Lørenskog kommune står sammen mot vold og overgrep.

Det er andre gang Trygghetsuka arrangeres i Lørenskog og ildsjelene i vold og overgrepsteamet viet en hel uke til å rette oppmerksomheten mot vold og overgrep i nære relasjoner.

Psykolog Kjersti Hildonen i vold og overgrepsteamet synes det er viktig at ansatte ved skoler, barnehager, barnevernet og pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) som ikke treffes i det daglige får en arena hvor man kan utveksle erfaringer. Hun har fått positive tilbakemeldinger på at tematikken igjen løftes og holdes varm siden flere kommuneansatte har kommet og gått siden forrige arrangement som var helt tilbake i 2016. Arrangørene ønsker å nå ut til de som jobber tett på befolkningen og da spesielt barn og unge.


Klikk for stort bildeVold og overgrepsteamet i Lørenskog. F.v. Kjersti Hildonen, Sigrid Skeie, Berit Nes og Kjersti Marie Kristiansen. Åsa Lind er ikke tilstede. Hildonen peker på viktigheten ved forebyggende arbeid.
– Det er viktig å komme tidlig inn med god hjelp når noen har blitt utsatt for vold eller overgrep, men vi er også opptatt av å forhindre, ikke bare reparere. Målet er at alle barn og unge i Lørenskog skal vokse opp uten å bli utsatt for vold.

Utgangspunktet for trygghetsuka

Etter en politisk bestilling i kommunen ble det skrevet en handlingsveileder mot vold og overgrep i nære relasjoner som man ønsket at kommunens ansatte skulle bruke. Dette ble utgangspunktet for Trygghetsuka. Der det tidligere hadde vært enkeltdager med denne tematikken, kunne nå fagarbeidere og andre i kommunen bruke en hel uke på tverrfaglig utveksling.

Vold og overgrepsteamet i Lørenskog har vært en drivende kraft med å få prosjektet Trygghetsuka i havn. De er en tverrfaglig og tverretatlig gruppe som består av psykologene Kjersti Hildonen og Åsa Lind, helsesøster Kjersti Marie Kristiansen, Sigrid Skeie som er sosionom i barnevertjenesten og spesialpedagog Berit Nes i PPT. De tilbyr råd og veiledning om vold i nære relasjoner og overgrep mot barn og unge og skal også fungere som et lavterskelteam som ansatte i kommunen kan bruke. De beskriver seg selv som personlig engasjerte i enkeltsaker og enkeltmennesker, men også svært opptatt av kompetansedeling med andre i kommunen.

Eli Rygg vil bruke sin egen historie til å hjelpe andre

Eli Rygg er en av foredragsholderne på ukas siste dag, og hun bidrar med sterke historier fra sitt eget liv. Hun synes det er fantastisk at vold og overgrepsteamet og Lørenskog kommune får på plass et så viktig arrangement som Trygghetsuka er. 

Klikk for stort bildeEli Rygg med gripende historier fra eget barneliv. – Vi må hele tiden bli mint på hvordan det står til med dem som ikke har voksne som klarer å passe på seg. Noen ganger må vi også se litt forbi fag og huske på hvor sårbart det er å være menneske. Det kunne like gjerne vært deg og meg. Også skal det så lite til for å gi håp videre. Det kan være et lite smil eller blikk som sier takk for at du sier i fra og deler, du er jammen viktig.

Hun ble selv utsatt for overgrep som barn og føler seg i dag heldig som får lov til å dele historien sin som hun ønsker skal være til hjelp for andre.

– Når du gjennom mange år får tygd på fortellingen din sjøl og man blir ferdig med sinne og alt det som skjedde, så får du lyst til å dele. Jeg synes det er helt fantastisk at jeg får lov til å bruke meg selv og kanskje hjelpe ett eller to barn til, det er liksom premien i livet det.

Hun mener dagens tilbud for barn som er utsatt for vold og overgrep er mye bedre og flere enn det var den gangen hun var liten. Spesielt for de som bodde på bygda hvor skammen var stor og man ikke fikk prate om noen ting. Hun var tidlig ute med å snakke om dette, og har gjort det i over 30 år nå. Dagens samfunn står kanskje ovenfor litt andre type problemstillinger i følge Eli.

– På nettet nå er det hemmelige mørke rom, og vi er nødt til komme inn å hjelpe de med flokene. Det er forferdelig når man vet hvor mange barn som har lyst til å ta livet sitt, som ikke vil være mer. Alle mennesker er jo en gullbillett, og vi har ikke råd til å miste flere unger. Vi må si, du er så viktig, vi trenger akkurat deg, takk for at du er her.