Nå starter anleggsarbeidene med den nye barneskolen, idrettsbygget og den nye møteplassen på Fjellhamar

Etter en lang og engasjert debatt vedtok kommunestyret i Lørenskog i dag, onsdag 17. juni, at arbeidene med å bygge ny barneskole, idrettsbygg med to flerbrukshaller og svømmehall og tilhørende infrastruktur kan starte. Om kort tid ruller anleggsmaskinene inn på Icopaljordet.

– Dette har vi jobbet lenge for, så dette er en gledens dag, forteller rådmann Ragnar Christoffersen umiddelbart etter vedtaket ble gjort. 
– Samtidig vil jeg påpeke at vi nå har fått et svært krevende oppdrag, legger han til. 

Prosjektet som har en kostnadsramme på 1 890 millioner kroner inkluderer:

 • Ny barneskole med plass til 1176 elever fordelt på seks parallelle klasser fra 1. til 7. trinn og en base med plass til 18 elever med nedsatt funksjonsevne. 
 • Idrettsbygg med: 
  • to flerbrukshaller som skal brukes av skolen i undervisningen og av den lokale håndballklubben, Fjellhammer IL, etter skoletid. Hallen kan også brukes som kamparena for elitehåndball.
  • svømmehall med ett konkurransebasseng med åtte baner og ett basseng med hev/senk-gulv for opplæring. 
  • parkeringskjeller med plass til ca. 80 biler.
 • En stor og fin skolegård tilrettelagt for lek, ballspill og undervisning (20 m2 per elev)
 • Et levende torg og en god møteplass for lokalbefolkningen mellom skolebygget, idrettsbygget og de planlagte boligene.
 • Sikker skolevei for elevene og andre myke trafikanter. 
  • Gang- og sykkelvei fra nordsiden av jernbaneundergangen til Bjørn Farmanns vei mot Haneborgveien. 
  • Gang- og sykkelvei langs Marcus Thranes vei fra skoletomten til Fjellhamarveien. 
  • Jernbaneundergang for gående og syklende som vil gi trafikksikker adkomst til nye Fjellhamar skole og det tilhørende idrettsbygget. Undergangen vil knytte områdene nord og sør for jernbanen bedre sammen (eget prosjekt med kostnadsramme på 83 millioner kroner).
 • Ny vann- og avløpsinfrastruktur i Kloppaveien og høyspentforsyning til skolen.
 • Kunstnerisk utsmykking hvor hoveddelen av utsmykningen skal ha karakter av funksjonkunst som integreres i fellesarealene innendørs og utendørs.

Illustrasjon av den nye skolen og idrettsbygget. - Klikk for stort bildeIllustrasjon av den nye skolen og idrettsbygget. Illustrasjon: Arkitektkontoret GASA AS/Brick Visuals – Dette er kommunens største prosjekt noensinne - i omfang, økonomi og kompleksitet. Og vi skal gjennomføre det innenfor en stram kostandsramme, over 200 millioner kroner lavere enn vi i administrasjonen anbefalte, forteller rådmannen. Han legger også til at dette innebærer at vi må ha stram styring underveis, og hvor usikkerhet og uforutsette utgifter må håndteres fortløpende sammen med de folkevalgte. 

Vi bygger et anlegg som vil være viktig for nærmiljøet

– Selv om vi nå har en krevende jobb foran oss, må jeg si at det er utrolig spennende å arbeide i en kommune som satser så mye på å skape et så flott anlegg som vil komme så mange til gode. For dette er så mye mer enn en skole. Skole- og idrettsanlegget med tilhørende utearealer vil komme hele Lørenskog-befolkningen til gode i mange årtier. Dette blir noe som vil skape stolthet, gode opplevelser og tilrettelegge for aktivitet og folkehelse. Jeg er stolt over å få være en del av dette, avslutter rådmannen.

Nå ruller anleggssmaskinene inn på tomta

Kommunens prosjektledelse og samarbeidspartnere med Betonmast i spissen, har ventet i spenning på denne avklaringen, og anleggsmaskinene står klare til begynne jobben.

– Om få dager setter vi igang. Det første vi skal gjøre er å gjerde inn tomta, rive bygg C som er det store bygget som ligger nærmest Icopaljordet og fjerne de forurensede massene som ligger igjen etter mange år med produksjon av takpapp, forteller avdelingsleder Janicke Grønvold. 
– Utpå sensommeren starter vi grunnarbeidet for byggene.

Du kan lese mer om prosjektet på disse nettsidene.