehelseinstituttets informasjonstelefon på telefon 815 55 015 eller se www.helsenorge.no

Hvis du trenger tegnspråktolk til samtalen kan du bestille det her.

Har du mistanke om sykdom?

Rådene for personer som mistenker at de er syke endrer seg stadig. Vi ber deg derfor sjekke folkehelseinstituttets sider for oppdatert informasjon.

Har du behov for akutt helsehjelp, ring fastlegen din. Hvis du ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring legevakt på tlf. 116117. Ring, ikke møt opp hos fastlege eller legevakt!  Dersom liv og helse er i fare, ring 113.

Det er vintersesong, og de fleste med luftveisplager har ikke risiko for koronavirus. 

Alle med symptomer på luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme. Det er ikke kapasitet til å teste hele denne store gruppen, og de aller de fleste har ikke covid- 19. Fordi vi ikke kan vite sikkert hvem som er smittet, anbefaler vi at alle holder seg hjemme til ett døgn etter symptomfrihet.

Hvis du har symptomer ønsker vi at du melder fra til Folkehelseinstituttet via dette skjemaet. Det gjelder selv om du ikke mistenker at du er smittet av koronavirus.

Hvordan kan du redusere risikoen for smitte?

Du kan gjøre mye for å redusere risikoen for å bli smittet eller å spre smitte. God håndvask i minimum 30 sekunder er det enkleste og mest effektive tiltaket du kan gjøre. 

Håndvask

 • Vask hendene ofte og grundig med såpe og vann, særlig etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, før tilbereding av mat, før måltider, etter kontakt med dyr og ellers ved synlig skitne hender. Det anbefales å vaske hender når man kommer hjem etter å ha vært ute blant folk. 
 • Hånddesinfeksjonsmiddel/håndsprit virker mot koronaviruset og er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig, men husk at dersom hendene er synlig skitne eller våte har dette redusert effekt. Da bør hendene rengjøres med såpe og vann.

Hostevaner

 • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre.
 • Tilstreb å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå), eller i albuekroken dersom du ikke har papirtørkle tilgjengelig.

Hold avstand

 • Unngå håndhilsning, samt kyssing og klemming, utenfor hjemmet.
 • Hold avstand til andre, både på jobb, ute og andre steder du oppholder deg.
 • Begrens antall personer du har nær kontakt med, og får besøk av, til noen få av gangen.
 • Friske barn kan være sammen både ute og inne, men i små grupper.
 • Utsett større sammenkomster som ikke er nødvendige.
 • Unngå stigmatisering og utestengning. 

Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person: Hvordan forebygge smitte?

Nedlastingslink til plakaten "Vaner som forebygger smitte"

Klikk for stort bilde

  

Hvem skal være i hjemmekarantene?

Reglene for hvem som skal i hjemmekarantene endrer seg stadig. Vi ber deg derfor sjekke folkehelseinstituttets nettsider for oppdatert informasjon eller ringe oss på telefon 67 49 50 27 , alternativt kan du ringe folkehelseinstituttets informasjonstelefon på telefon 815 55 015. 

Her finner du forklaring på hva som menes med hjemmekarantene og hjemmeisolering, og råd ved disse tiltakene.

Tiltak for næringslivet

Det er innført flere tiltakspakker for å håndtere de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet.

Det betyr endringer i både satser, avgifter, sanksjoner og frister.

Oversikt over nasjonale tiltak innført av norske myndigheter

Informasjon fra Skatteetaten

Tiltak for næringslivet fra Viken fylkeskommune

Letter næringslivets tilgang til Innovasjon Norges samlede rammer 

Kompensasjonsguide til kriserammede bedrifter

Som en oppfølging av informasjonen som ble sendt ut til bedrifter i Lørenskog forrige uke har vi laget en informasjonsfilm om hvor du finner mer informasjon og hvordan bedrifter/næringslivet som er rammet går fram for å søke kompensasjon for bortfall av inntekter/omsetning. 

Filmen er delt opp i kapitler så du lett kan navigere til de temaene som er aktuelle for deg.

 

Stengte skoler: kan barn være sammen med andre?

Lek er viktig for barn og ungdoms utvikling og velvære, men når skolen er stengt over lengre tid for å hindre smittespredning, bør ikke barn og ungdom samles i større grupper.

For å begrense smittespredning, må kontakt med andre mennesker (for eksempel utenfor familien) begrenses, og ved samvær bør man holde minst 1 meters avstand. Besteforeldre bør ikke brukes til pass av barn, da økende alder gir risiko for alvorlig forløp av koronavirusinfeksjon.

Dersom det er nødvendig å samarbeide med andre familier om barnepass, bør det begrenses til små grupper. Slik får man begrenset smittespredningen. Størrelsen på gruppen bør vurderes ut ifra punktene nedenfor:

 • Begrense antall barn og ungdom som er sammen. Det er en fordel om det er de samme barna eller ungdommene som treffes.
 • Begrense varighet av lek/samvær (få timer)
 • Fortrinnsvis holde lek og samvær utendørs
 • Begrense overnattingsbesøk
 • Vaske hender ofte, både før, under og etter lek, og ha god hostehygiene
 • Barn og ungdommer med symptomer på luftveisinfeksjon holdes hjemme og bør ikke omgås med andre barn og ungdommer utenfor familien. Dette gjelder også ved milde symptomer

For barn og ungdom som er i hjemmeisolasjon eller hjemmekarantene, gjelder egne anbefalinger.

Refusjon av utgifter til barnehage og SFO

Vi har fått spørsmål fra flere innbyggere om de får refundert sine utgifter til barnehageplass og SFO-plass. Alle fakturaer for kommunale tjenester som er stengt, er stoppet inntil videre. 
   
Noen av dere har imidlertid nylig mottatt faktura for mars. Det er viktig at dere betaler denne. Lørenskog kommune vil gi reduksjon av foreldrebetaling for den perioden barnehagen/SFO er stengt. Betalingen som gjelder for siste halvdel av mars vil dere derfor få refundert senere. Dette gjelder for private og kommunale barnehager og for kommunal SFO.

For barn som i denne perioden må benytte seg av barnehage- eller SFO-plass, vil det i denne perioden gi fritak for betaling.

Ønsker du å komme i kontakt med en frivillig som gjerne setter av litt tid iblant for en samtale via telefon

Tiden vi befinner oss i nå, er det mange som blir mer alene enn vanlig store deler av hverdagen sin. Heldigvis har Lørenskog et varmt lokalsamfunn og det er mange som ønsker å bidra med noe positivt. I løpet av de siste dagene har mange innbyggere i Lørenskog meldt seg som frivillige og står klare til å bidra som telefonvenner/ digitale venner.

Ønsker du å komme i kontakt med en frivillig som gjerne setter av litt tid iblant for en samtale enten via telefon eller video? Ta kontakt med frivillighetskoordinatorer: Maria Veske: 905 83 703, Trine Berglie: 975 64 084.

Ta også gjerne kontakt om du har spørsmål knyttet til annen type frivillig bistand.

Trenger du handlehjelp?

Frivilligsentralen i Lørenskog har fått i stand en avtale med Rema 1000, Metro og Norsk Folkehjelp for de som ikke har familie eller naboer som kan hjelpe dem med handling av matvarer i disse korona-tider.

Først og fremst bes alle forsøke www.kolonial.no eller www.meny.no for nettbestilling.

Lykkes ikke dette kan handlelisten sendes til frivillig@lorenskog.kommune.no. Husk å legge inn navn, adresse og mobiltlf.

Man kan også ringe telefon 67 93 44 44 mandag, onsdag eller fredag mellom kl. 09.00-12.00.

Levering skjer mandag, onsdag og fredag etter kl. 17.00. (Bestillinger må være sendt/ringt inn før kl. 12.00 disse dagene).

Varene vil bli satt utenfor døren. Norsk Folkehjelp vil ringe og melde fra når varene er levert.

Man vil faktureres for handleposens beløp på et senere tidspunkt. Selve leveringen er gratis.

Trenger du handling og levering av matvarer?

Frivilligsentralen i Lørenskog har fått i stand en avtale med Rema 1000, Metro og Norsk Folkehjelp for de som ikke har familie eller naboer som kan bistå med handling av matvarer i disse Corona-tider.

Først og fremst ber vi alle forsøke www.Kolonial.no  eller www.meny.no  for nettbestilling.

Lykkes ikke dette kan handlelista sendes til frivillig@lorenskog.kommune.no. Husk legg inn navn, adresse og mobiltlf.

Du kan også ringe telefon 67 93 44 44 mandag, onsdag eller fredag kl 9.00-12.00.

Levering skjer mandag, onsdag og fredag etter kl 17.00. (Bestillinger må være sendt/ringt inn før kl 12.00 disse dagene)

Varene vil bli satt utenfor døra. Norsk Folkehjelp vil ringe og melde fra når varene er levert.

Faktura for handleposens beløp sendes på et senere tidspunkt. Selve leveringen er gratis.

Berørte tjenester

For å hindre ytterligere spredning har Lørenskog kommune innført tiltak og stengt en rekke funksjoner og tilbud fra og med fredag 13. mars, og foreløpig fram til etter påske, tirsdag 14. april. 

Oversikt over stengte/begrensede tjenester

Barnehage og skole

Alle barnehager og skoler er stengt for å forhindre koronasmitte.

Alle elever på 1.-10. trinn får et opplæringtilbud hjemme via digitale plattformer.

 Alle eksamener for 10. trinn er avlyst.

Barn som ikke kan være hjemme

Helsedirektoratets retningslinjer for stenging av skole og barnehage gjør følgende unntak:

Tilbud når foresatte har kritisk samfunnsfunksjon eller samfunnskritisk oppgave

Du finner oversikt over hvilke yrker som er definert som samfunnskritiske funksjoner hos KS.

 • Barn som bor med to foresatte må ha begge foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner og/eller andre virksomhetskritiske oppgaver.
 • Der barnet ikke bor sammen med begge foresatte, er det tilstrekkelig at den som barnet etter avtale eller avgjørelse skal være hos, har en samfunnskritisk funksjon.
 • Arbeidsgiver må på forespørsel kunne bekrefte at foresatte er personell i kritisk samfunnsfunksjon og/eller har virksomhetskritisk oppgave.

Vi ber alle foreldre med barn som ikke kan være hjemme om å søke via dette skjemaet.

Avslag som følge av at foreldrene ikke vurderes å ha kritiske samfunnsfunksjoner, kan ikke påklages.

Tilbud for barn og unge som trenger det mest

Den enkelte skole og barnehage gjør konkrete og individuelle vurderinger av hvem som bør få dette tilbudet. Momenter i denne vurderingen kan være om de for eksempel har fysiske eller psykiske funksjonshemminger, er omfattet av tiltak fra barnevernet eller andre hjelpetiltak.

Ta kontakt med deres barnehage eller skole dersom dere har behov for tilsyn.

NYTT – tilbud til barn og unge i påsken

Det er den enkelte barnehage og skole som kjenner barna og elevene og vet hvilke barn og unge som trenger et tilbud i påsken.

Tilbudet skal i hovedsak gjelde for:

 • Barn av ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner
 • Barn i sårbare og utsatte situasjoner. Det kan for eksempel være barn som har det vanskelig på grunn av sykdom, særskilte behov eller opplever en vanskelig livs- og hjemmesituasjon. Barnehage- og skoleeiere bør innhente kunnskap fra den enkelte barnehage og skole i vurderingen av behov.

Tilbudet bør rette seg særlig mot småbarn i barnehagen og småskolen, men kan også gjelde eldre barn og unge som trenger tilbud i påsken.

Barnevern

Barnevernets lokaler er stengt for publikum. Hvis du ønsker kontakt med barnevernet i Lørenskog kan du ringe 954 43 513 mellom 0800 - 1500. Etter kl. 1500 ringer du barnevernvakten Romerike på 64 99 32 70.

Barnevernet vil fortsatt gjennomføre hjemmebesøk i saker som ikke kan vente, men ellers vil kontakt foregå over telefon/Skype.

Utekontakten

Utekontakten har startet en ny anonym chat-tjeneste for barn og ungdom i Lørenskog. Chatten ligger på ungilorenskog.no og er åpen hverdager fra 18:00 - 22:00. I påsken er den åpen alle dager 18:00 - 22:00.

Vi er også tilgjengelige på telefon 90 27 02 26 mandag til torsdag kl. 9.00-22.00.

Kultur, Lørenskog hus, idrett og fritidsklubber

Alle aktiviteter og tilbud i Lørenskog hus stenges. Dette inkluderer alle arrangementer i salene, alle kinoforestillinger, Lørenskog bibliotek, aktivitetshuset Volt, servering og aktiviteter i Veiviseren, frivilligsentralen og Lørenskog musikk- og kulturskole.

Selv om Lørenskog hus er stengt, tilbyr vi flere alternative former for kulturopplevelser.

Alle lån på biblioteket er automatisk forlenget til 15. april.

Veiviseren er tilgjengelig på tlf. 908 67 968 alle dager 12 – 14. Du kan ringe hit hvis du trenger hjelp til å finne fram blant de ulike tilbudene som kommunen og andre har etablert i forbindelse med koronasituasjonen eller om du bare vil slå av en prat.

Fritidsklubber holder stengt.

Lekeplasser, aktivitetsparker og idrettsanlegg

Fra og med fredag 3. april åpner følgende anlegg: 

 • RC bilbanen på Sørlihavna 
 • Frisbeeanlegget i Rådhusparken  
 • Losby golfbane (når gresset er klar til å spilles på. Dette styres av Losby Golfklubb) 
 • Balløkker og ballbinger åpnes, men målene er stengt 
 • Sykkelanlegget ved Sørlihavna 

MERK: Det er flere retningslinjer som må følges når man bruker anleggene, les om dem her.

På grunn av høy smitterisiko, kommer vi fortsatt til å holde følgende anlegg stengt: 

 • Kommunens flerbrukshaller  
 • Lekeplasser 
 • Større aktivitetsparker som Sørlihavna, Mailandparken, Mylderparken, skateparken, sandvolleybaner, basketbaner, barnehager og skoleplasser
Teknisk sektor

Kommunalteknikk

Kommunalteknikk holder publikumsmottaket i Fjellhamarveien 51 stengt. Ta kontakt på telefon 476 97 597 eller ved å sende en epost til postkommunalteknikk@lorenskog.kommune.no. Vi utfører våre oppgaver som normalt og vi har sikker drift av våre tjenester, men det kan ta noe lenger tid å utføre oppgavene da vi har innført hjemmekontor for deler av arbeidsstyrken.  

Avdeling for regulering, byggesak og geodata

Avdeling for regulering, byggesak og geodata holder stengt for publikum. Vi tilbyr veiledning per telefon og på e-post. Ønsker du veiledning kan du ringe byggesaksavdelingen på 67 93 42 50 fra mandag til fredag mellom kl. 12:00- 15:00. Ønsker du veiledning per e-post, skanner du inn dokumentasjonen og sender denne på e-post til postmottak@lorenskog.kommune.no. I emnefeltet til e-posten informerer du om at du ønsker veiledning for hvilken sak, hvilket tiltak det gjelder og adressen for tiltaket. 

For å redusere smittefare har vi innført hjemmekontor for alle ansatte inntil videre. Vi stiller heller ikke på møter fysisk. Enkelte av våre medarbeidere er for øyeblikket ikke, eller i begrenset grad, operative som følge av stenging av skoler og barnehager. Dette medfører at vi har redusert kapasitet og det må påregnes at det kan ta lengre tid å få svar på henvendelser. Vi ber om forståelse for dette.

I en situasjon der mange av kommunens ansatte er ute av stand til å få utført sine oppgaver, kan også våre medarbeidere bli beordret til å utføre oppgaver innen mer samfunnskritiske områder. Det vil i så fall få ytterligere konsekvenser for kapasiteten. 

NAV Lørenskog

NAV Lørenskog er stengt for drop-in og uanmeldte avtaler. Kontoret har en vakttelefon som er bemannet fra kl. 09:00 – 14:00 alle virkedager  (tlf: 467 49 332).

NAV Lørenskog har en egen telefonlinje som bistår arbeidsgivere med permitteringer. Arbeidsgivere kan ta kontakt på telefon 406 33 714 hvis de lurer på noe.

Påske

I påsken er kontoret stengt.
Vakttelefonen vil være bemannet mandag 6. og tirsdag 7. april kl. 09:00 – 14:00.  Onsdag 8. april er vakttelefonen bemannet til kl. 12:00.

Sosialhjelp

Siste utbetalingsdato for sosialhjelp før påske er tirsdag 7. april 2020 kl. 15:00

Kirken

Den norske kirke i Lørenskog innfører tiltak mot spredning av korona-viruset. Dette gjelder for Lørenskog kirke, Fjellhamar kirke og Skårer kirke. Tiltakene varer inntil videre.

1. Alle gudstjenester, møter og andakter avlyses inntil videre. 
I de gudstjeneste det er tillyst dåp, gjennomføres dåpen med bare dåpsfølget tilstede. Vi er i løpende kontakt med dåpsfamiliene, slik at disse skal være best mulig orientert.

2. Gravferd gjennomføres inntil videre med restriksjoner.
Det iverksettes praktiske ordninger for å skape nødvendig fysisk avstand mellom deltakerne i gravferden.

Det er i alle situasjoner viktig å ivareta god rutine for hånd- og hostehygiene. Håndhilsning frarådes.

Ta kontakt med menighetskontoret om du har spørsmål: Telefon: 23 89 86 28 eller epost: Klikk her

https://lorenskog.kirken.no/Artikler/Artikkeldetaljer/ArticleId/5834/Tiltak-mot-spredning-av-korona-virus 

Rådhuset

Rådhuset er stengt for alle besøkende som ikke har ringt og gjort en avtale på forhånd. Ring oss på telefon 67 93 40 00 hvis du har behov for å møte på rådhuset.

Helse, omsorg og boligtjenester

Helse, omsorg og boligtjenester

Hjemmetjenesten

Hjemmeboende som mottar hjemmehjelp/praktisk bistand 

Hjemmehjelp/praktisk bistand som rengjøring stoppes inntil videre.

Tlf 46 91 09 82 (dagtid).

Hjemmeboende som mottar hjemmesykepleie

Mottar du hjemmesykepleie og har behov for avklaringer kan du kontakte oss på telefon. Telefonene er betjent hele døgnet.

Tlf: 90 65 90 72 (Avdeling 1)

Tlf: 95 83 79 48 (Avdeling 2)

Tlf: 95 10 81 64 (Avdeling kartlegging og mestring)

Heldøgns omsorgsboliger

Rolvsrud bofellesskap og omsorgsboliger i øvrige etg., Vallerud bosenter, Sykehusveien og Rugdeveien A får livsnødvendig helsehjelp, og er stengt for besøkende

Praktisk bistand som rengjøring, Fysioterapi og ergoterapi, planlagte aktiviteter stoppes inntil videre.

Helsestasjon

Lørenskog helsestasjon holdes åpen, kun for de som har avtalt time.  Fjellhamar helsestasjon åpner igjen 14. april. De som har avtalt tid og tilhører Fjellhamar distrikt kan da møte opp der igjen.

Vi henstiller nå alle som har time på helsestasjonen, barn og voksne og gravide, til å være helt friskeingen forkjølelsesymptomer eller hoste. Har dere sykdom hos familiemedlemmer til barnet, eller er i tvil, kontakt oss for vurdering. Dersom du er i karantene, ring for telefonkonsultasjon.

Det er ikke anledning til å ha med søsken på helsestasjonen og kun en voksen får følge barnet, dette for å redusere smitterisiko for de minste barna. Gravide må komme alene. Hold barnet i fanget inne på helsestasjonen.

Tilbudet ved helsestasjonen vil blir redusert en stund fremover og vi vil følge opp gravide med spesielle behov, de minste barna, samt alle som skal ha vaksiner.  

Kun de som har time på helsestasjonen kan komme. Veietider utgår.

Vakttelefon på helsestasjonen er åpen i tidsrommet 09.00-11.00 og 12.30 – 14.30. Onsdag 8. april fra 09:00 - 11:00

Vaktelefonene er åpne lørdag 11.04 kl 11.00-14.00 og søndag 12.04 kl 11.00-14.00.

Fordi flere konsultasjoner blir avlyst, kan vi nås på telefon for spørsmål:

Gravide og barselkvinner  67 49 50 23

Helsestasjon 0-6 år 67 49 50 24

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er stengt.

Ved spørsmål ta kontakt på telefon 99 47 79 63.

 

Skolehelsetjenesten (helsesøster)

Skolehelsetjenesten (helsesøster) har vakttelefoner som tar imot samtaler fra både elever og foresatte: 

Tlf. 67 49 50 29 for barneskoleelever og deres foresatte.
Tlf. 67 49 50 28 for ungdomsskole- og videregående elever og deres foresatte.

Åpningstider påske: 6. og 7. april fra 09:00-11:00 og fra 12.30-14.30. Onsdag 8 april fra 09:00-11:00.
Åpningstider fra 09 – 11 og 12.30 – 14.30 mandag til fredag.

Sykehjem

Det er innført besøksforbud ved Lørenskog sykehjem, Rolvsrudhjemmet og Rolvsrud bofellesskap og omsorgsboliger. I spesielle tilfeller kan avdelingsleder gjøre unntak. 

Dette er for å hindre smittespredning blant våre beboere som er en sårbar gruppe. 

Dagsenterne sykehjem

F.o.m. 17. mars stenges dagsentrene i Lørenskog kommune. 
Det vil i førsteomgang gjelde frem til og med 13.april 2020, informasjon om evt. endringer vil komme på SMS. Ved spørsmål ta kontakt med det aktuelle dagsenteret.

Finstad: 908 09 592 

Lørenskog sykehjem: 482 45 198 

Rolvsrud: 469 49 735

MAI-senteret

Maisenteret er stengt, foreløpig til og med 13. april. Informasjon oppdateres på maisenteret.no og Facebook

Ved behov kan dere ta kontakt på tlf 46 95 49 21.

Omsorgsboliger og bofellesskap

Rolvsrud aktivitetssenter og Bårliskogen aktivitetssenter er stengt. 

Det er innført besøksforbud i døgnbemannede boliger for utviklingshemmede, og for døgnbemannede boliger for rus- og psykisk helse.

Samhandling og forvaltning

Samhandling og forvaltning er stengt for publikum på grunn av Koronavirus.

Vi kan treffes alle hverdager mellom kl 08.00- 16.00 på telefonnummer: 67 93 46 01

Henvendelser kan sendes til: samforvalt@lorenskog.kommune.no

Søknader om helse- og omsorgstjenester kan sendes digitalt via Lørenskog kommune sine internettsider: https://www.lorenskog.kommune.no/sd/skjema/LK075/

Behandling av søknader om helse- og omsorgstjenester

Alle nye søknader om helse- og omsorgstjenester vil mottas og vurderes daglig av fagkonsulent med helsefaglig bakgrunn.  Alle søknader vil bli vurdert ut fra hastegrad og søkt bistandsbehov. Saker som omhandler livsnødvendig helsehjelp vil bli prioritert. Ved andre saker, vil innbyggerne få informasjon om antatt saksbehandlingstid.

Støttekontakter, gruppeavlastning og individuell avlastning

Tjenestene opphører inntil videre.

Brukerstyrt personlig assistent

Leverandørene som leverer tjenesten kan få en situasjon der det er redusert kapasitet på personlige assistenter. Innbyggere som har BPA kan få oppgaver som er knyttet til renhold, sosiale aktiviteter, følge til ulike aktiviteter som handle (med unntak av mat), trening redusert eller bortfall i epidemiperioden. 

Innvilgede timer som ikke benyttes vil kunne brukes på et senere tidspunkt i løpet av inneværende år etter prinsipper om brukerstyring. 

Koordinator og individuell plan

Lørenskog kommune har valgt å stoppe alle ansvarsgruppemøter og oppfølging av individuell plan i perioden.  Dialog mellom bruker og koordinator gjennomføres pr telefon.

Tilrettelagt arbeid via Nitor
Boligkontoret

Boligkontoret er stengt for publikum på grunn av koronavirus. 

Haster henvendelsen, kan vi treffes hverdager på telefon mellom kl. 08.00-16.00

Linda Haugen – avdelingsleder – 97522948
Madeleine Moen – privat leiemarked og startlån - 452 70 503
Anne Eriksen – startlån og bostøtte - 947 89 267
Sissel Skoglunn – bostøtte - 902 63 199
Hilde Sandgrav – husleiefaktura - 902 54 359 (tirsdag-torsdag)

Fysioterapi/ergoterapi og hjelpemiddeltjenesten

Fysioterapi/ergoterapi har telefontid som vanlig (hverdager 8-1030 / 13-1430).

Vi ivaretar nødvendig hjelp, som igjen betyr at tiltak som er avgjørende for at en person skal kunne leve selvstendig hjemme, tilrettelegging for terminal pleie, og tiltak som er avgjørende for å ikke skade seg ivaretas.
Alle henvendelser vurderes individuelt, men de aller fleste hjemmebesøk utsettes.

Alt av gruppetilbud er avlyst og vi unngår at personer kommer inn  til oss.

Hjelpemiddeltjenesten har vanlige telefon- og åpningstider (ti, on, fr 8-10 / 14-15), men besøkere bes om å ikke komme inn, men ringe når man er der.

Alle som er berørt av avlysninger er kontaktet.

Frisklivssentralen

Samtlige av frisklivssentralens kurs, aktiviteter og treninger er avlyst inntil videre. Hvis du vil snakke med noen på frisklivssentralen kan du ringe 902 54 376 eller 907 12 563.

Vaksinekontor

Vaksinekontoret stenger fra torsdag 19. mars og forblir stengt inntil videre.

Rus og psykisk helse

Påskeberedskap

Avdeling rus og psykisk helse kan nås på telefon 948 87 220 skjærtorsdag, langfredag og 1. påskedag fra kl. 12.00 til 18.00

Rent brukerutstyr og nalokson nesespray kan hentes på Vallerud bosenter fra kl. 09 – 15 alle dager.

 • Åpen stue er stengt, og vi ber om at alle henvendelser skjer på telefon. Kontakt enten din kontaktperson eller tjenesten på telefon 948 87 220. Dette nummeret betjenes alle hverdager fra kl. 09.00-21.00.
 • De fleste avtaler gjennomføres over telefon, men noen avtaler kan bli avlyst. De det gjelder vil få beskjed om dette.
 • Rent brukerutstyr og Nalokson nesespray er veldig viktig nå. Vi fortsetter å dele ut dette. Ta kontakt med oss om du trenger det.  
Forebyggende psykisk helse

Forebyggende psykisk helse (FPH)

Alle avtaler hos Forebyggende psykisk helse følges opp over videokonsultasjon eller telefon.

Mellom 1200 og 1400 hverdager vil FPH ha åpne linjer for innbyggere som vil snakke om sine bekymringer rundt koronaviruset. 

Alle kurs er avlyst, men vi tilbyr flere behandlingsprogrammer over internett.

Kurs hos Helse, omsorgs og mestringssektoren

Alle kurs som arrangeres av Helse, omsorg og mestring er avlyst inntil videre.

 

Information about the Corona virus in other languages

If your language is not listed below, go here to find general information about the Corona virus or here to read about home quarantine.

Information about the Corona virus in other languages

English

Information about the coronavirus in Lørenskog municipality

Lørenskog municipality is heavily impacted by the coronavirus and almost all our services are affected.

The municipality's website www.lorenskog.kommune.no/koronavirus is constantly updated with information on how the corona epidemic affects the municipality's operations and services.

General information about the coronavirus in English can be found here. 

Information to everyone who has been told to stay at home , Youtube.

Below you can see how the most important services in Lørenskog are affected by the coronavirus. If nothing else is stated, the changes apply until after Easter, Tuesday April 14, but the changes can be extended unless the infection gets under control.

School and kindergarten

All kindergartens and schools are closed. This also applies to open day care.

All students from 1st to 10th. grade will be schooled through online platforms.

Kindergartens and schools offer an educational provision for children with parents working in health care or other key sectors, from 07:00 to 17:00.

We ask all parents working in health care or other key sectors, and who are in need of supervision for their children in the weeks leading up to Easter, to let us know via this form. Contact the school or kindergarten if you need help filling out the form. If you have children in a private kindergarten, you must contact the boards of the private kindergarten and receive a form from them.

Both parents/guardians must document that they are critical workers, and they must be working to be eligible for this care provision.

The overview of key sectors can be found here (in Norwegian): https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/informasjon-om-koronaviruset/samfunnets-kritiske-funksjoner/ 

Health and care

 • Lobbies and receptions are closed, but services are available by phone. It is prohibited to visit nursing homes and residential care facilities in the housing & care services
 • The activity provision has been stopped for the outpatients in the nursing homes, the MAI center and Frisklivssentralen.
 • The physio- and occupational therapy group sessions are cancelled, and most home visits are postponed.
 • Home care & practical assistance have been ceased both for recipients who live at home and those who live in social housing.
 • Support person and respite services have been terminated for the time being.
 • The health clinic at Lørenskog House is open to those who have an appointment. Fjellhamar Health Clinic is closed.
 • The housing office is closed to the public, but can be reached by phone.
 • All new applications for health care services are being considered. Priority is given to issues relating to vital health care.

Culture, sports and leisure

 • All cultural provisions in Lørenskog House are closed. This includes the cultural center, the library, the cinema, the activity center Volt, the Wizard, the volunteer center, and the music & cultural school.
 • The municipality's youth clubs, the culture café and Fridays are closed.
 • All municipal sports facilities are closed. This includes the municipality's multi-use arena, football facilities, swimming pools, Kjenn public pool, BUA lending center, gymnasiums at the municipality's schools, Sørlihavna activity park, Mailand activity park and the skating facility at Mailand.
 • All playgrounds and activity areas in schools, kindergartens, housing associations and resident's associations are closed.

NAV

The NAV building is closed to the public. If you need to contact NAV, or you need their services, please use nav.no or Ditt NAV. All our advisors are available through our online resources.

You can also get in touch with NAV by calling the contact center on 55 55 33 33.

 

Klikk for stort bilde 

Download the poster as PDF. (PDF, 982 kB)

Arabic / عربي

معلومات حول فیروس الکورونا في بلدیة لورنسکوغ Lørenskog kommune

 

تتأثر بلدية لورنسکوغ بشدة بفيروس كورونا وتتأثر جميع خدماتنا تقريبًا.

يتم تحديث موقع ويب البلدية www.lorenskog.kommune.no/koronavirus باستمرار بمعلومات حول كيفية تأثير وباء کورونا على عملیات وخدمات البلدية.

 

إذا أردت الحصول على معلومات عامة حول فيروس کورونا بلغتك، فيمكنك العثور عليها هنا: https://www.fhi.no/contentassets/9648bb76836841468f9f11022d2e0cf8/vedlegg/arabisk.pdf
https://www.fhi.no/contentassets/37298bcaf6724377b68018cfd7db4309/vedlegg/arabisk_generell-informasjon-korona.pdf
Youtube

أدناه يمكنك أن ترى كيف تتأثر أهم الخدمات في لورنسکوغ بفيروس كورونا. وحیث لم یذكر أي شيء آخر، فإن التغييرات تنطبق حتى بعد عيد الفصح، أي إلی الثلاثاء 14 أبريل، ولكن ربما یتم تمديد هذە التغييرات إذا لم تتم السيطرة على العدوى.

 

المدرسة ورياض الأطفال

جميع رياض الأطفال والمدارس مغلقة. وهذا ينطبق أيضًا على مرکز الرعاية النهارية المفتوح (åpen barnehage).

ویتم تدریس جميع تلامیذ الصفوف من الأول إلى العاشر من خلال المنصات الرقمية.

تقدم رياض الأطفال والمدارس عرضًا خاصا للأطفال الذين لدی آبائهم وظائف في مجال الرعاية الصحية أو یعمل آبائهم في وظائف حیویة أخرى في المجتمع، وذلك بين الساعة 07:00 و 17:00.

نطلب من جميع الآباء الذين مكان عملهم هو ضمن نظام الرعاية الصحية أو یعملون في وظائف حیویة أخرى، والذين يحتاجون إلى خدمات الرعایة لأطفالهم في الأسابيع التي تسبق عيد الفصح، إخبارنا عن ذلك عبر هذا النموذج. اتصل بالمدرسة أو روضة الأطفال إذا كنت بحاجة إلى مساعدة لملء النموذج. إذا كان لديك أطفال في روضة أطفال خاصة، فيجب عليك الاتصال بالمدیر في روضة الأطفال الخاصة وأن تطلب منە/منها إرسال النموذج لك.

يجب أن يكون لدى الوالدين/أولياء الأمور وظائف حیویة موثقة في المجتمع، ويجب أن يکونوا علی رأس عملهم للاستفادة من عرض الرعاية هذا.

 

تجد تحت هذا الرابط قائمة بالوظائف الحیویة في المجتمع (باللغة النرویجیة):

https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/informasjon-om-koronaviruset/samfunnets-kritiske-funksjoner/  

 

الصحة والرعایة

 • مکاتب المراجعات للجمهور ومکاتب الاستقبال مغلقة، ولكن الخدمات تبقی متاحة عبر الهاتف. هناك حظر على زيارة دور رعاية المسنين ودور السکن الجماعي والدور الأخری التابعة لخدمة الإسكان والرعاية.
 • تم إيقاف النشاطات والعروض في مراكز الرعاية النهارية التابعة لدور رعایة المسنین ومركز MAI و مرکز Frisklivssentralen
 • وفي إطار العلاج الطبيعي والعلاج المهني، فقد توقفت جلسات العلاج الجماعية وتؤجل معظم الزيارات المنزلية.
 • تم إيقاف المساعدة المنزلية والمساعدة العملية للذین یعیشون في المنزل وفي دور الإسكان البلدية علی حد سواء.
 • تم إنهاء خدمة الشخص المساعد وخدمة الإغاثة (avlastning) حتی إشعار آخر. 
 • المركز الصحي الکائن في مبنی Lørenskog hus  مفتوح لأولئك الذين لديهم موعد. أما مركز فییلهامر الصحي (Fjellhamar helsestasjon) فهو مغلق.
 • مكتب الإسكان (Boligkontoret) مغلق للجمهور، ولكن يمكن الوصول إليه عبر الهاتف.
 • يتم النظر في جميع الطلبات الجديدة الخاصة بالرعاية الصحية. تعطى الأولوية للقضايا المتعلقة بالرعاية الصحية الضروریة جدا.

 

الثقافة والرياضة والأشطة الترفيهیة

·جميع الخدمات الثقافية الموجودة في Lørenskog hus  مغلقة. وهذا ينطبق على المركز الثقافي والمكتبة العامة والسينما وبيت النشاطات فولت Volt و Veiviseren ومركز المتطوعين ومدرسة الموسيقی والثقافة (musikk- og kulturskolen).

·أندية البلدية الترفيهية ومقهى الثقافة وفرایدايز Fridays مغلقة.

·جميع المنشآت الرياضية البلدية مغلقة. وهذا يشمل قاعات البلدية المتعددة الاستخدامات ومرافق كرة القدم وحمامات السباحة  ومسبح Kjenn folkebad ومركز الإقراض BUA ​​والصالات الرياضية في مدارس البلدية، وحديقة الأنشطة في سورلیهافنا Sørlihavna ، وحديقة الأنشطة في مایلاند Mailand ، ومرفق التزحلق في مایلاند Mailand.

·يتم إغلاق جميع الملاعب ومناطق ممارسة الأنشطة في المدارس ورياض الأطفال والجمعیات السکنیة وجمعيات السکان.

 

إدارة العمل والرعایة الاجتماعیة NAV

مبنى NAV مغلق للجمهور، ونحن نشجع أي شخص يرغب في الاتصال بـ NAV، أو في الحصول علی خدمات منها علی استخدام الموقع nav.no أو خدمة Ditt Nav. جميع المرشدین لدینا متاحون للجمهور عبر الوسائل الرقمية.

يمكنك أيضًا الاتصال بـ NAV من خلا الاتصال هاتفیا بمركز الاتصال على الرقم 55 55 33 33.

 

Klikk for stort bilde 

قم بتحميل الملصق -الإعلان- المرفق بصيغة اكروبات PDF (PDF, 254 kB)

Persian / فارسی

اطلاعات مربوط به شیوع ویروس کرونا در شهر Lørenskog  

شهر Lørenskog, به تبع آن تمامی خدمات شهرداری به شدت تحت تاثیر ویروس کرونا قرار گرفته است. لذا اطلاعات مربوط به این اپیدمی و تاثیر آن بر خدمات شهری و عملکرد شهرداری, به صورت مداوم در تارنما/وب سایت شهرداری به روز میشود: www.lorenskog.kommune.no/koronavirus

برای آگاهی از اطلاعات به روزه شده درباره ویروس کرونا به زبان فارسی, لطفاً به صفحه زیر مراجعه کنید:

کروناویروس جدید (COVID-19)

فاصله ایمن با سایر افراد

به تمام کسانی که به آنها گفته شده است در خانه بمانند

در ذیل همچنین شما میتوانید, از تاثیرات عمده ویروس کرونا درارائه خدمات شهرداری در شهر Lørenskog آگاه شوید.

این تغییرات, بجز در موارد خاصی که توضیح داده شده است, تا پایان تعطیلات عید پاک (14. آوریل) اعمال میشود, اگرچه باید در نظر داشت که درصورت گسترش ویروس امکان تمدید تصمیمات گرفته شده وجود دارد.

مدارس و مهدکودک ها

تمامی مدارس و مهدکودک ها تعطیل میباشند. این تصمیم شامل تمامی مهدکودک ها از جمله Åpen barnehage نیز میشود.

آموزش برای تمامی دانش آموزان مقطع ابتدایی و راهنمایی (کلاس اول تا دهم) بصورت آنلاین ارائه میشود.

مهدکودک ها و مدارس به تمامی کودکانی که والدین آنها شاغل در مراکز درمانی و بهداشتی و یا سایر خدمات حساس اجتماعی هستند ، هر روز از ساعت 07:00 تا 17:00 خدمات ارائه میدهند.

لذا از تمامی والدینی که در مراکز بهداشتی و درمانی و یا سایر مشاغل حساس مشغول به کار هستند و برای مراقبت از فرزند خود نیاز به کمک دارند, تقاضا میشود تا فرم پیوست را تکمیل نمایند.

در صورت نیاز به کمک برای تکمیل فرم, میتوانید با مدرسه و یا مهد کودک تماس بگیرید.

چنانچه فرزند شما به مهدکودک خصوصی میرود, میبایست برای ارسال فرم, با مدیر مهدکوک تماس بگیرید.

برای استفاده از این خدمات, میبایست هر دو نفر والدین/سرپرست کودک, تائیدیه مبنی بر شاغل بودن در کارهای حساس را ارائه داده و مشغول بکار باشند. لیست کامل مشاغل حساس را میتوانید در لینک زیر مشاهده کنید: (نروژی)

https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/informasjon-om-koronaviruset/samfunnets-kritiske-funksjoner/  

خدمات بهداشت و بهزیستی

 • پذیرش و بخش اطلاعاتِ تمامی مراکز بهداشتی و بهزیستی برای مراجعه کنندگان تعطیل بوده و خدمات صرفاً از طریق تلفن ارائه میشود.
 • بازدید و ملاقات از خانه سالمندان و سایر مراکز بهزیستی و توانبخشی ممنوع میباشد.
 • ارائه تمامی فعالیتها و خدمات روزانه در مراکز sykehjemmene, MAI-senteret og Frisklivssentralen متوقف شده است.
 • خدمات گروهی فیزیوتراپی و کاردرمانی کنسل شده و بیشتر موارد خدمات در خانه نیز به تعویق افتاده است.
 • کلیه امور و خدمات مددکاری در خانه و خانه های تحت نظر شهرداری, متوقف شده است.
 • تا اطلاع ثانوی, خدمات مددکار شخصی و پرستارتوانگری ارائه نمیشود.
 • خانه بهداشت Lørenskog  برای کسانی که قرارملاقات دارند باز بوده, اما خانه بهداشت  Fjellhamar  تعطیل است.
 • دفتر خدمات مسکن شهرداری تعطیل میباشد و کارکنان تنها از طریق تلفن در دسترس هستند.
 • کلیه درخواستهای مربوط به نیازهای بهداشتی و بهزیستی کماکان مورد بررسی قرار میگیرند, امٌا اولویت با نیازهای حیاتی و مراقبت های ویژه است.

 مراکز فرهنگی, ورزشی و کانونهای فکری و فرهنگی

 • تمامی خدمات فرهنگی در Lørenskog تعطیل میباشد. این تعطیلی شامل فرهنگسرا, کتابخانه, سینما, سرای محله, Volt و مدرسه فرهنگ و هنرنیز میباشد.
 • تمامی کانون های فرهنگی و تفریحی از جمله fritidsklubber, kulturkafeen og Fridays تعطیل میباشند.
 • تمامی مراکز ورزشی تحت نظر شهرداری تعطیل میباشند. این تعطیلی شامل سالنهای  چندمنظوره شهرداری, زمینهای فوتبال, استخرها , BUA utlånssentra, سالنهای ورزشی مدارس, وSørlihavna aktivitetspark, Mailand aktivitetspark, skateanlegget på Mailand نیزمیباشد.
 • کلیه زمین های بازی مدارس ، مهدکودک ها ، مجتمع های مسکونی و انجمن های رفاهی تعطیل میباشند.

  اداره کار و رفاه  NAV

ساختمان اداره کار و رفاه عمومی, برای مراجعین بسته است. لذا تقاضا میشود تمام کسانی که قصد تماس و یا نیاز به خدمات دارند از طریق تارنما/وب سایت اداره کار و رفاه اقدام نمایند. کارکنان و مشاوران ما از طریق خدمات الکترونیکی در دسترس میباشند.

شما میتوانید همچنین از طریق شماره تلفن ۵۵۵۵۳۳۳۳ با اداره کار و رفاه در تماس باشید.

Klikk for stort bilde 

Polish / Polski

Informacje dotyczące występowania koronawirusa w gminie Lørenskog

Gmina Lørenskog została bardzo dotknięta aktywnością koronawirusa, który zakłóca obecnie działanie prawie wszystkich naszych usług.

Na stronie internetowej gminy www.lorenskog.kommune.no/koronavirus podawane są aktualizowane na bieżąco informacje o wpływie epidemii koronawirusa na działalność gminy oraz na oferowane przez nią usługi.

Ogólne informacje w swoim języku na temat koronawirusa mogą Państwo znaleźć pod poniższym linkiem: 
Nowy koronawirus

Do osób, którym polecono zostać w domu

Poniżej przedstawiamy Państwu, w jakim zakresie najważniejsze usługi świadczone przez gminę Lørenskog ograniczone są występowaniem koronawirusa. O ile nie zarządzi się inaczej, wprowadzone zmiany obowiązywać będą nadal, przez okres Świąt Wielkanocnych i do wtorku 14-go kwietnia; jednakże zmiany te mogą zostać utrzymane w przypadku, gdyby zakażenia nie zostałyby objęte kontrolą.

Szkoły oraz przedszkola

Wszystkie przedszkola oraz szkoły pozostają zamknięte. Dotyczy to również tzw. otwartych przedszkoli. 

Wszyscy uczniowie klas 1-10 objęci są nauczaniem za pośrednictwem rozwiązań e-edukacyjnych.

Przedszkola oraz szkoły otwarte są dla uczniów, których rodzice pracują na stanowiskach w sektorze ochrony zdrowia lub pełnią inne strategiczne społeczne funkcje, w godzinach 07:00 – 17:00. 

Prosimy wszystkich rodziców, którzy pracują na stanowiskach w sektorze ochrony zdrowia lub pełnią inne strategiczne funkcje społeczne i potrzebują, aby ich dzieci zostały objęte opieką w tygodniach przedwielkanocnych, aby poinformowali nas o tym za pośrednictwem niniejszego formularza.  Prosimy o kontakt ze szkołą lub przedszkolem, jeśli potrzebują Państwo pomocy w wypełnieniu formularza. Jeżeli Państwa dziecko uczęszcza do prywatnego przedszkola, prosimy o kontakt z jego dyrekcją po to, aby mogli Państwo otrzymać od niej formularz.

Aby możliwe było skorzystanie z takiej formy opieki, oboje rodziców/opiekunów prawnych musi udokumentować, że pełnią strategiczne funkcje społeczne i muszą też oni wykonywać swoją pracę.

Poniżej przedstawiamy wykaz strategicznych funkcji społecznych (w języku norweskim): https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/informasjon-om-koronaviruset/samfunnets-kritiske-funksjoner/  

Sektor zdrowia i opieki

 • Stanowisko obsługi interesantów oraz recepcje pozostają zamknięte, jednakże usługi dostępne są telefonicznie. Wprowadzono zakaz odwiedzin w domach dla osób starszych i nieuleczalnie chorych, wspólnotach mieszkaniowych oraz lokalach administrowanych przez służby ds. mieszkań i opieki. 
 • Oferty świadczone przez oddziały dzienne oraz terapii zajęciowej zostają wstrzymane w ośrodkach aktywizacji ludzi starszych i niepełnosprawnych działających przy domach dla osób starszych i nieuleczalnie chorych, w domu pobytu dziennego MAI-senteret og w Centrum Zdrowego Życia Frisklivssentralen.
 • Zajęcia grupowe w ramach usług fizjo- oraz ergoterapeutycznych zostają wstrzymane, a większość terminów wizyt domowych zostaje przesunięta na późniejszy okres.
 • Opieka środowiskowa i działalność w zakresie pomocy praktycznej zostają wstrzymane dla  osób starszych i niepełnosprawnych zamieszkujących własne lokale mieszkaniowe oraz korzystających z usług mieszkaniowych świadczonych przez gminę. 
 • Usługi świadczone przez opiekunów społecznych oraz przez osoby oferujące opiekę zastępczą zostają wstrzymane do odwołania.
 • Przychodnia matki i dziecka w Lørenskog hus pozostaje otwarta dla wszystkich osób umówionych na terminy spotkań. Przychodnia matki i dziecka w Fjellhamar pozostaje zamknięta.
 • Urząd mieszkaniowy jest zamknięty dla interesantów, ale można się skontaktować z jego pracownikami telefonicznie.
 • Wszystkie nowe wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej są rozpatrywane. Sprawy dotyczące pomocy niezbędnej do życia są rozpatrywane w pierwszej kolejności.

Kultura, sport i rekreacja

 • Wszystkie oddziały świadczące oferty kulturalne w Lørenskog hus pozostają zamknięte. Obejmuje to dom kultury, bibliotekę, kino, centrum aktywności Volt, Veiviseren, centrum dobroczynności i szkołę muzyczno-kulturalną.
 • Gminne kluby rekreacyjne, kawiarnia kulturalna oraz Fridays pozostają zamknięte.
 • Wszystkie gminne obiekty sportowe pozostają zamknięte. Dotyczy to gminnych hal wieloużytkowych, obiektów piłkarskich, pływalni, basenu Kjenn folkebad, wypożyczalni sprzętu sportowego BUA, sal gimnastycznych w szkołach na terenie gminy, parku aktywności Sørlihavna, parku aktywności Mailand og skateparku Mailand.
 • Wszystkie place zabaw, jak i również obszary aktywności w szkołach, przedszkolach, na terenach spółdzielni mieszkaniowych oraz stowarzyszeń mieszkańców pozostają zamknięte.

NAV

Budynek NAV pozostaje zamknięty dla interesantów. Zachęcamy wszystkie osoby, które pragną nawiązać z nami kontakt lub skorzystać z usług NAV, o używanie platformy nav.no lub Ditt Nav. Wszyscy nasi konsultanci są dostępni za pośrednictwem systemów cyfrowych.

Można również połączyć się z telefonicznym biurem obsługi interesantów NAV, dzwoniąc pod numer 55 55 53 33.

 

Klikk for stort bilde 

Download the poster as PDF (PDF, 256 kB)

Somali / Af-Soomaali

Warbixin ku saabsan fayraska korona ee degmada Lørenskog

Fayraska Korona aad ayuu u saameeyay degmada Lørenskog, waxayna arrintani taabatay badanka adeegyada ay degmadu bixiso.

Bogga internetka ee degmada www.lorenskog.kommune.no/koronavirus ayaa lagu soo daabici doonaa warbixintii ugu danbaysay ee sida uu cudurkaan faafi og u saameeyo hawlaha iyo adeegyada degmada.

Haddii aad u baahan tahay warbixin guud oo ku saabsan fayraska Korona kuna qoran afkaaga hooyo, halkaan ayaad ka helaysaa:

Fayrasta koroonada ah ee cusub (Covid-19)

Ma in yar,main badanmisekala durugbuuxa?

Ku socota qofka loo sheegay inuujoogoguriga

YouTube

Waxaad halkaan hoose ku arkaysaa sida uu fayraska Korona u saameeyay adeegyada ugu muhiimsan Lørenskog. Meeshii aan wax kale laga sheegin, waxay is-beddelladaan soconayaan ilaa iyo ciidda booskaha kaddib, waa talaadada 14-ka abriil. Laakiin wakhtigaas waa la sii dheereyn karaa haddii aan lagu guulaysan in la koontaroolo faafidda cudurka.

Iskoolka iyo xannaanada carruurta

Dhammaan xannaanooyinka carruuraha iyo iskoolladu waa xiran yihiin. Waxaa sidoo kale xiran xannaanada carruurta ee furan [åpen barnehage]. 

Dhammaan ardayda fasallada 1.-10. waxaa waxbarashada lagu siiyaa hab dhigitaal ah.

Xannaanooyinka carruuraha iyo iskoolladu waxay inta u dhexaysa 07.00 – 17.00 u furan yihiin carruurta ay waalidkood ka shaqeeyaan hey’adaha caafimaadka ama hayaan hawlaha kale ee aysan bulshadu ka maarmin. 

Dhammaan waalidka ka shaqeeya hey’adaha caafimaadka ama haya hawlaha kale ee aysan bulshadu ka maarmin, una baahan in carruurta loo hayo ilaa iyo inta laga gaarayo ciidda booskaha, waxaan ka codsanaynaa in ay nala soo xiriiraan iyaga oo foomkaan isticmaalaya. Iskoolka ama xannaanada carruurta la xiriir haddii aad u baahan tahay in lagaa caawiyo buuxinta foomka. Haddii ay carruur kuu dhigtaan xannaano carruur oo gaar loo leeyahay, markaas waa in aad la xiriirtaa maammulaha xannaanadaas carruurta oo ay iyagu foomka kuu soo diraan.

Labada waalid/mas’uuliyiinta carruurta waa in ay soo caddeeyaan in ay hayaan hawlo aysan bulshadu ka maarmin, waana in ay shaqeeyaan si ay u helaan deeqdaan carruurta loogu haynayo.

Hawlaha aysan bulshadu ka maarmin halkan ayay ku qoran yihiin (af-norwiiji): https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/informasjon-om-koronaviruset/samfunnets-kritiske-funksjoner/  

Caafimaad iyo daryeel

 • Qaabbilaadda dadweynaha iyo soo-dhoweyntu waa xiran yihiin, laakiin adeegyadaas taleefanka ayay ku shaqaynayaan. Waa la mamnuucay in la soo booqdo guryaha dadka waaweyn lagu xannaaneeyo, guryaha la wadaago iyo guryaha dadka lagu daryeelo. 
 • Waa la joojiyay hawlihii dadka maalintii loogu fidin jirey xarummaha maalintii la tago ee guryaha dadka waaweyn lagu xannaaneeyo, xarunta MAI iyo xarunta Friskliv.
 • Saacadihii dadka koox ahaan looga caawin jirey jirduugista- iyo tababbarka jirka [ergoterapi] waa la joojiyay, booqashooyinkii guryaha intoodii badnayd na dib ayaa loo dhigay.
 • Caawintii guriga dadka lagu caawin jirey iyo caawintii baraatikada ahayd waa laga joojiyay dadka gurigooda ku nool iyo kuwa guryaha degmada ku nool labadaba. 
 • Qofka dadka caawiya [støttekontakt] iyo nasintii waa la joojiyay ilaa iyo amar danbe
 • Rugta caafimaadka ee Lørenskog hus waxay u furan tahay dadka ballanta leh. Rugta caafimaadka ee Fjellhamar waa xiran tahay.
 • Xafiiska guryuhu waa ka xiran yahay dadweynaha, laakiin taleefan ayaa loo soo diri karaa.
 • Dhammaan codsiyada cusub ee lagu codsanayo caawin caafimaad qiimayn ayaa lagu samaynayaa. Kiisaska caawinta caafimaadka ee aan laga maarmin ayaa mudnaanta koowaad la siinayaa.

Dhaqanka, ciyaaraha iyo wakhtiga firaaqada la yahay

 • Dhammaan ba deeqihii dhaqanka ee Lørenskog hus waa la xiray. Waxaa la xiray kulturhuset, maktabadda, shaleemada, guriga firfircoonida Volt, Veiviseren, xarunta walanteeriga iyo dugsiga dhaqanka- iyo muusigga.
 • Naadiyada firfircoonida ee degmada, kulturkafeen iyo Fridays waa xiran yihiin.
 • Dhammaan goobaha ciyaarada ee degmadu waa xiran yihiin. Waxaa la xiray hoolalka waxyaalaha kala duwan loo isticmaalo ee degmada, garoonka kubbadda cagta, barkadda dabbaasha, barkadda dabbaasha ee Kjenn folkebad, xarunta amaahda qalabka ee BUA, hoolalka jimicsiga ee iskoollada degmada, jirdiinada Sørlihavna, jirdiinada Mailand iyo goobta kushineetada lagu ciyaaro ee Mailand.
 • Dhammaan goobaha ciyaaraha iyo firfircoonida ee iskoollada, kuwa xannaanooyinka carruuraha, guryaha iskaashatooyinka iyo kuwa ururrada samafalka intuba waa xiran yihiin.

NAV

Dhismaha NAV dadweynaha waa ka xiran yahay. Dhammaan dadka doonaya in ay NAV la xiriiraan ama adeegyada uga baahan waxaan ku boorrinaynaa in ay adeegsadaan nav.no ama Ditt Nav. Dhammaan hagayaashayada waxaa lagu heli karaa si dhigitaal ah.

Waxaad sidoo kale NAV kala xiriiri kartaa taleefanka xarunta xiriirka oo ah på 55 55 33 33.

Klikk for stort bilde 

La soo deg warqadda oo ah PDF

 

 

 

Tamil /

லோரென்ஸ்கூ நகரசபையின் கொரோனாவைரஸ் பற்றிய தகவல்

லோரென்ஸ்கூ நகரசபை கொரோனா வைரஸால் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் எமது சேவைகள் அனைத்தும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.

நகரசபையின் இணையத்தளமான www.lorenskog.kommune.no/koronavirus  இல் கொரோனா தொற்றுநோய்பரவலால் நகரசபையின் செயற்பாடுகள் மற்றும் சேவைகள் எவ்வாறு பாதிக்கப்பட்டுள்ளன என்பது குறித்த தகவல்கள் தொடரந்து புதுப்பிக்கப்படும்.

கொரோனாவைரசு பற்றிய பொதுவான தகவல்களை  உங்களுடைய மொழியில் அறியவிரும்பினால் நீங்கள் அதனை இங்கே பார்க்கலாம்:

https://www.fhi.no/contentassets/37298bcaf6724377b68018cfd7db4309/vedlegg/tamil_generell-informasjon-korona.pdf 

https://www.fhi.no/contentassets/cdd1659c32fd45ecb84aee903cd0ef33/vedlegg/tamil_-litt-mye-eller-helt-avstand.pdf

https://www.fhi.no/contentassets/9648bb76836841468f9f11022d2e0cf8/vedlegg/tamil_til-deg-som-har-fatt-beskjed-om-a-holde-deg-hjemme.pdf

கொரோனாவைரசினால்   லோரன்ஸ்கூவிலுள்ள முக்கியமான சேவைகள் எவ்வாறு பாதிக்கப்பட்டுள்ளன என்பதைக் கீழே பார்க்கலாம். வேறு மாற்றங்கள் எதுவும்  குறிப்பிடப்படாத இடங்களில் மாற்றங்கள் ஈஸ்டர் முடிந்த பின்,  சித்திரை 14 ஆம் திகதிவரை செல்லுபடியாகும்,   ஆனால் தொற்று கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டுவரப்படாத பட்சத்தில் மாற்றங்கள் தொடர்ந்தும் நீடிக்கப்படலாம்.

பாடசாலை மற்றும் மழலையர்பள்ளி

மழலையர்பள்ளிகள் மற்றும்  பாடசாலைகள் அனைத்தும் மூடப்பட்டுள்ளன.  பராமரிப்பு வழங்குவோர் பிள்ளையுடன் கூடவே இருக்கும் திறந்தபகல்நேர பராமரிப்புக்கும் இது பொருந்தும்.

 1.-10 ஆம் தரத்தைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் அனைவருக்கும் டிஜிற்ரல் தளங்கள் வழியாக கல்வி கற்பிக்கப்படும்.

சுகாதாரசேவைஅல்லது வேறு சமூகரீதியான அத்தியாவசியமான பணிகளில்  ஈடுபடும்   பெற்றோரின் பிள்ளைகளுக்காக மழலையர்பள்ளிகள் மற்றும் பாடசாலைகள் காலை 07.00 – 17.00 வரை திறந்திருக்கும்.

 சுகாதாரசேலை அல்லது சமூக ரீதியான அத்தியாவசிய பணிகளில் ஈடுபட்டிருக்கும் பெற்றோர்  மற்றும் தமது பிள்ளைகளுக்கு ஈஸ்டருக்கு முன் இருக்கும் வாரங்களில்  பராமரிப்பு தேவைப்படும் பட்சத்தில் இந்த படிவத்தின் மூலம் எங்களுக்குத் தெரியப்படுத்துமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.   படிவத்தை பூர்த்தி செய்வதற்கு உங்களுக்கு உதவி தேவைப்படின் பாடசாலை அல்லது மழலையர்பள்ளியுடன் தொடர்புகொள்ளவும்.  உங்கள் பிள்ளை தனியார் மழலையர்பள்ளிக்கு செல்லுவதாக இருந்தால்   அக்குறிப்பிட்ட மழலையர்பள்ளிப் பொறுப்பாளருடன் தொடர்பு  கொண்டு  அவர்களிடமிருந்து படிவத்தை பெறவும்.

பெற்றோர் / பாதுகாவலர் இருவரும் சமூக ரீதியான  அத்தியவசியான பணிகளில் ஈடுபடுவதை ஆவணப்படுத்துவதுடன், மேலும்  இந்த ஏற்பாட்டைப் பயன்படுத்துவதற்கு பெற்றோர் இருவரும்  வேலைக்குச் செல்பவர்களாக இருக்க வேண்டும்.

 சமூகரீதியான முக்கிய செயற்பாடுகளின் விபரம்  (நோர்வேஜிய மொழியில்): https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/informasjon-om-koronaviruset/samfunnets-kritiske-funksjoner/  

உடல்நலம் மற்றும் பராமரிப்பு

 • பார்வையாளர் வரவேற்பு மையங்கள் மற்றும் வரவேற்பறைகள் மூடப்பட்டுள்ளன. ஆனால் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொள்வதன் மூலம்சேவைகளைப் பெறலாம். வயோதிபர் இல்லங்கள்,  பலர் சேர்ந்து வசிக்கும் இடங்கள் மற்றும்  பராமரிப்புச்சேவைகளைப் பெறும் வதிவிடங்களுக்கு வருகை தருவது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.
 •  MAI- நிலையம் மற்றும் தன்னார்வ தொண்டர் நிலையம் உட்பட வயோதிபர் இல்லங்களில் அமைந்திருக்கும் பகல்நேர சந்திப்புநிலையம் - செயற்பாட்டு ஏற்பாடுகள் யாவும் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன. 
 • இயன் மருத்துவ – மற்றும் நாளாந்த செயற்பாட்டுக்கான சிகிச்சைமுறைக்குள் அடங்கும்  குழுவானபயிற்சி நேரம் அனைத்தும் நிறுத்தப்பட்டுள்ளதுடன்  பெரும்பாலான வீட்டுக்கு வருகைதரும் நிகழ்வுகளும் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளன.  
 • வீட்டில் வசிப்போருக்கும் மற்றும் நகரசபை உதவிவழங்கும் ஏற்பாடுகளுடன் வீடுகளில் வசிப்போருக்குமான  வீட்டிற்கு வந்து உதவி வழங்குதல் மற்றும் நாளாந்த செயற்பாடுகளுக்கான உதவி ஏற்பாடுகள் தற்போதைக்கு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன.
 • உதவிநபர் ஏற்பாடு மற்றும்  ஓய்வு வழங்கும் ஏற்பாடு என்பன தற்போதைக்கு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன.
 • லோரன்ஸ்கூ கூஸிலுள்ள சுகாதாரநிலையம்  சந்திப்பு ஏற்பாட்டைக் கொண்டவர்களுக்காக திறந்திருக்கும். ஃபியல்காமரிலுள்ள சுகாதாரநிலையம் மூடப்பட்டுள்ளது.
 • வதிவிடவிடய அலுவலகம் பொதுமக்கள் பாவனைக்கு மூடப்பட்டுள்ளது ஆனால் தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொள்ளலாம்.
 • உடல்நல உதவி தொடர்பான அனைத்துப் புதிய விண்ணப்பங்களும் கருத்திற்கொள்ளப்படும். அத்தியாவசியமான உடல்நலஉதவிகளுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும்.

 

கலாச்சாரம், விளையாட்டு மற்றும் ஓய்வு நேர ஏற்பாடுகள்

 • லோரன்ஸ்கூ கூஸில் நடைபெறும் அனைத்து கலாச்சார  ஏற்பாடுகளும் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன. இது குல்தூர்கூஸ், நூலகம், திரையரங்கு, வொல்ற் செயற்பாடுகளுக்கான இல்லம், வைவீசரன், தன்னார்வ தொண்டர் நிலையம் மற்றும் இசை- மற்றும் கலாச்சார விடயக்கற்கை பாடசாலை என்பற்றுக்கும் செல்லுபடியாகும்.
 • நகரசபையின் ஓய்வுநேரசெயற்பாட்டுகழகங்கள், குல்தூர்கஃபேமற்றும் ஃபிரேடேஸ் என்பன மூடப்பட்டுள்ளன.
 • நகரசபையின் சகல விளையாட்டரங்கங்களும் மூடப்பட்டுள்ளன.  இதில்  நகரசபைக்குரிய பல்நோக்கு அரங்குகள், உதைபந்தாட்ட அரங்குகள், நீச்சல்கூடங்கள், ஸென் பொதுமக்கள் நீச்சல்தடாகம்   BUA-இரவல்பெறும் நிலையம், நகரசபைக்குரிய பாடசாலைகளிலுள்ள உடற்பயிற்சிக் கூடங்கள், சோர்லிஹவானா செயற்பாடு பூங்கா, மைலாண்ட் செயற்பாடு பூங்கா மற்றும் மைலாந்திலுள்ள சறுக்கல் விளையாட்டு அரங்கம் என்பவையும் அடங்கும்.
 • பொது விளையாட்டுத்திடல்கள் மற்றும் பாடசாலைகள், மழலையர்பள்ளிகள்,  குடியிருப்புத் தொகுதிகள் மற்றும் நலன்புரிமன்றங்களிலுள்ள செயற்பாட்டு பகுதிகள் அனைத்தும் மூடப்பட்டுள்ளன.

NAV

NAV-அலுவலகம் மூடப்பட்டுள்ளது. NAV உடன் தொடர்பு கொள்ளவிரும்புவோர் அல்லது சேவைகளைப் பெறவிரும்பும்  அனைவரும் nav.no அல்லது Ditt Nav இனைப் பயன்படுத்தும்படி கேட்டுக் கொள்கிறோம்.  அறிவுரை வழங்கும் அனைவரும்  இலத்திரனியல் தொடர்பு வழிமுறைகள் மூலம் தொடர்பு கொள்ளலாம்.

NAV சேவையின் தொடர்பு மையத்தின்இலக்கம்  55 55 33 33 ற்கு  நீங்களும் தொடர்பு கொள்ளலாம்.

 

 

 

Tigrinya

ሓበሬታ ብዛዕባ ኾሮና ቫይረስ ኣብ ምምሕዳር ሎረንስኹግ

 

ምምሕዳር ሎረንስኹግ በዚ ኾሮነ ቫይረስ ኣዝዩ ተጸሊዩ ከም ዘሎን ብሰንኪ እዚ ክኣ ዳርጋ ኩሉ ናይ ኣገልግሎት ንህበሉ ቦታታትና ተተንኪፉ አሎ።

ንዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ እቲ ሕማም ማዕረ ክንደይ ጸሊዎ ከም ዘሎ ነቲ ናይ ኣገልግሎት ዝዋሃበሉ ቦታታት ኣብቲ ናይ ምምሕዳር መራከቢ ማዕከን ዌቭ ሳይድ www.lorenskog.kommune.no/koronavirus መምስግዚኡ እንዳ ተሓደሰ ክሕበር እዩ።

እንተ ድኣ ሓፈሻዊ ሓበሬታ ብዛዕባ ኾሮና ቫይረስ ብቃንቃካ ደሊካ ኣብዚ ክትረክብ ትክእል ኢካ፡

እቲ ሓድሽ ኮሮና ቫይረስ (ኮቪድ-19 Covid-19)
ንነፍስ ወከፍ ካብ ገዛ ከይወጽእ ተንጊርዎ/ዋ ዘሎ ሰብ

Youtube

እቲ ቀንዲ ኣገልግሎት ዝዋሃበሉ ቦታታት አብ ምምሕዳር ሎረንስኹግ ዝርከብ ብኾሮና ቫይረስ ማዕረ ክንደይ ተጸሊዩ ከም ዘሎ ኣብ ታሕቲ ክትርእዮ ትክእል ኢካ።  እዚ ኩሉ ለውጥታት መጺኡ ዘሎ ክሳብ ድሕሪ ፋሲካ ዘሎ ሰሉስ ዕለት 14. ሚያዝያ ከምዝምልከት ንሕብር። ብተወሳኪ እቲ ናይ ለበዳ ሕማም ክንቆጻጸሮ እንተ ዘይ ክኢልና እዚ ዕለት ክናዋሕ ከም ዝክእል ንሕብር።

 

ቤ/ትምህርቲን መውዓሊ ህጻንን

ኩልን መዋዓለ ህጻናትን ቤ/ትምህርትታትን ዕጽዋት እየን። ከምኡ ውን እተን ክፉታት መውዓሊ ህጻናት (åpen barnehage) ዝባሃላ ዝምልከት እዩ።

ኩሎም ካብ 1 - 10 ክፍሊ ዘሎዉ ተማሃሮ ብ ዲጂታለ ፕላትፎርመር(digitale plattformer) ዝባሃል መራከቢ ማዕኸን ጌሮም ክምሃሩ እዮም።

መውዓሊ ህጻናትን ቤ/ትምህርትታትን ነቶም ምስ ናይ ጥዕና ኣገልግሎት ወይ ኣብ ካልኦት ተነቀፍቲ ሕብረተሰባዊ ስራሓት ካብ ሰዓት 07፡00 - 17፡00 ዝሰርሑ ስድራ ንደቆም መውዓሊ ዝከውን ኣዳሌምሎም አሎዉ።

ኩሉኩም ስድራ ኣብ ናይ ጥዕና ኣገልግሎት ወይ ኣብ ካልኦት ተነቀፍቲ ሕብረተሰባዊ ስራሓት እትሰርሑ፣ ኣብዘን ዝመጻ ሳምንትታት ክሳብ ፋሲካ ዘሎ ንደቅኩም ዝሕልወልኩም እንተ ደሊኩም በዚ ፎርም ብምምላእ ክትሕብሩና ንጽውዕ። እቲ ፎርም ንምምላእ ሓገዝ እንተ ደሊኩም ን ቤ/ትምህርቲ ወይ መውዓሊ ህጻናት ተወከሱ። እንተ ድኣ ውላድኩም ኣብ ናይ ውልቃዊ መውዓሊ ሕጻናት ዝኸይድ ኮይኑ ነቶም ሓለፍቲ ናይቲ መውዓሊ ህጻናት ተወኪስኩም እቲ ፎርም ንክሰድልኩም ሓብርዎም።

ከምዚ ዓይነት ኣታኣላልያ ንደቅኩም ክግበረሎም እንተ ኮይኑ ግን ክልቴኹም ስድራ/ኣለይቲ ኣብ ተነቀፍቲ ሕብረተሰባዊ ስራሓት ከም ትሰርሑ ዝምስክር ሰነድ ከተምጽኡ ኣሎኩም።

ዝርዝር ብዛዕባ ተነቀፍቲ ሕብረተሰባዊ ስራሓት ዝባሃሉ አብዚ አሎኩም (ብኖርወጅያን)፡ https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/informasjon-om-koronaviruset/samfunnets-kritiske-funksjoner/  

 

ጥዕንናን ምክንኻንን

 • ህዝባዊ መኣንገዲን መቀበልን ረሰፕሺንን ተዓጽዩ አሎ። ግን ኣገልግሎት ብተሌፎን ክቅጽል እዩ። ምብጻሕ ናብ እንዳ ዓበይቲ፣ መእለዪን ናይ ሓባር መቀመጥ ቦታታትን  ኣይፍቀድን እዩ።

 

 • ኣብ ቀትሪን- ንጥፈታት ዝውሃብ (Dag- og aktivitetstilbudet) ዝነበረ ኣብ ዳግሰንተራት (dagsentrene) ኣብ መእለይ እንዳ ዓበይቲ (sykehjem)፣ ማይ-ሰንተረትን (MAI-senteret) ፍሪሊቭስሰንትራለንን (Frisklivssentralen) ደው ኢሉ ኣሎ።

 

 • ኣብ ውሽጢ ናይ ኣካላዊን ናይ ምንቅስቃስን ፍወሳ ሳዓታት ብጉጅለ ዝነበረ ደው ኢሉ ከም ዘሎን ከምኡ ውን እቲ ዝበዝሓ ናይ ገዛ ምብጻሕ ዝካየድ ዝነበረ ተማሓላሊፉ አሎ።

 

 • ናይ ገዛን ደገን ዝውሃብ ዝነበረ ሓገዛት ከምኡ ውን ንኣብ ናይ ውልቆም ዝቅመጡን ኣብ ምምሕዳር ዝቅመጡን ኩሉ ሓገዛት ደው ኢሉ አሎ።

 

 • ኣብረይቲን ተሓባበርቲ ሰባትን ተገይርልኩም ዝነበረ ንግዚኡ ደው ኢሉ አሎ።

 

 • ክሊኒክ ኣብ ሎረንስኹግ ሁስ (Helsestasjonen på Lørenskog hus) ነቶም ቆጸራ ዘሎዎም ክፉት እዩ። ፍየልሃማር ክሊኒክ (Fjellhamar helsestasjon) ግን ዕጹው እዩ።

 

 • ናይ ገዛ ምዕዳል ሓላፍነት ዘሎዎም ቤት ጽሕፈት(Boligkontoret) ንህዝቢ ዕጹው እዩ ግን ብቴሌፎን ክርኸቡ ይክእሉ እዮም።

 

 • ኹሉ ሓደሽ ናይ ጥዕና ሓገዝ ዝሓትት ገምጋም ይዋሃቦ። እቲ ቀዳምነት ዝዋሃቦ ግን እቲ ናይ ሂወት ህጹጽ ሓገዝ ዘድልዮ እዩ።

 

ባህላዊ፣ ስፓርታዊን አብ ግዜ ዕርፍቲ ዝግበርን

 • ኣብ ሎረንስኹግ ሁስ (Lørenskog hus) ዝርኸባ ኩለን ናይ ባህላዊ ኣገልግሎታት ዝህባ ተዓጽየን አሎዋ። እዚ ማለት ንባህላዊ ገዛ፣ ቤተ መጻሓፍቲ፣ ሲነማታት፣ ናይ ንጥፈታት ዝካየደሉ ቮልት (aktivitetshuset Volt)፣ ሓበሬታ ቦታ ( Veiviseren)፣ ወለንትናዊ ማዕከን (frivilligsentralen)፣ ናይ ሙዚቃን ባህላዊ ቤ/ትምህርትን ዝምልከት እዩ።  

 

 • ናይ ምምሕዳር መውዓሊ ክለባት፣ ባህላዊ እንዳ ሻሂን ፍራይደይስን (Fridays) ዕጽዋት እዮም።

 

 • ኹለን ኣብ ምምሕዳር ናይ ስፓርት ዝካየደለን ቦታታት ዕጽዋት እየን። እዚ ክኣ ናይ ምምሕዳር ኣዳራሻት፣ ናይ ኩዕሶ ሜዳ፣ መሐንበሲ ኣዳራሻት፣ ሸን (Kjenn) መሓንበሲ ማኛ፣  በኡኣ (BUA) ናይ መለቅሒ ማእከል፣ ናይ ስፓርት ኣዳራሽ ኣብ ቤ/ትምህርትታት፣ ሶርሊሃቭና (Sørlihavna) ናይ ንጥፈታት ማዕከን፣ ማይላንድ ናይ ንጥፈታት ማዕከንን ናይ መሸርተቲ መዓሸጊ ማዕከን ኣብ ማይላንድን (Mailand) ዝኣመሰሉ ዝምልከት እዩ። 

 

 • ኹለን ናይ ቆልዑ መጻወቲን ንጥፈታት ዝኻየደሉ ቦታትት ኣብ ቤ/ትምህርቲታት፣ ኣብ መውዓሊ ህጻናት፣ ኣብ ናይ ሓባራዊ ገዛውቲን ማሕበራትን ትዓጽየን እየን ዘሎዋ።  

 

ናቭ (NAV)

 

ናይ ናቭ (NAV) ህንጻ ንህዝባዊ ኣገልግሎት ትዓጽዩ አሎ። ኩሉ ንናቭ (NAV) ክውከሶም ዝደሊ ወይ ኣገልግሎት ዘድልዮ ብ nav.no ወይ Ditt Nav ክጥቀም ንሓትት። ኩሎም እቶም ናትና መምርሒ ወይ ሓበሬታ ዝህቡ ብ መራከቢ ማዕኸን ክርኸቡ ይክእሉ እዮም።

ብ ተሌፎን 55 55 33 33 ብምድዋል ውን ንናቭ (NAV) ክትውከሶም ትክእል ኢካ።

 

Klikk for stort bilde 

Download the poster as PDF (PDF, 9 MB)

Turkish / Türkce

Lørenskog Belediyesi koronavirüs hakkında bilgi

Lørenskog Belediyesi korona virüsünden büyük ölçüde etkileniyor ve neredeyse tüm hizmetlerimiz askıya alınıyor.

Belediyenin web sitesi www.lorenskog.kommune.no/koronavirus korona salgınının belediyenin operasyonlarını ve hizmetlerinin nasıl etkilediğine dair bilgilerle sürekli güncellenmektedir.

Kendi dilinizde koronavirüs hakkında genel bilgiyi burada bulabilirsiniz: 

Yeni Koronavirüsü(COVID-19)

Evde kalması söylenen herkes için

Aşağıda Lørenskog'daki en önemli hizmetlerin korona virüsünden nasıl etkilendiğini görebilirsiniz.  Başka bir şey söylenmediğinde, değişiklikler 14 Nisan Salı günü Paskalya'ya kadar geçerlidir, ancak enfeksiyon kontrol altına alınmazsa değişiklikler uzatılabilir.

 

Okul ve anaokulu

 Tüm anaokulları ve okullar kapalıdır.  Bu aynı zamanda açık gündüz bakımı için de geçerlidir.

1.sinif’ten 10.sinif'a kadar tüm öğrenciler dijital platformlar üzerinden öğretilir.

Anaokulları ve okulların 07:00 - 17:00 saatleri arasında sağlık hizmetlerinde veya diğer sosyal açıdan kritik işlevlerde işleri olan ebeveynleri olan çocuklar için bir teklifi vardır.

Sağlık hizmetlerinde veya diğer sosyal açıdan kritik işlevlerde olan ve Paskalya'ya giden haftalarda çocukları için denetime ihtiyaç duyan tüm ebeveynlerden bu form aracılığıyla bize bilgi vermelerini istiyoruz.  Formu doldurmak için yardıma ihtiyacınız olursa okulla veya anaokuluyla iletişime geçin.  Özel bir anaokulunda çocuklarınız varsa, özel anaokulunun kurullarıyla iletişime geçmeli ve onlardan bir form almalısınız.

Her iki ebeveyn/veli, kritik sosyal işlevleri belgelemiş olmalı ve bu bakım teklifinden yararlanmaya çalışmalıdır.

Sosyal açıdan kritik işlevlere genel bakış burada (Norveççe) bulunabilir: https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/informasjon-om-koronaviruset/samfunnets-kritiske-funksjoner/

 

 Sağlık ve bakım

 • Danişmalar ve resepsiyonlar kapalıdır, ancak telefonla servisler mevcuttur.  Huzurevlerinde ziyaret, barınma ve bakım hizmetlerinde toplum yaşamı ve barınma yasaklanmıştır.

 • Huzurevlerinde, MAI merkezinde ve Frisklivssentralen'deki gündüz bakım merkezlerinde gündüz ve aktivite programları durdurulur

 • Fizyoterapi ve ergoterapi içinde, grup saatleri sona ermiş ve çoğu ev ziyareti ertelenmiştir.

 • Hem ev sakinleri hem de belediye konut hizmetleri için ev yardımı ve pratik yardım durdurulmuştur.

 • Destek kişisi ve rahatlama hizmetleri şimdilik sona erdi.

 • Lørenskog Hus’deki sağlık hizmetleri randevu alanlara açıktır.  Fjellhamar Sağlık Ocağı kapalıdır.

 • Boligkontoret (Konut ofisi) halka kapalıdır, ancak telefonla ulaşılabilir.

 • Sağlık hizmetlerine yönelik tüm yeni uygulamalar dikkate alınmaktadır.  Hayati sağlık hizmetleri ile ilgili konulara öncelik verilmektedir.

 

 Kültür, spor ve boş zaman

 • Lørenskog Hus’deki tüm kültürel hizmetler kapalıdır.  Bu kültür merkezi, kütüphane, sinema, Volt aktivite evi, Veiviseren (etkinlik kafe), gönüllü merkezi ve müzik ve kültür okulu için geçerlidir.

 • Belediyenin eğlence kulüpleri, kültür kafesi ve Fridays kapalıdır.

 • Tüm belediye spor tesisleri kapalıdır.  Bu, belediyenin çok kullanımlı salonlarını, futbol tesislerini, yüzme havuzlarını, Kjenn halk havuzunu, BUA ödünç merkezini, belediye okullarındaki spor salonlarını, Sørlihavna etkinlik parkını, Mailand etkinlik parkını ve Mailand'daki paten tesisini içerir.

 • Okullar, anaokulları, kat mülkiyeti ve yerleşık’ın derneklerinde tüm oyun alanları ve faaliyet alanları kapalıdır.

 

NAV

NAV binası halka kapalıdır.  NAV ile iletişim kurmak veya hizmet almak isteyen herkesi nav.no ya da Ditt NAV kullanmaya teşvik ediyoruz.  Tüm eğitmenlerimiz dijital çözümlerle sunulmaktadır.

 

Ayrıca 55 55 33 33 numaralı telefondan NAV çağrı merkezi ile iletişime geçebilirsiniz.

 

Klikk for stort bilde 

Brosuru PDF olarak indirebilirsiniz. (PDF, 7 MB)

Urdu / اردو

Lørenskog kommune  میں کرونا وائرس کے بارے میں معلومات

 

Lørenskog kommuneکرونا وائرس سے شدید متاثر ہےاور ہماری تقریباَ ساری خدمات اس سے متاثر ہیں۔

بلدیہ کی ویب سائٹ www.lorenskog.kommune.no/koronavirus   پر مسلسل تازہ ترین معلومات دی جائے گی کہ  کرونا کی وبا کیسے میونسپلٹی کی خدمات اور عملی کام پر اثر انداز ہو رہی ہے۔

اگر اپنی زبان میں آپ کرونا وائرس کے بارے میں عمومی معلومات چاہتے ہیں تو آپ کو اس سائٹ پہ مل سکتی ہے:
https://www.fhi.no/contentassets/37298bcaf6724377b68018cfd7db4309/vedlegg/urdu_generell-informasjon-korona.pdf 
https://www.fhi.no/contentassets/9648bb76836841468f9f11022d2e0cf8/vedlegg/urdu_til-deg-som-har-fatt-beskjed-om-a-holde-deg-hjemme.pdf 

ذیل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح Lørenskog  میں اہم ترین خدمات کرونا وائرس سے متاثر ہو رہی ہیں۔ جہاں کچھ اور نہیں بیان کیا جاتا وہاں یہ تبدیلیاں påske  اور 14 april کے بعد تک لاگو ہوتی ہیں٫ لیکن اگر انفیکشن/ وباء  قابو میں نہیں آتا تو  ان تبدیلیوں میں توسیع کی جا سکتی ہے۔

 

سکول اور چھوٹے بچوں کی نگہداشت کے مراکز  )بارنے ہاگے (

 

تمام سکول اور بارنے ہاگے بند ہیں۔ اوپن بارنے ہاگے پر بھی اسکا اطلاق ہوتا ہے۔
پہلی سے دسویں جماعت کے تمام طلبہ کو digital plattform کے ذریعہ تعلیم دی جائے گی۔ بارنے ہاگے اور سکولوں کے پاس ان بچوں کے لیے خاص پیشکش ہے جن کے والدین کسی طِبی ادارے یا صحت اور دیکھ بھال میں ملازمت کرتے ہیں یا کسی اور معاشرتی طور پر اہم تنقیدی کام میں ملوث ہیں ۔ یہ پیشکش صبح 07  سے لیکر شام 17 بجے تک ہے۔ہم ان تمام والدین سے جو کسی صحت اور دیکھ بھال یا معاشرتی طور پر اہم تنقیدی کام میں ملوث ہیں اور جنکو آنے والے ہفتوں میں påske تک اپنے بچوں کی نگرانی کی ضرورت ہے ان سے گزارش ہے کہ ہم سے اس فارم کے ذریعہ اطلاع دیں۔ اگر آپکو فارم پُر کرنے میں مدد کی ضرورت ہے تو اپنے سکول یا بارنے ہاگے کے ساتھ رابطہ کریں۔ اگر آپکے بچے پرایئویٹ بارنے ہاگے میں جاتے ہیں تو وہاں کی انتظامیہ سے رابطہ کر کے فارم حاصل کریں۔

اس پیشکش سے فائدہ اٹھانے کے لیے دونوں والدین/ سرپرستوں کو معاشرتی تنقیدی کام کا دستاویزی کاغذ دستیاب کرنا ہو گا اور اسکے لیے انکو کام پر بھی جانا ہوگا۔

معاشرتی طور پہ تنقیدی کام کی مجموعی ترتیب آپ نارویجن میں یہاں دیکھ سکتے ہیں۔

https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/informasjon-om-koronaviruset/samfunnets-kritiske-funksjoner/

 

صحت اور دیکھ بھال

 

 • عوامی مراکز اور استقبالیہ بند ہیں لیکن خدمات فون کے ذریعہ دستیاب ہیں۔ نرسنگ ہوم، کمیونٹی ہوم اور نگہداشت اور تیمار خانوں پر جانے کی پابندی ہے۔
 • نرسنگ ہوم اور MAI-sentret,  اور Frisklivsentret  کی روز مّرہ کی ایکٹیوٹی کی پیشکش روک دی گئ ہے۔
 • فیزوتھیراپی اور پیشہ وارانہ تھیراپی کے گروپ کے اوقات اور بیشتر گھریلو ملاقاتیں بند کر دی گئ ہیں۔
 • گھریلو رہائش اور میونسپلٹی رہائش کی امداد اور عملی امداد بند کر دی ہے۔
 • معاون کارکن  (støttekontakt) اور آرام دینے والے مراکز (avlastning)  فی الحال ختم کر دیے ہیں
 • Lørenskog hus میں ہیلتھ سٹیشن صرف ان لوگوں کے لیے کھلا ہے جن کے پاس ملاقات کا وقت ہے۔ Fjellhamar helsestasjon بند ہے۔
 • ہائوسنگ آفس (boligkontoret) پبلک کے لیے بند ہے لیکن فون کے ذریعہ ان تک پہنچا جا سکتا ہے۔
 • صحت کی تمام نئی درخواستوں پہ غور کیا جائے گا اور صحت کی اہم نگہداشت کے  متعلق امور کو ترجیح دی جاتی ہے۔

 

ثقافت ، کھیل اور تفریح

 • Lørenskog hus میں تمام ثقافتی خدمات بند ہیں ۔ اسکا اطلاق ثقافتی مراکز، لائبریری، سنیما، ایکٹیوٹی ہائوس Volt، Veivisere,، رضاکارانہ مراکز اور موسیقی اور ثقافتی سکول پر ہوتا ہے۔
 • میونسپلٹی کے تفریحی کلب، کلچر کلب اور Fridays  بند ہیں۔
 • میونسپلٹی کی تمام کھیلوں کی سہولیات بند ہیں۔ ان میں میونسپلٹی کے کثیر استعمال ہال، فٹ بال کے ہال، سومنگ ہال، Kjenn عوامی غسل خانہ، BUA  ادھار چیزیں دینے والا مرکز، سکولوں کے جِم ہال، Sørlihavna  کا سرگرمیوں کا ہال، Mailand ایکٹیویٹی پارک، اور skate کرنے والی تعمیراتی جگہ شامل ہیں۔
 • سکول، بارنےہاگے ، کمیونٹی کے مراکز اور تمام فلاحی مراکز کے کھیل اور سرگرمیوں کے میدان بند ہیں۔

 

Nav

Nav کی عمارت عوام کے لیے بند ہے۔ جو بھی Nav سے کسی سلسلے میں رابطہ کرنا چاہتا ہے تو ہم اس بات کی ترغیب دیتے ہیں کہ ویب سائٹ nav.no یا ditt nav  کو استعمال میں لائیں۔ ہمارے تمام راہنما دیجیٹل حل پر موجود ہیں۔

فون پہ رابطہ کے لیے آپ 55 55 33 33 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔

 

Klikk for stort bilde 

Download the poster as PDF (PDF, 7 MB)

Vietnamese

Thông báo về dịch koronavirus tại công xã Lørenskog

 

Công xã Lørenskog bị ảnh hưởng nặng bởi koronavirus và gần như mọi văn phòng dịch vụ của chúng tôi đều bị liên hệ dính dáng đến.

Trên trang mạng của công xã www.lorenskog.kommune.no/koronavirus có các thông tin được cập nhật liên tục về dịch korona gây ảnh hưởng thế nào đến việc điều hành và cung ứng các dịch vụ của chúng tôi.

Bạn tìm thấy các thông tin thông thường về dịch koronavirus bằng ngôn ngữ của bạn tại đây:

Gửi tất cả những người được yêu cầu ở nhà

Vi-rút Corona chủng mới (COVID-19)

YouTube

Ở phần dưới đây bạn sẽ thấy các dịch vụ quan trọng nhất tại Lørenskog bị ảnh hưởng ra sao bởi dịch koronavirus. Tại các cơ quan không được đề cập đến, những thay đổi sẽ được áp dụng cho đến sau lễ Phục sinh, ngày thứ ba 14.04, nhưng những thay đổi này có thể được gia hạn nếu tình trạng lây lan không nằm trong tầm kiểm soát.

Trường học và vườn trẻ

Tất cả các vườn trẻ và trường học đều đóng cửa. Điều này cũng áp dụng với vườn trẻ mở. 

Mọi học sinh từ bậc lớp 1 đến lớp 10 được giảng dạy qua các hình thức kỹ thuật số.

Các vườn trẻ và các trường học có cung ứng dành cho những trẻ em có cha mẹ làm việc trong ngành y tế hay có những vai trò quan trọng khác trong xã hội, từ 07.00 -17.00.

Chúng tôi yêu cầu mọi cha mẹ làm việc trong ngành y tế hay có những vai trò quan trọng khác trong xã hội, cần đến sự trông coi các con của mình vào những tuần từ nay đến lễ Phục sinh, hãy thông báo cho chúng tôi biết qua phiếu này. Hãy liên lạc với nhà trường hoặc vườn trẻ nếu bạn cần phụ giúp để điền phiếu này. Nếu bạn có con đi vườn trẻ tư, bạn phải tiếp xúc với người điều hành vườn trẻ tại vườn trẻ đó để nhận phiếu này.

Để có thể dùng đến sự cung ứng nói trên, chúng tôi đòi hỏi cả hai cha mẹ/phụ huynh chứng minh là họ có những vai trò quan trọng trong xã hội, và cả hai người hiện đang làm việc.

Nơi đây có bản liệt kê về những vai trò quan trọng trong xã hội (bằng tiếng na uy): https://www.ks.no/informasjon-om-koronaviruset/samfunnets-kritiske-funksjoner/ 

Y tế và chăm sóc  

 • Những nơi đón tiếp và các quầy tiếp khách đều đóng cửa, nhưng có thể liên hệ đến các dịch vụ này qua điện thoại. Cấm thăm viếng tại các nhà dưỡng lão, các nơi cư ngụ tập thể và các nhà thuộc dịch vụ cư ngụ và chăm sóc. 
 • Cung ứng sinh hoạt được ngưng lại ở các trung tâm sinh hoạt ngày tại các nhà dưỡng lão, trung tâm MAI và Frisklivssentralen.
 • Các giờ tập luyện theo nhóm thuộc về vật lý trị liệu được đình chỉ và phần lớn những cuộc thăm viếng tại nhà được hoãn lại.
 • Việc phụ giúp tại nhà và sự hỗ trợ thực tiễn được chấm dứt đối với cả những người hiện cư ngụ tại nhà lẫn những người cư ngụ theo cung ứng của công xã địa phương. 
 • Sự hỗ trợ về tiếp xúc và sự phụ giúp để được nghỉ ngơi sẽ kết thúc cho đến khi có sự thay đổi.
 • Trạm y tế tại Lørenskog hus mở cửa dành cho những ai có giờ hẹn. Trạm y tế Fjellhamar đóng cửa.
 • Văn phòng nhà cửa đóng cửa đối với công chúng, nhưng có thể liên lạc qua điện thoại.
 • Tất cả các đơn xin mới về chăm sóc sức khoẻ sẽ được cứu xét. Các vụ nói về chăm sóc sức khoẻ thiết yếu sẽ được ưu tiên.

Văn hóa, thể thao và giải trí

 • Mọi cung ứng về văn hóa tại Lørenskog hus đều được tạm ngưng. Điều này nói đến nhà văn hóa, thư viện, rạp chiếu phim, nhà sinh hoạt Volt, Veiviseren, trung tâm tình nguyện và trường âm nhạc và văn hóa.
 • Các câu lạc bộ giải trí tại công xã, quán café văn hóa và Fridays sẽ đóng cửa.
 • Mọi công trình thể thao tại công xã đều đóng cửa. Điều này bao hàm luôn cả các phòng lớn được dùng đa năng của công xã, các sân đá banh, các hồ tắm, hồ tắm công cộng Kjenn, trung tâm cho mượn dụng cụ thể thao BUA, các phòng tập thể dục ở các trường học tại công xã, nơi sinh hoạt Sørlihavna, nơi sinh hoạt Mailand và sân trượt ở Mailand.
 • Tất cả các nơi chơi đùa và các bề mặt sinh hoạt tại các trường học, các vườn trẻ, các hội gia cơ và các hội ái hữu đều đóng cửa.

NAV

Tòa nhà NAV đã đóng cửa đối với công chúng. Chúng tôi kêu gọi mọi người muốn liên lạc với NAV, hay các dịch vụ của NAV, hãy dùng đến trang mạng nav.no hay Ditt Nav. Có thể liên lạc đến tất cả các hướng dẫn viên của chúng tôi qua các phương tiện kỹ thuật số.

Bạn cũng có thể liên lạc đến NAV bằng cách gọi điện thoại đến tổng đài số 55 55 33 33.

Klikk for stort bilde 

Hãy tải tờ yết thị này dưới dạng PDF