Lørenskogs frivillighetspris 2019

I Lørenskog er det mange enkeltpersoner og lag og foreninger som hver dag, året rundt er med å gjøre en forskjell for folk i Lørenskog. Det kan være alt fra å følge en eldre venn til legen, snekre en gapahuk, organisere konserter eller lage orienteringsløyper i skogen. Til sammen så bidrar dette til at Lørenskog blir et mer åpent og hyggeligere sted å være.

Vi ønsker å anerkjenne den innsatsen frivillige gjør, og vil derfor for første gang dele ut Lørenskogs frivillighetspris. Åretst tema er inkludering i frivilligheten, og Frivillighetsrådet har bedt om å få innspill til kandidater som har bidratt til økt deltagelse fra innvandrere eller andre grupper som faller utenfor aktivtetstilbud eller tillitsverv.

Frivillighetsprisen i Lørenskog deles ut på hele Norges Frillighetsdag 5. desember. arrangement Det er Frivillighetsrådet som representerer alle lag og foreninger i Lørenskog som er jury.

Til sammen er syv blitt nominert, som både er enkeltpersoner og organisasjoner. Det er de som har nominert som har gitt begrunnelsen for deres nominasjon.

De nominerte er:

 1. Pars forening for iranere i Norge

Klikk for stort bilde   Foreningen er for personer med bakgrunn fra Iran og har som formål å inkludere og integrere folk med innvandrerbakgrunn i det norske samfunn. Foreningen er nominert på grunnlag av aktiviteter som bidrar til vennskap mellom iranere og til å integrere iranere inn i det norske samfunnet. Det kan være sommerfest, søndagsturer, hytteturer med tur og matlaging og byvandring i Oslo. Eller det er mer påfyll av viktige tema gjennom seminarer om skilsmisse, innvandring og fungering i nytt samfunn, feiring av høytider osv.

 

 1. Lørenskog skytterlag

Skytterlaget tilbyr jegertrening/skytetrening på skytebane i Lørenskog. Skytterlaget tar ansvar for vedlikehold av skytebane, som gjøres på dugnad av medlemmer. Sammen med Losbydagene har de åpen dag på banen for alle som vil prøve seg på skyting.

Skytterlaget er nominert fordi det har mange ikke-norske medlemmer og fordi de har lagt til rette at funksjonshemmede med rulletrapp på både hus og standplass.

 

 1. Den vietnamesiske flyktningforening i Lørenskog

Klikk for stort bilde Den vietnamesiske flyktningforening i Lørenskog er nominert fordi det er aktiv bidragsyter på flere kulturarrangementer i Lørenskog som Mylderfestivalen og Kulturnatt. Foreningen er aktivt med på TV-aksjonen hvert år, og  stiller med frivillige som deler ut innsamlingsbøsser på aksjonsdagen.

Foreningen er synlig i Lørenskog og er en del av fellesskapet og bidrar til inkludering av vietnamesere i Lørenskog.

 

 1. Lørenskog IFs gatelag «Aces High»

Klikk for stort bilde Lørenskog Idrettsforening etablerte i mai 2019 et gatelag for rusmiddelavhengige, mennesker med psykiske utfordringer og andre som sliter på samfunnets sidelinje. Du er for folk over 20. Det er et gratistilbud til som finansieres av Lørenskog IF.

Siden første trening 14. mai har det vært nærmere 30 forskjellige spillere innom treningene og lørdag 31. august hadde gatelaget sin debut kamp mot Lørenskog IF Old Stars. For mange av spillerne har gatefotballen blitt en fast møteplass to  ganger i uken. 

Lørenskog IFs Gatelag «Aces High» (etter en låt av Iron Maiden :-) )  er et rusfritt treningstilbud som også skal være en arena for sosial utvikling, mangfold og inkludering. Gatelaget skal delta i seriespill og turneringer, og det skal arrangeres turer og sosiale sammenkomster for å skape et godt miljø. Gatelaget  skaper rutiner som bidrar til å holde spillere borte fra rus og gi muligheter for videre personlig utvikling, samtidig som deltakerne får muligheten til å holde seg i god fysisk form. Etter endt treningsøkt er det mulighet for en dusj, vask av tøy og et godt måltid.

På den korte tiden gatelaget har eksistert er det kommet mange tilbakemeldingene om at det er et svært positivt og nærmest overveldende bidrag for spillerne. «Dette er det beste som har skjedd meg på mange år».

 

 1. Inger Furmyr/Kvinneklubben i Lørenskog

Klikk for stort bilde  Inger Furmyr og Kvinneklubben i Lørenskog er nominert for sitt engasjement når det gjelder inkludering av minoritetskvinner, med fokus på opplæring i det norske samfunnet og kvinnehelse.

Kvinneklubben er et treffsted for kvinner fra hele verden, der man kan praktisere norsk, få venner og bli kjent med andre kulturer. Klubben er viktig for inkludering i samfunnet, få informasjon og impulser til å bli mer aktiv lokalt. 

Kvinneklubben ble startet av Flyktning- og innvandrertjenesten for 11 år siden og er siden drevet av frivillige som er både deltagere, initiativtakere og støttespillere. Per i dag drives Kvinneklubben av Gro Eriksen som er frivillig uten organisasjonstilhørighet og Inger Furmyr fra Norsk folkehjelp Lørenskog og NKS Lørenskog. Klubben faste aktiviteter hver 14 dag på Mai-senteret.

10 - 20 damer med ulik innvandrerbakgrunn deltar på ulike aktiviteter og arrangementer i regi av klubben. Det kan være alt fra strikking, kortlaging, tur, fest, mimeleker, baking, gågruppe og svømming. Kvinneklubben får også påfyll på viktige tema som for eksempel kvinnehelse, depresjon, mat, følelser og førstehjelp.

Tilbakemeldingen fra medlemmene er at de føler seg hjemme og trygge i KK. Flere av dem er også blitt frivillige i andre organisasjoner som i Norsk Folkehjelp, NKSs Sisterhood, eller hjelper til på Reparasjonskafeen og bruktmarked.

 

 1. Vidar Bøe

Vidar Bøe - Klikk for stort bildeVidar Bøe Vidar Bøe er nominert på grunn av en rekke inkluderingsprosjekter innen idretten og i Lørenskog i en årrekke.

Noe av det Vidar har bidratt til:

 • I 1993 var han en av initiativtakerne for å stifte Østmarka IL. Formålet var i hovedsak å bidra til bedre oppvekstmiljø for  barn og unge, gjennom integrering av familier med innvandrerbakgrunn, samt å legge til rette for personer med nedsatt funksjonsevne i aktivitetene. 
 • Storbyprosjektet med fokus på å få flere jenter med innvandrerbakgrunn med i idrett.
 • Tahirlekene,  et skoleprosjekt  med fokus på inkludering i fellesskapet for alle.
 • «Alle skal med» som Gjensidigestiftelsen støttet i 8 år på grunn av samfunnsmessig betydning. 
 • Svømmeopplæring for innvandrere der hele familien kan delta.

I dag står han bak et prosjekt for flyktninger i kommunen i samarbeid med voksenopplæringen og Lørenskog videregående skole. Dette er inne i sitt 3. år, og finansieres gjennom Sparebankstiftelsen. Hovedfokus er å utjevne sosiale forskjeller og å gi deltagerne bedre helse.  

Vidar Bøe har fått en rekke utmerkelser lokalt og regionalt for sin innsats på dette feltet.

 

 1. Per Berle

Per Berle - Klikk for stort bildePer Berle  Per Berle er nominert på bakgrunn av sin innsats for Lørenskog frivilligsentral. Han har siden starten av leksehjelpordningen på Frivilligsentralen i 2012 gjort en ekstraordinær innsats som leksehjelper.

Per har et brennende engasjement og stor interesse for kommunens integreringsarbeid og har ukentlig nedlagt utallige timer med elever fra Lørenskog voksenopplæring og Lørenskog videregående skole spesielt. Hans hjelp er svært betydningsfull generelt og har i flere tilfeller vært avgjørende for å bestå eksamen. Han har også bistått ukentlig i innføringsklassene på Åsen skole i en periode.