Slik kildesorterer du ditt mat- og restavfall i Lørenskog kommune

Klikk for stort bildeROAF henter mat- og restavfall inkludert plast og papp, papir og kartong hjemme hos deg. Glass- og metallemballasje leveres til ett av ROAFs returpunkter.

Tips til enklere kildesortering:

Her kan du lese mer om ditt avfall:

Kildesortering er ett enkelt og effektivt miljøtiltak som alle kan utføre. Avfall er ressurser som kan brukes om igjen og på den måten sørge for at mest mulig av verdiene blir i kretsløpet.

Å gjenvinne ressurser i avfallet lar seg gjøre når vi alle kildesorterer. At du og din familie sorterer matavfall i grønn pose, plast i restavfall, papp og papir i egen beholder og leverer glass- og metallemballasje til et av våre returpunkter,  så bidrar du til «det grønne skiftet». ROAFs ettersorteringsanlegg sorterer ytterligere i diverse materialer.

Når du skal levere avfall (eller ombruk) til gjenvinningsstasjonen er det viktig at avfallet er sortert på forhånd, og at du kaster riktig avfallstype i riktig container. På denne måten sørger vi for at ditt avfall blir til nye produkter.

Vi ønsker å gjenvinne mest mulig av råvarene, minst mulig bør gå til energiutnyttelse.

Takk for at du kildesorterer, vi vet at det nytter!