Rekordmange innbyggere på møte om ny kommuneplan

Klikk for stort bildeNær 150 innbyggere møtte onsdag kveld opp i Lørenskog hus for å være med  på det åpne møtet om oppstart av kommuneplanens samfunnsdel. På møtet ga de innspill på hva som er bra ved Lørenskog-samfunnet, og hvilke utviklingstrekk og utfordringer som bør vies spesiell oppmerksomhet i samfunnsdelen av kommuneplanen.   

I første halvdel av møtet ble det fra scenen orientert om hva en kommuneplan er, hvordan en kommuneplan blir til og når og hvordan innbyggerne kan delta med innspill og kommentarer. Deretter var det klart for gruppearbeid hvor de fremmøtte i små grupper skulle diskutere hva som gjør Lørenskog til en god kommune å bo i, og hva det er viktig at kommunen lykkes med de neste 10 årene.  

- At så mange velger å møte opp en kveld i januar er et bevis på at mange har et stort engasjement for kommunen sin, og ønsker å bidra til at Lørenskog skal bli en enda bedre kommune å være innbygger i, sier prosjektleder for kommuneplanen Kari Westgaard Berg.   

Engasjementet i gruppene var stort og mange kvaliteter ved Lørenskog og fremtidsutfordringer ble skrevet ned. Til sammen ble det en stor bunke med innspill.  tas med

- Jeg gleder meg til å lese gjennom alle innspillene sier prosjektlederen entusiastisk, og legger til at det fortsatt er mulig å komme med innspill. – Fristen for innspill er 24. januar, og jeg håper alle som har synspunkter på hva som er viktig når vi skal utvikle morgendagens Lørenskog benytter muligheten til å si sin mening, sier Kari Westgaard Berg.

Ønsker du å gi oss tilbakemelding kan du gjøre det ved å klikke deg inn www.planenvaar.no
Her finner du også mye nyttig informasjon om kommuneplanprosessen, utviklingstrekk i Lørenskog, og om og medvirkning.

Vi skal også holde åpent kontor på Veiviseren i Lørenskog hus hvor du kan stille spørsmål og komme med dine synspunkter:

Mandag 13. januar kl 12-14.30 og torsdag 16. januar kl 13.30-15.30

Du kan også si din mening direkte her: https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5424070&sid=PylsdYgkwv


 

Hva er en kommuneplan?

Kommuneplanen styrer all planlegging i en kommune.

Hvor skal vi ha grønne områder, hvordan planlegger vi for å oppnå god helse, hvordan samarbeider vi best med nabokommuner, hvor skal busser, sykkelstier og turløyper gå, hvor skal vi bygge nye, gode boligområder og hvor høyt skal vi bygge? Dette er noen av temaene som kommuneplanen gir svar på. Kommuneplanen er overordnet og langsiktig plan for kommunens mål og utvikling.

En kommuneplan består av to deler, en samfunnsdel og en arealdel:

  • Samfunnsdelen er en oversikt over kommunens utfordringer og muligheter, og skal vise hvilke strategier og mål kommunen har for utviklingen av Lørenskogsamfunnet. Det er kommuneplanens samfunnsdel vi skal revidere nå.
  • Arealdelen er styrende for hvordan kommunens arealer skal brukes. Arealdelen består av et kart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer i hele Lørenskog.