Lørenskog kommune - Norges mest fremtidsrettede bykommune

Klikk for stort bildeBjørn Oscar Unander fra Multikonsult overrekker prisen til ordfører Ragnhild Bergheim ved inngangen til SNØ.     - Det er utrolig hyggelig å få tildelt denne prisen. Jeg ser på som en anerkjennelse av det arbeidet vi gjør for å løfte Lørenskog inn i framtida, sier ordfører Ragnhild Bergheim. 

Multiconsult kårer for andre år på råd, Norges mest fremtidsrettede bykommune. I fjor vant Bærum. I år ble kommuner som ikke har bystatus, også inkludert i undersøkelsen. Da kom Lørenskog kommune helt opp på topp. Hele 92 norske kommuner tilhørende et byområde er vurdert etter hvor fremtidsrettet de er når det gjelder kultur for verdiskaping, kompetanse, økonomisk tetthet og befolkning.

Prisutdeling på SNØ

Ordfører, rådmann og næringssjef har tatt turen til SNØ for å ta imot prisen fra Multiconsult. Administrerende direktør Erik Hammer for Snøporten forteller at det har vært et godt samarbeid med kommunen i arbeidet med å utvikle SNØ, næringsliv og boliger på Ødegården.

Multiconsult har utarbeidet byindeksen for å gi kommuner gode verktøy for å møte store utfordringer som klimaendringer, eldrebølgen, globalisering og teknologiutvikling.

– En fremtidsrettet bykommune er godt rustet til å møte fremtiden. Lørenskog scorer bra på en rekke områder. Kommunen er spesielt gode på å skape en kultur for å skape verdier, der sysselsettingen har økt mye de siste årene. Som en følge av dette og plasseringen rett utenfor Oslo, klarer de å tiltrekke seg attraktiv arbeidskraft. Viktig forklaringer på Lørenskogs prestasjon er nærheten til Oslo og en vellykket politikk for å lokke til seg større virksomheter, sier Bernt Sverre Mehammer, faglig ansvarlig for Multiconsults byindeks.

Unge voksne velger Lørenskog

Klikk for stort bildeFra venstre: faglig ansvarlig for Multiconsults byindeks Bernt Sverre Mehammer, adm. dir. Snøporten Erik Hammer, leder for By og Samfunn i Mulitconsult Bjørn Oscar Unander, ordfører Ragnhild Bergheim, næringsansvarlig i Lørenskog Camilla Håltem og rådmann Ragnar Christoffersen, – Lørenskog har noen fantastiske naturgitte forutsetninger i beliggenheten. Og jeg er veldig stolt over hvordan vi forvalter disse mulighetene, sier rådmann Ragnar Christoffersen med et godt smil.

Lørenskog kommune øker sin netto innflytting og mange i alderen 25 - 35 år finner et nytt hjem i Lørenskog. Det legger et godt grunnlag for en yrkesaktiv befolkning og god bærekraft i kommunen. Rådmannen forklarer blant annet dette med at kommunen legger vekt på å bygge gode barnehager og skoler. Sammen med å tilby gode kommunale tjenester gjør dette oss attraktive både for de som bor her og de som flytter hit.

Levende nærområder

– Det er viktig for oss at Lørenskog er en god kommune å bo i, også når vi vokser. Derfor er vi opptatt av å utvikle levende nærområder, hvor folk kan bo og jobbe, og samtidig ha tilgang til grøntareal og fritidsaktiviteter. Vi legger til rette for at næringslivet kan etablere attraktive arbeidsplasser i Lørenskog, og vi følger opp med å bygge nye skoler og barnehager, for å tiltrekke oss barnefamilier, sier ordfører Ragnhild Bergheim.

Bjørn Oscar Unander, leder for By og Samfunn, Mulitconsult overrekker ordfører prisen ved inngangen til SNØ.

– Tiltak mot klimagassutslipp kommer til å redusere verdiskapingen i oljesektoren, og eldrebølgen gir økt omsorgsbyrde for yrkesaktive. For å bevare Norges posisjon som et av verdens beste land i bo, vil vi måtte jobbe hardere med å legge til rette for verdiskaping, og byene er de viktigste i dette arbeidet. Bedrifter, arbeidstakere og deres kunder finnes i stadig økende grad i byene, slår han fast.

De 10 mest fremtidsrettede bykommunene i Norge
Rangering Bykommune Fylke Antall Innbyggere
1 Lørenskog Viken 40 106
2 Oslo 681 071
3 Ås Viken 20 335
4 Sola Rogaland 26 582
5 Nesodden Viken 19 488
6 Bærum Viken 126 841
7 Rælingen Viken 18 161
8 Ullensaker Viken 38 234
9 Tromsø Troms 76 649
10 Asker Viken 61 523