Sommerskolen i Lørenskog 2019

Klikk for stort bilde Lørenskog kommune arrangerer for andre året sommerskole for barn og ungdom som høsten 2019 er elever på 5.-10. trinn. Kursene tilbys i uke 32 og 33 (05. – 16. august) og er gratis. Alle kursene varer fra mandag til fredag.

Klikk for stort bilde Påmelding og viktig informasjon

Påmelding

Påmelding skjer i tidsrommet 14. – 28. mars.


Kursene som presenteres i brosjyren og som fremkommer i søknadsportalen er planlagt igangsatt, men vi forbeholder oss retten til å måtte avlyse kurs ved uforutsatte forhold. Alle kan søke om plass på inntil tre kurs. Ved oversøkning vil plasser tildeles ved tilfeldig trekk etter at påmeldingsportalen er stengt. Dersom en ikke får plass på noen av de valgte tre kursene, vil det så langt det er mulig gis tilbud om plass på andre kurs.

De fleste kurs vil gjennomføres på Kjenn skole. Det legges opp til at de fleste kurs har en daglig økt med fysisk aktivitet eller svømming.

Her finner du brosjyren for Sommerskolen i Lørenskog 2019 (PDF, 462 kB)

Sommerskole

Tildeling av plass

Tildeling av plass i Sommerskolen meddeles på e-post. Dette gjelder også et eventuelt avslag på de tre valgte kursene og eventuelt tilbud om plass på et annet kurs.

Dersom tildelt plass likevel ikke ønskes benyttet, er det viktig å melde dette snarest mulig til koordinator for Sommerskolen, slik at andre kan få benytte plassen.

Generell oppmøteinformasjon

Det er obligatorisk oppmøte hver dag hele kursuken. Elever som ikke møter første kursdag, mister plassen sin.

Kursdagene starter kl. 09.00, og varer til kl. 15.00 hver dag. Elevene må møte mellom kl.08.45-09.00.

Elevene får utdelt et nøkkelbånd med navn og kontaktinformasjon som de må ha på seg under kursdagene. Nøkkelbåndet deles ut når elevene kommer hver morgen og samles inn når elevene drar hjem hver dag.

Mer detaljert informasjon fås fra lærerne på det kurset eleven har fått plass på. Denne informasjonen sendes til foresatte på epost på planleggingsdagen 2. august.

Eleven må ha med to matpakker, drikke og klær etter værforhold hver dag, samt det kurslederne ber om knyttet til det enkelte kurs.

Alle elever må selv kunne møte på oppgitt kurssted.

Fysisk aktivitet og svømming

De fleste kursene har tilbud om en økt med fysisk aktivitet eller svømming hver dag. De kursene der dette er et tilbud vil ha tre dager med fysisk aktivitet og to dager med svømming i Kjenn folkebad.

Økten med fysisk aktivitet kan for eksempel være ballspill, bevegelsesleker, samarbeidsaktiviteter, tur i skogen eller i nærmiljøet.

Øktene med svømming som fysisk aktivitet er både for elever som kan svømme og elever som ikke kan svømme. Elevene deles i grupper etter svømmeferdigheter. Svømmetimene vil være preget av ulike svømmeaktiviteter, lek og moro i vannet.

Alle svømmeinstruktører har instruktør- og livredningskompetanse. Læreren og assistenten på kurset følger elevene i svømmehallen, bistår i garderoben og er tilstede under svømmeopplæringen.

Inndeling i kursgrupper

Hver kursgruppe er satt sammen av elever fra forskjellige skoler og alderstrinn innenfor gruppene 5.-7. trinn og 8.-10. trinn.

En lærer og en assistent har ansvaret for en kursgruppe. Kursgruppestørrelsene varierer fra 15-26 elever.

 

Ansvarlig for Sommerskolen i Lørenskog er skolesjef Camilla Sandstrøm Mathiassen.

Koordinator for Sommerskolen i Lørenskog er Anne Hege Rosenlund
E-post: annros@lorenskog.kommune.no

 

Fant du det du lette etter?