Kommunale barnehager foreslås stengt i påsken

Mandag 22. mars klokken 08.30 skal formannskapet behandle forslag om at barnehagene skal holde stengt de 2,5 første dagene i påskeuka – 29., 30., og 31. mars.

— Klikk for stort bildeBeslutningen  må til behandling i formannskapet, men vi ønsker å varsle foreldre så tidlig som mulig, slik at de kan forberede seg på at barnehagen er stengt i påska, sier direktør for oppvekst og utdanning Dagfinn Cock.

Koronasituasjonen gjør at det er store utfordringer i de kommunale barnehagene med mye syke- og karantenefravær. Det er ikke mulig av smittevernhensyn å flytte ansatte mellom kohorter og avdelinger, og mangel på vikarer gjør situasjonen enda mer utfordrende.

Med bakgrunn i dette og den belastning ansatte har stått i over tid, anbefaler kommunedirektøren at de kommunale barnehagene stenges de 2,5 dagene i påskeuka.

Barn med særlige behov og barn av foreldre med viktige eller samfunnskritiske yrker, får tilbud etter behov innenfor rammen av ordinær åpningstid. For disse anbefaler kommunedirektøren at det må gis et tilbud tilpasset deres behov innenfor rammen av ordinær åpningstid (7-17 mandag og tirsdag, 7-12 onsdag, jf. vedtektene).

Endring av åpningstider
I samme sak foreslår kommunedirektøren at formannskapet gir administrasjonen fullmakt til å redusere åpningstidene i de kommunale barnehagene og på SFO når smittetrykket, sykefravær/karantenefravær og vikarmangel tilsier dette. Det er den uforutsigbare smittesituasjonen som gjør at det er behov for en slik fullmakt.

Det er lagt til grunn at en slik unntaksbestemmelse skal praktiseres strengt og at det skal etterstrebes en så normal åpningstid som mulig. Åpningstidene skal kun reduseres når det er et reelt behov, og kun med det timeantall som kreves for å sikre en forsvarlig drift. Dette betyr at SFO og de kommunale barnehagene vil kunne ha ulike åpningstider.

Lenke til: saksfremlegget som skal behandles mandag 22. mars klokken 08.30 i ekstraordinært formannskap.