Nasjonale lettelser i smitteverntiltak innføres ikke i Lørenskog

De nasjonale lettelsene i smitteverntiltakene som regjeringen åpnet for 12. oktober innføres ikke i Lørenskog kommune.

koronaviruset - Klikk for stort bilde Smittesituasjonen i Lørenskog er under kontroll, men med vedvarende høy smitte i Osloregionen er det en risiko for at smitten sprer seg mer.

Kommunen innførte 30. september en rekke tiltak for å hindre videre spredning av koronaviruset. Disse tiltakene videreføres inntil videre.

Regjeringen har fra 12. oktober 2020 besluttet å gjøre enkelte lettelser i de nasjonale smitteverntiltakene. Samtidig påpeker regjeringen at kommunene må vurdere strengere tiltak lokalt der smittepresset er høyt, spesielt nå som det gjøres lettelser i de nasjonale tiltakene.

På kommunestyremøtet 14. oktober ble det vedtatt å ikke innføre de nasjonale lettelser i smitteverntiltak. Dette er på lik linje med hva Oslo og Lillestrøm kommune har vedtatt.

Følgende lokale regler gjelder i Lørenskog

Skjenking av alkohol må avsluttes senest kl 24

Merk at skjenkestedene fortsatt plikter å ha et registreringssystem for gjester, se covid-19-forskrifte § 14a

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster med flere enn 10 personer tilstede.

Dette gjelder ikke hvis alle de tilstedeværende er fra samme husstand

Forbud mot innendørs arrangementer med flere enn 50 deltakere hvis det ikke er faste sitteplasser.

Dersom det er faste sitteplasser kan det være 200 deltakere på arrangementet.

Beregning av antall følger av covid-19 forskriften 

Utendørs arrangementer kan maksimal ha 200 deltakere til stede samtidig.
 

Alle som deltar på arrangementer skal kunne holde minst 1 meter avstand til andre som ikke er i samme husstand (dette gjelder også når det er fastmonterte seter)

Unntak følger av covid-19-forskriften § 13 

Lokal forskrift for Lørenskog kommune

 Den lokale forskriften for Lørenskog kommune finner du her (PDF, 274 kB)  

Breddeidrett for voksne– det åpnes ikke for ordinær treninger for voksne i Lørenskog

Personer over 20 år som utøver idrett i Lørenskog, bør holde minst 1 meters avstand under utøvelse av idrettsaktiviteten, jf. Nasjonal veileder som gjaldt fram til 12. oktober 2020.

For mer inngående detaljer se saken som ble vedtatt i kommunestyret