Status for vaksineringen i Lørenskog

Klikk for stort bildeStatus for vaksineringen i Lørenskog uke 19

Denne uka mottar Lørenskog ca. 2 788 vaksinedoser. Ca en tredjedel av disse går til førstegangsdoser til innbyggere.

Vaksineplaner for gruppene fremover

Vi begynner nå å tilby vaksine til innbyggere i alderen 55 – 64 år uten underliggende sykdommer. Vi antar at vi starter vaksinering av innbyggere i alderen 45 – 54 år i begynnelsen av juni. Det er ennå ikke besluttet hvordan innbyggere mellom 18 – 44 år vil prioriteres. Lørenskog kommune vil følge retningslinjene som helsemyndighetene beslutter. På grunn av økte leveranser fremover vil vi, i følge FHI sitt vaksinescenario, også starte vaksinering av aldersgruppen 18 – 44 år i starten av juni.

Kortvarige, plagsomme bivirkninger av dose to av mRNA-vaksinene

Denne uken starter vil de første som fikk AstraZeneca-vaksinen få tilbud om å få dose 2. Denne vil gis av en av mRNA-vaksinene (Pfizer eller Moderna). For mRNA-vaksinene er ofte bivirkningene kraftigst etter dose 2. Personer som har fått AstraZeneca-vaksinen før, kan derfor forvente å oppleve litt forbigående ubehag i de første dagene etter vaksinen. FHI har mer informasjon om dette i et informasjonsskriv. 822 personer fikk AstraZeneca-vaksinen av Lørenskog kommune. De fleste av disse var helsepersonell.

Neste uke mottar vi ca 1 326 doser i tillegg til at 363 doser blir overført fra uke 19. 393 av de nye dosene + de 363 som blir overført blir tilbudt innbyggere som ikke har fått vaksine før

Ca 29,6 % av personer med folkeregistrert adresse i Lørenskog har nå fått minst en vaksinedose. 9,7 % av innbyggerne registrert som fullvaksinert. 1 150 helsepersonell har fått minst en vaksinedose. 306 helsepersonell er fullvaksinert.

Vaksineplan

Vaksineplan uke 25

I uke 25 setter Lørenskog kommune til sammen 4024 vaksinedoser fordelt slik:

  •  3024 doser med Pfizervaksine (2980 av dosene er førstegangsdoser og 44 er andregangsdoser.)
  •  1000 doser Modernavaksine (613 av dosene er førstegangsdoser og 387 er andregangsdoser.).  I tillegg mottar vi 1100 doser Modernavaksine som overføres til uke 26.

Du kan ikke velge hvilken vaksinetype du får.

Vaksineplan uke 26

I uke 26 setter Lørenskog kommune til sammen 4298 vaksinedoser fordelt slik:

  •  3198 doser med Pfizervaksine (Alle dosene settes som førstegangsdoser)
  •  1100 doser Modernavaksine (Alle dosene settes som førstegangsdoser).  I tillegg mottar vi 1100 doser Modernavaksine som overføres til uke 27.

Du kan ikke velge hvilken vaksinetype du får.