Informasjon om økte gebyrer 2018

Økningen i eiendomsgebyrer i 2018 skyldes økning i avløpsgebyret.

vann - Klikk for stort bilde Eiendomsgebyrer som vann, avløp, renovasjon og feiing er selvkostområder. Det vil si at alle utgifter kommunen har på disse områdene skal dekkes av inntektene abonnentene betaler i eiendomsgebyr. Overskudd på disse områdene blir overført til bundet fond, og fordeles tilbake til abonnentene i form av lavere eiendomsgebyrer i løpet av en 5 års periode.

Avløpsgebyret i Lørenskog har i mange år vært lavere enn landsgjennomsnittet. Dette har latt seg gjøre ved at det har blitt overført midler fra bundet avløpsfond. Stort avløpsfond skyldes etterbetaling fra RA-2 AS (Romerike avløpsfordeling). Fondet var i 2015 tilnærmet 0, og dette medførte at gebyrene måtte økes, da kommunen har vedtatt 100% selvkostdekning.

Lørenskog kommune har store utfordringer fremover med å skifte ut gammelt ledningsnett, drifte det ledningsnettet vi har, og betale NRA IKS (Nedre Romerike Avløpsselskap) for rensing av kloakken. En prioritert oppgave kommunen har i mange år fremover, er å sørge for klimatilpasninger. Dette krever utskifting av gamle kloakkledninger, åpning av bekker og sørge for at fremmedvann som kommer inn i kloakkledningene fjernes. Tiltak må iverksettes for å unngå oversvømmelser og vann i kjellere. Stor utbygging i kommunen medfører at det legges til rette for at det er plass på ledningsnettet til å ta imot mer kloakk. Kommunen er også pålagt å sørge for at vassdragene blir rene.

Fant du det du lette etter?