Kartlegging av Edelkreps

Klikk for stort bildeI august og september 2020 skal Vannområde Leira-Nitelva kartlegge edelkreps. Utmarksforvaltningen AS har fått oppdraget med å kartlegge edelkreps og vil være ute i felt i hovedsakelig august/september. Det vil bli satt ut teiner, og gjennomført el-fiske enkelte steder. Vi ber om at teiner som er lagt ut får ligge i fred. Aktuelle grunneiere vil bli kontaktet. Ved spørsmål kan daglig leder i vannområdet kontaktes på line.gustavsen@lillestrom.kommune.no

Edelkreps skal kartlegges i følgende vannforekomster:

  • Mønevannet
  • Røyrivannet og tilhørende bekkefelt
  • Geitsjøen – Fløyta
  • Halsjøen og Drettvannet
  • Østbyputten
  • Åmotdammen
  • Fiskelausa
  • Røyritjernet»