Lørenskog kommune trenger flere utleieboliger.

Klikk for stort bilde   Lørenskog kommune ønsker å inngå tilvisningsavtale med firma som har som formål å eie, forvalte og leie ut boliger. Boligene skal være et supplement til kommunens egne utleieboliger.

En tilvisingsavtale gir kommunen rett til å henvise boligsøkere til boligene som er omfattet av avtalen. Boligeier inngår deretter leiekontrakt med den enkelte boligsøker.

I tilvisingsavtalen får kommunen tilvisingsrett til alle boligene i prosjektet, men avtalen skal begrenses til maksimalt 40 prosent av boligene til enhver tid.

Dersom kommunen ikke har behov kan boligen leies ut på det åpne marked, i forhold til frister som er angitt i avtalen. For nærmere informasjon om utleieboliger med tilvisingsrett, se Veiviseren.no

Boligene

Lørenskog kommune har behov for 75 utleieboliger i 2022 og 75 utleieboliger i 2023. 40 % av disse, (30 boliger i 2022 og 30 boliger i 2023) vil Lørenskog kommune, til enhver tid, ha rett til å tilvise til personer som er vanskeligstilte på boligmarkedet. I hovedsak er alle type leiligheter av interesse, også prosjekter med variert leilighetssammensetning. Boligene skal ha en kvalitet/ standard som tilsvarer nye eierboliger. Lørenskog kommune ønsker å tilby boliger beliggende i ulike deler kommunen, dog i nærheten av offentlig kommunikasjon.

Finansiering

Ved etablering av utleieboliger med tilvisingsavtale gjennom nybygging, ombygging eller kjøpsprosjekter, kan det søkes om grunnlån i Husbanken til hele prosjektet. Husbankens krav til kvalitet er sammenfallende med byggeteknisk forskrift. Husbanken skal sikre at boligene er egnet.

Det henvises også til kravspesifikasjon for kommunale boliger, brukergruppe 1

For nærmere informasjon om vilkår og lånetilbud ved grunnlån til utleieboliger med kommunal tilvisingsrett, se www.husbanken.no - Veileder for Husbankens grunnlån

Dokumentasjon

Ved valg av aktør/ prosjekt vil vi vektlegge:

  • beskrivelse av utleieselskapet
  • plan for forvaltning av beboere og bomiljø
  • husleienivå
  • kvalitet- og boligstandard
  • ferdigstillelsestidspunkt
  • boligenes beliggenhet.

Boligutbyggere kan tilby leiligheter i flere prosjekter og de må selv skaffe tomt til prosjektene.

Tilbudet må inneholde: Beskrivelse av utleieselskapet, plan, snitt og fasadetegninger, samt situasjonsplan.        All innsendt dokumentasjon fra tilbydere vil bli behandlet konfidensielt frem til eventuell avtale er inngått.

For 2020 gjelder følgende tilbudsfrister:

  • 1. april
  • 1. august
  • 1. oktober

For mer informasjon eller innlevering av tilbud, ta kontakt med

Lørenskog kommune,
Madeleine Sennrud Moen, tlf: 45270503 e-post: madmoe@lorenskog.kommune.no eller
Anne Li Eriksen, tlf: 94789267 e-post: aeriks@lorenskog.kommue.no