Smittevern - barnehagene må redusere åpningstidene fra kl. 08.30 - 15.00

Barnehagene har nå fått ny revidert nasjonal veileder om smittevern for drift av barnehager. Dette gjør det nødvendig å redusere åpningstidene i barnehagene så lenge disse er på rødt smittevernnivå. Endringen gjelder fra onsdag 14. april. 

Klikk for stort bildeBåde skole og barnehager har fått ny revidert nasjonal veileder om smittevern for drift av barnehager. Bakgrunnen for revisjonen er ny kunnskap om hvordan de nye virusvariantene smitter. Med nye, mer smittsomme virusvarianter er det større sannsynlighet for tilfeller i barnehager og skoler siden variantene er mer smittsomme i alle aldersgrupper (ECDC). 

Veilederen er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet og gjelder alle barnehager og uavhengig av hvilket grunnlag barnehagen driver etter. Du kan lese hele smittevernveilederen på Utdanningsdirektoratets sider.

Strenge krav på rødt nivå
Den nye veilederen stiller krav til drift på rødt smittevernnivå, som fører til enda større utfordringer for å få til en forsvarlig drift, ivaretakelse av barns beste og ivaretakelse av de ansatte.

Dette medfører at kommunen dessverre må redusere åpningstiden med en time. Ny åpningstid blir fra kl. 8.30 – 15.00. Den nye åpningstiden blir gjeldene fra onsdag 14. april 2021 og så lenge barnehagene driftes på rødt tiltaksnivå.

Barn med særlige behov 
Dersom det er helt nødvendig med en åpningstid utover 08.30-15.00, må det søkes om dette på eget søknadsskjema. Dette gjelder barn med særlige behov og barn med foreldre av samfunnskritiske yrker. De som allerede har fått innvilget utvidet åpningstid trenger ikke å søke på nytt.