Kulturstipend og idrettsstipend

Mottakere av kulturstipend og idrettsstipend 2019 - Klikk for stort bildeMottakere av kulturstipend og idrettsstipend 2019 sammen med ordfører Ragnhild Bergheim og Anita Patel Gard Haglund Lørenskog kommune har to stipendordninger for utøvere innen kultur og idrett: kulturstipend og idrettsstipend.

Formålet med ordningene er å premiere oppnådde resultater og stimulere til videre utvikling/utdanning/satsing.

Søknadsfristen for begge ordningene er 1. mars 2020.

Les mer om ordningene:

Har du spørsmål om stipendordningene eller trenger hjelp med søknaden, kontakt oss på 
e-post kulturstotte@lorenskog.kommune.no