Mutert virus påvist på Løkenåsen ungdomsskole

Det er påvist mutert virus (britisk type) på Løkenåsen ungdomsskole. Det er et lite utbrudd, men det oppleves å være under god kontroll.

 

FHI er konferert vedrørende utbruddet. Det er per nå ikke grunnlag for å stenge skolen.

Tett oppfølging av nærkontakter
De aller fleste nærkontaktene har alt testet seg.

Smittesporingteamet tar allikevel kontakt med alle som er i karantene på nytt og minner om viktigheten av å teste seg igjen ved symptomer og at alle tester seg før de går ut av karantene.

Det er sendt ut et nytt informasjonsskriv til alle som er tilknyttet skolen. Det er per nå ikke grunnlag for å stenge skolen.