Skoleplass på 1. og 8. trinn

Elever som skal starte i 1. klasse og 8. klasse har nå fått tilsendt varsel om skoleplass, datert 14. desember 2018.Klikk for stort bilde

Foreldre må innen 10.januar 2019 fylle ut skjemaet for personlige opplysninger om eleven. Skjemaet finner dere på Lørenskog kommune sin hjemmeside. I skjemaet gis dere mulighet til å komme med innspill på skoletilhørighet. Innspillene som kan tas hensyn til er for eksempel om det er registrert feil adresse, om søsken er plassert på den samme skolen og om skoleveien er forsvarlig. I samme skjema kan det gis beskjed for elever som søker plass ved friskoler/privatskoler.

Ta kontakt med nærmeste skole om du ikke har mottatt varsel om skoleplass.

Vi gjør oppmerksom på at klage eller søknad om skolebytte først kan gjøres etter at endelig vedtak er sendt ut i mars.

Vi viser for øvrig til informasjon på kommunens hjemmeside.

Fant du det du lette etter?