Nye aktiviteter for seniorer på Rolvsrudhjemmet i høst!

Seniorersom spiller dataspill - Klikk for stort bilde Colourbox.com Lørenskog kommune har fått midler fra Helsedirektoratet til å igangsette et prosjekt som tar sikte på å avskaffe ensomhet og motvirke passivitet gjennom å skape sosiale møteplasser og spennende aktiviteter for seniorer 60+. Oppstart for prosjektet er høsten 2017, og i løpet av oktober vil de første aktivitetene starte.

Temaområdene for aktivitetene høsten 2017 er ernæring, fysisk aktivitet, psykisk helse, teknologi og frivillighet. Det vil bli foredrag, kurs og aktiviteter knyttet til disse temaene, og mye annet i tillegg!

Dette prosjektet er lagt til nærmiljøet rundt Rolvsrud, og er først og fremst ment som et tilbud til seniorer 60+ som bor i området ved Rolvsrud, men alle seniorer i Lørenskog kommune kan benytte seg av tilbudet.

Seniorgaming, trimgruppe og datacafé

Ulike temaer og aktiviteter vil føre til at flere seniorer bruker stedet, hvilket er et viktig mål for prosjektet. Som eksempel med temaet teknologi, som er et av de fem temaene, så er vi allerede i gang med «Seniorgaming», (se dato for aktiviteten nederst i artikkelen), der man spiller bowling på storskjerm ved bruk av Xbox. Her møtes de som ønsker for å spille og ha det gøy. Under finner du informasjon om hvilke datoer det er Seniorgamer høsten 2017. Det er ikke nødvendig med påmelding.

Temaet teknologi omfatter også opplæring i hverdagsteknologi som for eksempel bruk av smarttelefon og nettbrett. Her planlegger vi datacafé på dagtid der seniorer kan komme med det de lurer på.

De andre fire temaene vil omfatte spennende foredrag og aktiviteter i etterkant der man kan lære mer. Vi vil også fokusere på det sosiale – lage treff der samvær og det å ha det hyggelig står i fokus.

Program vil formidles til kommunens seniorer via flyers, informasjonsplakater sentrale steder i kommunen og via nett. Følg derfor med på kommunens sider inklusive Facebook. De første aktivitetene vil starte opp i løpet av første halvdel av oktober, og felles for dem alle er at det bare er å møte opp.

Rolvsrudhjemmet har mange fasiliteter som gjør det egnet for sosialt samvær, kurs, foredragsvirksomhet og lignende. Det er allerede flere gode møteplasser og aktiviteter på Rolvsrud, og mange bruker Rolvsrudhjemmet som møtested. En trimgruppe drevet av frivillige er allerede godt i gang.

Forebyggende og helsefremmende tiltak

Lørenskog kommune har vedtatt en Helse og omsorgsplan for perioden 2014-2026 som peker på viktigheten av satsning på gode lavterskeltilbud og forebyggende og helsefremmende tiltak. Treffsteder for seniorer trekkes frem som en viktig satsning. For å få til en god møteplass for seniorer 60+ på Rolvsrud, skal det samarbeides med organisasjoner og frivillige, noe vil danne et godt grunnlag for videre samarbeid når det planlagte Seniortreffstedet etableres  i Lørenskog hus

På sikt tenker man å etablere flere lokale møteplasser for seniorer, slik at de som trenger å ha et tilbud i nærheten av der de bor skal få dette behovet ivaretatt.

Prosjektets fokus er:

  • Skape og tilrettelegge for aktiviteter for seniorer
  • Inspirere og motivere til et levende lokalmiljø
  • Forebygge ensomhet og bidra til trivsel og mestring i hverdagen, samt ivareta den enkelte innbyggers egne ressurser
  • Bidra til at folk er bedre i stand til å ivareta egen helse, gjennom økt kunnskap og ulike mestringsarenaer
  • God alderdom for alle i Lørenskog kommune

 

Vel møtt!

 

Datoer for seniorgaming: (møterom 3 Rolvsrud sykehjem)

Onsdag 6.september
Onsdag 27.september
Onsdag 25.oktober
Onsdag 22.november
Onsdag 13.desember

Trimgruppe på Rolvsrud: mandager fra kl. 16:00-17:00.
Trimgruppe Dovre bo- og servicesenter: tirsdager kl. 11:30-12:30
Trimgruppe Lørenskog sykehjem: onsdager kl. 15:30-16:30

 

For mer informasjon om prosjektet eller om frivillighet innen Helse og Omsorg, kontakt
Frivillighetskoordinator Marianne E. Mathiassen
mobil: 905 83 703
mamath@lorenskog.kommune.no

Fant du det du lette etter?