Lørenskog kommune beholder dagens koronatiltak for alle arrangementer

Klikk for stort bildeOrdfører Ragnhild BergheimRegjeringen innfører lettelser i nasjonale regler fra tirsdag 23. februar. På grunn av smittesituasjonen i Lørenskog vedtok formannskapet mandag 22. februar å inntil videre beholde tiltakene som gjelder for arrangementer i Lørenskog.

Dette innebærer at det ikke er tillatt å gjennomføre arrangementer innendørs med flere enn 10 personer til stede. Det er unntak for begravelser og bisettelser hvor det er tillatt å være inntil 50 personer til stede, samt for profesjonelle utøvere uten publikum. Idrettsarrangementer som stevne, turneringer, kamper og liknende er ikke tillatt, verken for barn eller voksne. Men det er unntak for profesjonelle aktører som kan gjennomføre kamper, konkurranser, forestillinger og tilsvarende arrangementer, så lenge det ikke er publikum til stede.

Smittesituasjonen i Lørenskog og i nabokommunene er avgjørende

Det er store forskjeller på hvor mye smitte det er rundt om i landet. De nasjonale tiltakene tar utgangspunkt i dette. Det er også en anbefaling fra sentrale helsemyndigheter at kommunene med høyt smittetrykk foretar en gradvis gjenåpning. Folkehelseinstituttet (FHI) har en trappetrinnsmodell for hvor strenge tiltak kommunene bør ha ut fra smittetrykket.  Kommunene med høyere smittetrykk kan velge å vedta lokale forskrifter som er strengere enn regjeringens tiltak.  

Smittesituasjonen i Lørenskog og i kommunene rundt er fortsatt usikker. Tilfellene med ukjent smittekilde er fortsatt mange, antall smittede under 20 år er fortsatt høyt og vi har fått påvist den britiske virusvarianten både i Lørenskog og i flere av kommunene rundt. Dette er med på å øke smittepresset i regionen og Lørenskog. Lørenskog ligger nå på nivå 3 i modellen til FHI, og da er anbefalingen blant annet at kamper, turneringer og stevner der en-metersregelen ikke kan overholdes skal stanses.

Da vi innførte lettelser i tiltakene for barn og unge i begynnelsen av februar, så vi en også en svak oppgang i smittetallene. Smittesituasjonen kan med andre ord være tett knyttet til tiltaksnivået.

I forrige uke innførte vi ytterligere lettelser i Lørenskog og vi ønsker å se hvordan dette påvirker smittetallene i tråd med anbefalingen om gradvise lettelser før vi åpner opp mer. En for rask åpning av samfunnet kan medføre økt smitte og vi må dessverre vente med å innføre flere lettelser akkurat nå.

– I koronaarbeidet har vi et spesielt ansvar for å ivareta barn og unge. Vi skulle derfor gjerne ha fulgt de nasjonale retningslinjene og åpnet mer for denne gruppen, forteller ordfører Ragnhild Bergheim.
– Dessverre tillater ikke smittesituasjonen i Lørenskog og i vår region dette. Det er fortsatt mange smittede som vi ikke finner kilden til og når det i tillegg har vært flere tilfeller av den britiske virusvarianten blant barn og unge, må vi beholde tiltakene slik de er en stund til, legger ordføreren til.

Her kan du se formannskapsmøtet hvor dagens tiltak ble vedtatt videreført