Snø til hinder som gjør det ufremkommelig for brukere av veiene og gangveiene

Klikk for stort bilde Ved store snøfall settes et stort apparat i sving for å holde veiene og gangveiene åpne for trygg og uhindret ferdsel.

Når man måker snøen ut i veier og gangveier blir det til hinder for folk, og brøytemannskapene blir forsinket.

Snø fra private gårdsplasser, p-plasser og innkjørsler, skal håndteres på egen eiendom. Det er forbudt å måke snø ut i offentlig vei og gangveier. Dette er hjemlet i Vegloven. Med veiareal menes kjørevei med tilhørende skulder og grøft.

Samtidig opplyser vi om at snø som blir liggende igjen i innkjørslene når brøytemannskapene har brøytet, er beboernes eget ansvar.

Fant du det du lette etter?