Informasjon til borettslag og sameier om legionella

Klikk for stort bildeDet er gjort funn av legionella i en vannprøve fra et sameie i Lørenskog kommune. Beboerne i sameiet det gjelder er informert. Bakterien som er funnet vil ikke kunne spre seg videre til andre boliger enn de med felles varmtvannssystem som der vannprøven ble tatt. Nedenfor følger derfor en oversikt som kan være nyttig for andre borettslag og sameier i kommunen.  

Om bakterien
Legionella er en bakterie som finnes naturlig i vann og jordsmonn over hele landet, men i så små mengder at de vanligvis ikke gir sykdom. Bakteriene trives dårlig i kaldt vann, og dør ved temperaturer over 70 grader. De trives best i stillestående eller saktestrømmende ferskvann med temperatur på 20-55 grader. Vekstforholdene til legionellabakterier kan bli gunstige i ulike vannssystemer som dusjanlegg, boblebad og kjøletårn.

Det er relativt sjelden noen blir syke med legionella og sykdommen smitter ikke fra person til person. Legionellabakterien kan forårsake sykdom dersom man puster inn små vanndråper (aerosoler) fra infiserte vannsystemer. Hos en frisk person krever det en stor mengde bakterier for å bli syk. Eldre, røykende, lungesyke og andre personer med underliggende sykdommer som gir redusert immunforsvar kan være mer utsatt for sykdom enn andre.

Borettslag og sameier med felles VVS-anlegg
Borettslag og sameier med felles VVS-anlegg skal sikre at anlegget gir tilfredsstillende beskyttelse mot spredning av legionella. Dette er hjemlet i Forskrift om miljørettet helsevern kapittel 3a.

Folkehelseinstituttet har mye nyttig informasjon på sine nettsider. 

For borettslag og sameier med felles VVS-anlegg vil dokumentet «Vannrapport 123: Forebygging av legionellasmitte» være særlig aktuelt.  
I kapittel 4 gis det råd om gjennomføring av risikovurdering og forebyggende tiltak. Dette kan danne grunnlag for internkontrollen man plikter å ha etter Forskrift om miljørettet helsevern § 12.

Generelle forhåndsregler
Faren for å smittes med legionellabakterier er i utgangspunktet liten. For å redusere faren for smitte er det enkle tiltak man kan gjøre i hjemmet:

  • Temperaturen i varmtvannsberederen bør holde minst 70 grader.
  • Gjennomspyling av dusjen med 70 graders varmt vann i 5 minutter 4 ganger i året (viktig at vannet er varmt nok, husk skåldingsfare ved varmt vann) og regelmessig gjennomspyling med 60 graders varmt vann etter dusjing utenom dette.
  • Skylle gjennom dusjer og vasker ukentlig om de normalt ikke er i bruk, ved å la temperert vannet skylle gjennom noen minutter.
  • Dusjslanger og dusjhoder kan demonteres og desinfiseres med husholdsningsklor i 30 minutter. 2 korker til 10 l vann er en tilstrekkelig blanding. Klorrester og slam skylles ut før dusjen tas i bruk igjen. Dusjeflasker for planter kan desinfiseres på samme måte.
  • Boblebad bør vedlikeholdes med jevnlig rensing jfr. rutiner fra produsent.
  • Luftfuktere som lager vanntåke uten at vannet varmes opp bør rengjøres ofte, gjerne en gang i uken. Luftfuktere som fordamper vannet ved høye temperaturer er ikke smittefarlige.
  • Høytrykksspylere bør tømmes helt etter bruk og lagres kjølig. Etter lang tids lagring bør det første vannet spyles ut i en bøtte med vann slik at eventuelle bakterier skylles ut i vannet i stedet for å komme ut som vanndråper.

For borettslag og sameier med felles varmtvannsberedere vil de ha ansvar for å sikre de to første tiltakene eller tilsvarende.