Kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2021–2024 og årsbudsjett 2021

Faksimile av budsjettdokumentet 2021-2024 - Klikk for stort bilde

 

Fredag 6. november la kommunedirektør Ragnar Christoffersen frem forslag til økonomiplan 2021–2024 og årsbudsjett 2021.

Det er kommunestyret som vedtar endelig budsjett og økonomiplan etter innstilling fra formannskapet.

Økonomiplan og budsjett blir først behandlet i hovedutvalgene 17., 18. og 19. november.  Formannskapet behandler økonomiplan og budsjett 25. november. Formannskapets innstilling og protokoll vil bli lagt ut på kommunens nettsider, på biblioteket og på formannskapskontoret etter formannskapsmøtet 25. november.

Den 9. desember vedtar kommunestyret økonomiplan for 2021–2024 og årsbudsjett for 2021.

Lenke til: Kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2021–2024 og årsbudsjett 2021

Lenke til: Nett-tilpasset versjon av kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2021–2024 og årsbudsjett 2021

Bli med kommunedirektør Ragnar Christoffersen på en tur i Lørenskog hvor han gir en kort gjennomgang av de viktigste prioriteringene i forslaget til budsjett og økonomiplan.