Kurs i kompostering

Klikk for stort bildeArtig med kompostering Knut Samseth, Landbrukskontoret Vi blir det vi spiser, heter det. Hva betyr det for hagebrukeren? For den enkelte hagebrukere og for landbruket er det viktig med jordsmonn. Hvem er det vi samarbeider med i og under jorda? Det kan være opptil 5000 arter av biologisk liv i en neve jord. Vi inviterer til kurs!

Kompostering av de rester vi har fra hagebruket er en god ressurs for å sikre samarbeidet i jorda. Landbrukskontoret og urbane dyrkere inviterer alle interessert til et kurs om levende matjord og teknikker for kompostering tirsdag 20. oktober kl. 1800.

Program

  • 1800 - 1810 Introduksjon, Landbrukssjef Knut Samseth for Oslo, Lørenskog og Rælingen
  • 1810-1840 Levende matjord. Fylkesagronom i Viken Øystein Haugerud. 

Pause

  • 1850- 1920 Komposteringsteknikker; Kald, varm, meitemark og bokashi. Rådgiver og formidler i Museene i Akershus og ved Geitmyra skolehage, Nina Berge.

Fylkesagronom Øystein Haugerud er hedret for sitt mangeårige formidlingsarbeid om jordbiologi og matsikkerhet, klimaregulering og biologisk mangfold.

Rådgiver Nina Berge har jobbet i en årrekke med landsomfattende kurs om komposteringsteknikker.

Det vil bli mulighet til stille å spørsmål undervegs, enten på chatten eller direkte.

Påmelding
Kurset er åpent for alle og gratis. Kurset gjennomføres digitalt.

Påmelding sendes til Knut.Samseth@regionkontorlandbruk.no. Den påmeldte vil deretter få melding om tilgang til kurset. Frist for påmelding er fredag 16. oktober.

Kurset er finansiert av Viken fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Lørenskog økolag, Engebråten parsellag i Oslo og dyrkere i Blystadlia i Rælingen er samarbeidspartnere for kurset med det kommunale landbrukskontoret for Oslo, Lørenskog og Rælingen, Regionkontor landbruk.