Ranselpost, hyllepost og papirbaserte meldingsbøker er historie.

Nå bruker alle kommunens barnehager og skoler én og samme kanal til å kommunisere med foreldre og foresatte. Transponder gjør dialogen mellom barnehage, skole, SFO og hjem lettere.

Klikk for stort bildeEn melding fra barnehagen om at alt står bra gjør godt for bekymrede foreldre.Klikk for stort bildeTransponder gjør hverdagen lettere, mener styrer i Benterud barnehage, Anette Konstanse Johnsen.

       – Med Transponder meldingsbok når vi raskt ut med beskjeder til barnas foreldre. Og de når oss på en enkel og trygg måte, forteller Anette Konstanse Johnsen som er styrer i Benterud barnehage.

Benterud var den første av barnehagene i Lørenskog kommune som tok i bruk den nye digitale kommunikasjonskanalen, og erfaringene er stort sett positive.
– Transponder inneholder mange funksjoner som gjør hverdagen vår enklere, forteller Anette. I tillegg til å sende og motta meldinger kan Transponder meldingsbok brukes til å sende filer, som for eksempel månedsplaner og informasjonsskriv. Den kan også benyttes til påmelding til aktiviteter, booking av samtaler og registrering av fravær.  

Transponder har også en app som hjelper de ansatte i barnehagene og på SFO til å ha god oversikt over hvem som er har kommet og hvem som har gått hjem.
– Når barna kommer på morgenen registrerer vi dem inn og når de går på ettermiddagene registrerer vi dem ut. Dette gjør det også enklere for barnehagen å tilpasse bemanningen på den enkelte avdeling, forteller Anette. 

I motsetning til meldingsbøker som kunne komme på avveie er Transponder en sikker kommunikasjonskanal. Appen krever personlig pålogging og man kan enkelt se hvem som har tilgang til å lese og skrive i meldingsbøkene.

– Tilbakemeldingene fra de som bruker Transponder er i all hovedsak positive, forteller Sidsel Nordhagen som er teknologidirektør i Lørenskog kommune.
– Transponder er enkel å bruke og jeg har inntrykk av at terskelen for å sende en melding til barnehagen og skolen er lavere enn før vi tok i bruk systemet. Dette fører barnehagen/skolen og hjemmet nærmere hverandre.

Selv om mye er bra, samarbeider vi tett med utviklerne for å gjøre Transponder enda bedre. Vi ønsker blant annet at skjemaer for registrering av ferie skal kunne kobles direkte mot fraværsfunksjonen. I tillegg ser vi på muligheten for å bruke appen til å dele bilder vi tar i løpet av dagen.

– Digitalisering handler blant annet om å utvikle nyttige, trygge og brukervennlige tjenester for innbyggerne. Vi jobber med digitalisering av flere brukernære tjenester som vil gjøre hverdagen enklere for kommunens innbyggere, poengterer teknologidirektøren.

Les også: Musikk- og kulturskolen tok nylig i bruk det nettbasert verktøyet Speedadmin hvor skolen enkelt kan administrere alt det praktiske fra søknad og opptak til fakturering.