Invitasjon til åpent møte – Landbruksplan for Lørenskog

Kjempesoleie - Klikk for stort bilde Regionkontor landbruk inviterer i samarbeid med Lørenskog landbruksforening til åpent møte i forbindelse med høringsforslaget til landbruksplan for Lørenskog kommune.
Målgruppe: Gårdbrukere og gårdeiere i Lørenskog og lokale lag innen landbruk og miljø.

Dato: torsdag 23. mars kl. 19:00 – 21:00
Sted: Bøndenes hus, Løkenåsveien 41, Lørenskog

Høringsdokumentene er vedlagt invitasjonen og kan lastes ned her:
http://regionkontorlandbruk.no 
Agenda:
1. Velkomst med innledning v/ Knut Samseth, landbrukssjef RKL og Ole Haug, styreleder Lørenskog Landbruksforening (5 min)
2. Landbruket i dag og utviklingen fremover v/ Ole Haug, Lørenskog landbruksforening (10 min
3. Presentasjon av forslag til landbruksplan Lørenskog. Landbruk og kommunale ønsker, klimautfordringer og næringsutvikling. Hva med landbruket i Lørenskog? v/ Knut Samseth og Ana Nilsen, RKL (25 min).
4. Spørsmål og refleksjon, innspill fra publikum – alle (45 min)
5. Avslutning
Det blir enkel servering med kaffe og kringler.

Pga. serveringen er det fint om dere gir beskjed om dere kommer eller ikke. Send e-post til ana.nilsen@regionkontorlandbruk.no  eller ring 66 93 20 36 innen 21. mars.
Velkommen til møte!
Regionkontor landbruk
Lørenskog Landbruksforening
Vedlegg:
1. Temaplan landbruk Lørenskog – plandel – høringsutkast (PDF, 5 MB)
2. Temaplan landbruk Lørenskog – handlingsdel - høringsutkast (PDF, 575 kB)

Fant du det du lette etter?