Lørenskog kommune vil ha dine innspill til hvordan vi skal få et levende sentrum

Skårersletta skal bli en hyggelig sentrumsgate med folkeliv, aktivitet og trivelige møteplasser. De som går og sykler skal komme seg trygt og enkelt fram og vi skal ha et attraktivt kollektivtilbud. For å oppnå dette må biltrafikken reduseres.

I uke 38 og 39 arrangerer Lørenskog kommune en rekke medvirkningsmøter hvor alle interesserte inviteres til å gi innspill til gode løsninger for de som går, sykler, tar bussen kjører bil eller leverer varer.

Innspillene blir viktige for det videre arbeidet med å utvikle en gatebruksplan som beskriver fremtidig bruk av gatene i sentrum. Planen skal blant annet vise kjøremønster for bil, buss, varetransport, gående og syklende.

Klikk for stort bildeIllustrasjon SkårerslettaMøte for grunneiere og utbyggere (for inviterte)
Tidspunkt: tirsdag 17.09.2019 klokken 8.00–10.00
Sted: Kunstsalen, Lørenskog hus, Festplassen 1

Nabolagsmøte (for inviterte)
Tidspunkt: tirsdag 17.09.2019 klokken 18.00–20.00
Sted: Kommunestyresalen, Lørenskog rådhus, Hasselveien 6

Frokostmøte for næringslivet (for inviterte)
Tidspunkt: tirsdag 24.09.2019 klokken 8:00-10:00
Sted: Vasshjulet, Lørenskog hus, Festplassen 1

Åpent medvirkningsmøte
Tidspunkt: tirsdag 24.09.2019 klokken 18.00–20.00
Sted: Storstua, Lørenskog hus, Festplassen 1

Åpen kontordag
Tidspunkt: torsdag 26.09.2019 klokken 14:00–18:00
Sted: Veiviseren, Lørenskog hus, Festplassen 1

Vi oppfordrer alle interesserte til å bli med å utvikle et levende sentrum i Lørenskog. Velkommen!