Kommunedirektøren foreslår flere nye lettelser fra mandag 14. juni

Kommunedirektør Ragnar Christoffersen - Klikk for stort bildeKommunedirektør Ragnar Christoffersen foreslår ytterlige lettelser i de lokale smitteverntiltakene i Lørenskog fra mandag 14. juni. Jonas Ruud, Lørenskog kommune Nedgangen i antall smittede fortsetter og kommunedirektøren foreslår at formannskapet gjør flere lettelser i de lokale tiltakene. Formannskapet skal behandle kommunedirektørens forslag i et ekstraordinært formannskapsmøte fredag 11. juni. 

— Vi fortsetter å gå ned i antall smittede og det er det at vi fortsetter denne positive nedgangen som gjør at vi kan å lette på flere lokale smitteverntiltak, sier kommunedirektør Ragnar Christoffersen.

Lørenskog kommune har hatt 42 smittede per 100 000 de siste 14 dagene, opp mot 135 i forrige uke. 

Forslag til lettelser fra mandag 14. juni:

 • Arrangementer innendørs
  • Offentlige arrangementer innendørs kan gjennomføres med inntil 20 personer uten fast, tilvist plass, og 50 personer med fast, tilvist plass.
  • Private sammenkomster på innendørs offentlig sted (for eksempel bryllup og bursdagsfester i leide/lånte lokaler) med maks 20 personer uavhengig av om det er faste tilviste plasser eller ikke.
    
 • Arrangementer utendørs
  • Private sammenkomster på offentlig sted utendørs begrenses til 30 personer uavhengig av faste, tilviste plasser eller ikke (50 personer i begravelser og bisettelser). Det vil si at det også er lov å arrangere fotballkamper mellom lag innenfor kommunen.
  • Det foreslås å tillate utendørsarrangement med 50 personer til stede hvis det ikke er faste, tilviste plasser, og 100 personer hvis det er faste, tilviste plasser.
    
 • Bingohaller, bowlinghaller, lekeland og lignende
  • Kan holde åpent, men med smitteverntiltak etter kravene i covid-19-forskriften § 15 b.
    
 • Treningssenter
  • ​​​​​​Individuell trening på treningssenter vil ikke ikke lenger være begrenset til å gjelde kun innbyggere fra egen kommune. 
  • Forbudet mot gruppetrening innendørs for voksne opprettholdes og har sammenheng med at det fortsatt gjelder begrensninger i voksnes mulighet for innendørs idretts- og fritidsaktivitet.
    
 • Svømmehaller
  • ​​​​​​​Åpnes for individuell trening
  • Organisert svømmetrening for barn og unge kan gjennomføres med grupper på inntil 20 personer.

Forbud mot russebuss og -bil rulling

På grunn av utbrudd knyttet til rulling med russebuss og -bil foreslås det å innføre et forbud mot denne aktiviteten. 

— Vi er bekymret for det nevnte utbrudd og konsekvensene dette kan få. Smittesporingen er krevende og relativt mange busser må også følges opp i andre kommuner etter nevnte «bussringer», forteller kommuneoverlege Randi Mjøen.

— Det er derfor en risiko for videre spredning og aktivitetene oppleves ikke å være i tråd med godt smittevern og den forsiktige og kontrollerte gjenåpningen vi er i gang med. 

​​​​​​​Både Oslo og Bærum kommuner har denne uke innført forbud mot russefeiring i russebuss, russebil og lignende kjøretøy. 

Forbudet gjelder fra fredag 11. juni, da det blir vedtatt.

Endring i forskrift om smitteverntiltak på byggeplasser

Det har siden midten av april vært en lokal forskrift om smitteverntiltak på byggeplasser. Forskriften innebærer strenge krav til smitteverntiltak og kontroll med overholdelse av disse. 

Smittesituasjon tatt i betraktning, anses de lokale reglene å være for strenge. Det foreslås derfor å justere forskriften, slik at det kun er et krav om at bransjestandarden utarbeidet av byggenæringens landsforening skal følges.

Videre gjenåpning

Kommunedirektøren vil gjøre en ny vurdering av de lokale tiltakene i uke 25 (21.-27. juni). Dersom smittesituasjonen tilsier det, vil det da kunne gjøres ytterligere lettelser i tiltakene. 

Dersom smittesituasjonen som følge av de foreslåtte lettelsene eller andre forhold (for eksempel muterte virusvarianter) øker i for stor grad, må både kommunens innbyggere og næringslivet være forberedt på at det på nytt vil kunne måtte innføre strengere tiltak.

Lenke til: 

Endring av lokal forskrift om forebygging av koronasmitte

Forskriftsendring 110621 

Endring av byggeplassforskrift 110621

Kommuneoverlegens smittevernvurdering fra 7. juni 2021

Smittevernvurdering russebuss og rulling (PDF, 113 kB)