Lørenskog kommune har startet opp arbeidet med hogst

Klikk for stort bilde Lørenskog kommune ved park, idrett og friluftsliv har startet opp arbeidet med hogst i det kommunale skogsområde/friområde , gnr 102, bnr 174.

Skogsområde består i dag av en blandingsskog med mange graner/bjørker i avviklingsfasen og med råte i. Kommunen vil derfor hogge ut trær som er råtne og til fare. På grunn av mange av trærne har vokst i grupper må de gjenværende trærne også vurderes i forhold til at blir fristilt og vil da få en annen vindeksponering.

Etter hogsten vil det meste av furuer stå igjen, samt bjørker uten råte og som ikke er til fare.  Videre små trær med mellomrom, som kan utvikle seg til pen skog. Stubbene skal skjæres lavt og greiner skal flises opp. Skogsområdet skal etter hogsten følges opp med uttynning og bevaringa av trær som kan vokse opp til å bli en ny trebestand.

Hogsten vil foregå i september/oktober som er en gunstig periode for hogst i forhold til fuglelivet i området. Osper bli bevart og det vil bli liggende igjen noen gamle bjørker i skogsområdet som kan være vert for insekter, lav og sopp . Alt arbeide vil foregå manuelt med 2 mann. Det vil bli brukt hest for å få ut tømmeret for å skåne skogbunnen mest mulig.

Fant du det du lette etter?