Invitasjon til økonomiplanmøte – Perspektivmeldingen

Sted/tid: Vasshjulet, Lørenskog hus onsdag 29. mai kl. 09.00 – 13.00.

Rådmannen har startet arbeidet med økonomiplan for perioden 2020-2023. I den anledning vil rådmannen presentere kommunens økonomiske stilling, samt hvilke satsninger og prioriteringer som vil bli lagt til grunn i rådmannens forslag til økonomiplan.
Deltakere er kommunestyret, hovedutvalgene, eldrerådet, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, hovedtillitsvalgte/-verneombud, rådmannen og kommunal- og avdelingsdirektørene.


Møtet er åpent for alle!

Fant du det du lette etter?