Søknader for vann- og avløpsarbeid

Fra 01. mars 2021 endres rutinene for levering av søknad om vann og avløpsarbeid i Lørenskog kommune.

Elektronisk løsning

Søknad om vann- og avløpsarbeid er en søknad om å få knyttet seg til kommunalt vann- og avløpsnett (tidligere: Søknad om sanitærabonnement), eller melde ifra om endringer som er gjort på utvendig VA-anlegg (tidligere: melding om endringer).

Du får da tilgang til fulldigital innsendelse av både søknad om vann- og avløpsarbeid og innlevering av ferdigmeldinger. Alle nyanlegg eller endringer på eksisterende anlegg skal meldes inn og godkjennes av Lørenskog kommune – Kommunalteknikk før gravearbeidet starter opp.

Når arbeidet er sluttført skal melding om uført vann- og avløpsarbeid sendes inn via entreprenørportalen.

I den elektroniske tjenesten kan du:

  • Fylle ut søknad
  • Tegne direkte inn i ledningskart
  • Sjekke status for dine saker
  • Sende ferdigmelding

Tjenesten gir deg også oversikt over hvilke søknader som er sendt til oss, om søknadene er godkjent og om ferdigmelding er levert.

Alle foretak logger seg på portalen med egne brukernavn og passord. Du får da tilgang til egne saker, både de som er under arbeid og alle ferdige saker. Kunden vil også få en bekreftelse fra kommunen når saksbehandling er utført.

Denne nye løsningen forenkler saksbehandling av søknad pluss at det reduserer tiden det tar før man får svar fra kommunen. Det er ventet at de fleste kommunene i Oslo- regionen vil ta i bruk denne løsningen i nær framtid.

En forutsetning for å utføre sanitærinstallasjoner i Lørenskog kommune er at du har svennebrev som rørlegger. For arbeid på private vann og avløpsanlegg må du har svennebrev som rørlegger, samt S-ADK1- eller ADK1-sertifikat, eller Fagbrev innen veg- og anleggsfaget eller anleggsmaskinførerfaget, samt ADK1-sertifikat.

Registrering

Registrering av bedrift for tilgang til løsningen skjer på denne adressen. 

Her finner du en videofilm med rettledning i registreringsprosessen. Denne videoen ligger også i bunnen av artikkelen. Det anbefales å se hele registreringsvideoen før eller samtidig med at bedriften registrerer seg for tilgang til løsningen.

Når vi har godkjent ditt foretak, får du linken til Powel Entreprenørportal hvor du logger deg inn med brukernavn og passord.

Den som registrerer bedriften vil bli brukeradministrator og vil kunne legge til ytterligere ansatte som skal kunne sende inn søknader og meldinger på vegne av bedriften. Hver enkelt ansatt får en e-post med lenke for å fullføre registreringen og å velge eget passord samt med lenke til pålogging til løsningen som er unik for hver enkelt bedrift.

Hvis du har problemer med innlogging eller registrering kan du henvende deg til Lørenskog kommune, kommunalteknikk ved Anton Ploshchik, telefon 415 85 433 eller Einar Jystad, telefon 918 80 493.

Se instruksjonsvideo for inntegning av kartskisse i søknad. 

Se instruksjonsvideo for sluttdokumentasjon.

Har du sendt inn søknad før 01.03.2021?

Søknader om tilknytning (sanitærsøknad) og meldinger om endinger må ferdigmeldes så snart arbeidene er avsluttet. Ferdigmelding skal sendes via epost. Kontakt saksbehandler for ytterlige informasjon.

Hjelp til registrering på ny løsning