Planprogram – kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2019-2023

Forside planprogram - Klikk for stort bilde Lørenskogs gjeldende kommunedelplan for idrett og friluftsliv skal nå revideres. Forslag til planprogram legges nå ut på høring. 

Merknader til planprogrammet eller innspill til selve planarbeidet sendes til:
Lørenskog kommune, Kultur, postboks 304,1471 Lørenskog, 
eller e-post kultur@lorenskog.kommune.no
Merk konvolutten eller e-posten: kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.

Høringsfrist: 16. januar 2018.

» Forslag til planprogram - kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2019-2023 (pdf)

Kultur-, idrett- og frivillighetsutvalget behandlet den 23. november 2017, sak 070/17, forslag til planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2019-2023. 

I henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser (§4-1,5-2,11-2 og 11-3) varsler Lørenskog kommune med dette oppstart av planarbeid og inviterer innbyggere, lag/foreninger/organisasjoner, rådsorgan, skoler, helseinstitusjoner og andre til å ta del i planarbeidet ved å komme med innspill.

Forslag til planprogram redegjør for formålet med planen, planprosessen, behov for utredninger og opplegg for medvirkning. Det er også lagt vekt på å presentere viktige føringer for planarbeidet og trekke frem sentrale utfordringer og tema som bør belyses i ny kommunedelplan.

Fant du det du lette etter?