Innbyggerundersøkelse - Si din mening!

Hvordan er det å bo i Lørenskog? Si din mening ved å delta i innbyggerundersøkelsen!

Resultatene er viktige for at vi sammen skal utvikle Lørenskog til den beste kommunen å bo i.

Mange av kommunens innbyggere får i disse dager invitasjon til å delta i vår innyggerundersøkelse. Vi håper dere benytter anledningen til å gi oss tilbakemelding om hvordan det er å bo i kommunen.

Har du ikke fått invitasjon, men ønsker å delta: Klikk her.

Svarfrist er 26. april 2018.

Vi håper vi hører fra deg!

 

I Lørenskog kommune er det over 2200 medarbeidere som jobber for å gi deg gode kommunale tjenester hver dag, samt å å utvikle framtidens  tjenester til dere som bor i kommunen.

Vi brenner for steds- og samfunnsutvikling, miljøet vårt, folkehelsen og alt som skal til for å legge til rette for det gode liv i Lørenskog. I dette arbeidet er det viktig for oss med en bred involvering av innbyggerne, slik at vi får høre deres erfaringer og synspunkter på tjenestene våre, kommunen som bosted og om lokaldemokratiet.

Innbyggerundersøkelsen ble sist gjennomført i 2016. Da etterlyste innbyggerne mer og bedre informasjon om utviklingen i kommunen. I etterkant ble det laget en utstilling på Lørenskog hus for å vise fram utbyggingsområder i Lørenskog, og det har blitt produsert flere filmer du finner på YouTube. Kommunens Facebook-sider brukes også aktivt og har nå over 14 000 følgere.

Her er lenke til forskjellige filmer vi har laget om kommunen de siste årene:

Lørenskog kommune – der folk vil bo

Fremtidens uterom – Lørenskog kommune

Fra Langvannet til Mønevann

Lørenskog utvikles

Sentralområdet

Ødegården og Fjellhamar utvikles

Resultatet av undersøkelsen vil bli offentliggjort på Lørenskog kommunes hjemmesider. Vi vil også invitere innbyggerne i kommunen til å delta i forbindelse med oppfølgingsarbeidet og komme med forslag til utviklingstiltak. Dette arbeidet skjer høsten 2018.

Fant du det du lette etter?