Rusomsorg på hjul

Koronaviruset rammet mange lavterskeltilbud for innbyggere som har problemer med rus og psykisk helse, og derfor ble det mulig å søke om midler til nye tilbud. Da kom helsetjenesten i kommunen frem til at en oppsøkende tjeneste som Rusomsorg på hjul kunne være nødvendig. De søkte om støtte fra fylkeskommunen, og fikk 600 000 kr til prosjektet.

Hjelp der de er

Rusomsorg på hjul er en ny ordning som oppsøker folk som sliter med rusavhengighet for å kunne hjelpe dem der de er. I minibussen vil det alltid være en sykepleier og en sosionom, de deler ut medisinsk utstyr, rent brukerutstyr og mat. De har også med seg brus og vafler for å kunne glede de som har det tøft.

Minibussen er ute mandager, onsdager og fredager, foreløpig kun de neste tre månedene. Først klokken 9.30 ved Skårersletta, bak Solheimsenteret, deretter videre til Salemkirken i 12-tiden hvor de er frem til klokken 14. Vi ble med for å hilse på de som jobber med dette prosjektet, og de som tilbudet er for.

Verdsatt tilbud

Det var en sosial gjeng vi sommerreporterne møtte på, og vi ble tatt godt imot fra første stund. Vi så at de som var der satt veldig pris på tilbudet. Det er ikke bare muligheten til å få sykepleierhjelp eller mat som er viktig for dem, men også det å ha noen å snakke med. Dette er et nyttig tilbud for de som kanskje ikke tør å oppsøke hjelp selv, men trenger det.

Vi snakket med sykepleier Titus som er en viktig drivkraft i dette prosjektet, han forklarte hvordan ordningen fungerer.

– Her kan de gjøre som de vil, vi vil bare være behjelpelige med det de selv vil ha hjelp til. For noen er det medisinsk utstyr, for andre kan det være hjelp til å slutte med rus. En del kommer kun for et måltid, eller for å ta seg en prat.

De ansatte er klare på at dette ikke handler om å tvinge noen til å slutte eller endre seg, men kun en hjelpeordning hvor de som møter opp selv kan bestemme hva de vil ha fra de som jobber der.