Kjøp av grønn strøm - karbon nøytralt innkjøp

Klikk for stort bilde

Med bakgrunn i kommunestyrets vedtatte energistrategi for kommunale bygg i Lørenskog kommune er det nå foretatt karbon nøytrale innkjøp.

 

Lørenskog kommunen har foretatt kjøp av opprinnelsesgarantert strøm hvor kommunen også støtter et konkret prosjekt med etablering av solceller i et område uten strøm. Ved bruk av grønn strøm vil Lørenskog kommunes mål for reduserte klimautslipp (CO2) kunne oppnås.

Lørenskog kommune støtter bærekraftig utvikling i Nepal

Lørenskog kommune er nå bidragsgiver til Track My Electricity prosjektet i Nepal. Dette vil bidra til å redusere kommunens klimafotavtrykk gjennom bruk av 100% fornybar energi, samtidig som vi bidrar til å støtte sårbare lokalsamfunn ved å bekjempe fattigdom i utviklingsland.


Klikk for stort bilde

Støtten Lørenskog kommune gir vil bidra til å implementere småskala strømnett i tre lokalsamfunn i nærheten av Surkhet i Nepal. Områdene har vært utsatt for store skader etter flommen fra elven Bheri i 2014 hvor 1465 hus ble ødelagt, 24 mennesker døde, og 91 mennesker forsvant og er antatt omkommet. Ytterligere 26 mennesker ble skadet.

Surkhet er en fjellrik region i den vestlige delen av Nepal. Det er hjemmet til hundrevis av fjerntliggende samfunn som er helt avhengige av småskala landbruk for å overleve. Uregelmessig nedbør kombinert med ekstrem oversvømmelse gjør at de som bor der lever under fattigdomsgrensen. Dette inkluderer 10 millioner barn. Siden Nepals klima endrer seg raskere enn det globale gjennomsnittet øker risikoen for flom og dens potensielle innvirkning.

Prosjektet som Lørenskog støtter tar sikte på å øke samfunnets motstandskraft overfor økonomiske og klimatiske påkjenninger ved bruk av nyskapende, fornybar energiteknologi. Installasjonen av et samfunns-eid, småskala strømnett drevet av solenergi vil støtte driften av et flomvarslingssystem, forsyne strøm til helseklinikker, husholdninger og små bedrifter, en skole og en kirke, noe som gir fordeler på tvers av tre lokalsamfunn i regionen. På denne måten vil de takle de største utfordringene i disse samfunnene, dvs. sårbarhet for oversvømmelser, mangel på energibasert helsevern, svakt jordbruk og mangel på alternative levebrød.

Kommunens folkevalgte og innbyggere kan følge med på hva prosjektstøtten går til og framdrift på prosjektet ved å gå inn på hjemmesiden

Lørenskog kommune - Track My Electricity

 

Dokumenter:

 

Energistrategi for kommunale bygg i Lørenskog kommune, vedtatt 6. februar 2019