Lørenskog kommune åpner utvalgte idretts- og aktivitetsanlegg

Romerikes Blads journalist Torstein Davidsen var med da ordfører Ragnhild Bergheim og virksomhetsleder Rakel Rauntun gjenåpnet frisbeeanlegget i Rådhusparken.  - Klikk for stort bildeRomerikes Blads journalist Torstein Davidsen var med da ordfører Ragnhild Bergheim og virksomhetsleder Rakel Rauntun gjenåpnet frisbeeanlegget i Rådhusparken.  Lørenskog kommune åpner noen av kommunens aktivitets- og idrettsanlegg. Dette gjøres som følge av at Helsedirektoratet har utarbeidet en veiledning og anbefalinger om idrettsaktivitet og nye retningslinjer for egenorganisert aktivitet fra Norges idrettsforbund.

Fra og med fredag 3. april åpner følgende anlegg: 

 • RC bilbanen på Sørlihavna 
 • Frisbeeanlegget i Rådhusparken  
 • Losby golfbane (når gresset er klar til å spilles på. Dette styres av Losby Golfklubb) 
 • Balløkker og ballbinger åpnes, men målene er stengt 
 • Sykkelanlegget ved Sørlihavna 

– Vi er i dialog med fotballklubbene på om og når kunstgressbanene i kommunen kan åpnes, ut fra retningslinjer fra Norges idrettsforbund og Norges Fotballforbund, forteller Rakel Rauntun som er kommunens virksomhetsleder for park, idrett og friluftsliv.
Idrettsforbundet og fotballforbundet jobber med å utarbeide koronavettregler for hvordan blant annet egenorganisert aktivitet på fotballbanene kan utføres, slik at aktiviteten er trygg og oversiktlig for både brukere og tilsynsvakter.

Kriterier for bruk av anleggene og utøvelse av aktivitet

– Anleggene holdes åpne såfremt de som bruker dem følger helsemyndighetenes og idrettsorganisasjonenes retningslinjer, forteller Rauntun.

Norges Idrettsforbund utarbeider koronavettregler for alle idretter i Norge, og kommunens idrettslag vil få krav om å følge opp disse innen sine respektive idretter. Idrettens koronavettregler offentliggjøres på idrettsforbundets nettsider.

Helsedirektoratets veiledning og anbefalinger om idrettsaktivitet skal følges:  

 • Det skal ikke være mer enn fem utøvere i aktivitet samtidig. På en 11’bane i fotball kan banen deles opp i henhold til Helsedirektoratets retningslinjer 
 • Det skal være to meters avstand mellom utøverne 
 • Det skal ikke være kroppskontakt 
 • En ball skal ikke være i kontakt med hud, så bruk av hender, panne etc. er ikke tillatt. 
 • Brukere av frisbeeanlegget og golfbanen skal bruke hansker 
 • Det skal føres tilsyn av en voksen 
 • Utøverne skal bruke eget utstyr (eksempelvis frisbee, golfutstyr, fotball, sykkel ) 

Se for øvrig Norges idrettsforbunds veileder

Personer i karantene har ikke adgang til å bruke anleggene. Personer som ikke overholder Helsedirektoratets retningslinjer vil bli bortvist fra anlegget.  

Noen anlegg er fortsatt stengt
På grunn av høy smitterisiko, kommer vi fortsatt til å holde følgende anlegg stengt: 

 • Kommunens flerbrukshaller  
 • Lekeplasser 
 • Større aktivitetsparker som Sørlihavna, Mailandparken, Mylderparken, skateparken, sandvolleybaner, basketbaner, barnehager og skoleplasser

Her er det hyppig kroppskontakt, kontakt på og bruk av det samme utstyret. Aktiviteten på disse anleggene fører også til opphopning av brukere på små flater.