Tidlig innsats gjør at færre elever får spesialundervisning

Dette er skolen mot strømmen, står det i dagens Aftenposten, og viser til Finstad skole. Dagfinn Cock, kommunaldirektør for oppvekst og utdanning, kan derimot fortelle, at alle skolene i Lørenskog går mot strømmen.

Klikk for stort bildeKommunaldirektør for oppvekst og utdanning i Lørenskog kommune Dagfinn Cock og grunnskolesjef i Lørenskog Camilla Sandstrøm Mathiassen er godt fornøyd med at elever i Lørenskogskolen får gode karakterer.- I 2015 startet vi prosjektet «Alle lærer». Målet med prosjektet var å gi elever tidlig tilpasset opplæring i klasserommet, slik at de ikke behøver spesialundervisning senere i skoleløpet. Finstad var en av pilotskolene, sier Cock.

    Det er ikke hver dag Lørenskog kommune kommer på forsiden av landets ledende avis. Dagfinn Cock synes det er spesielt hyggelig at det er noe Lørenskogskolen har arbeidet grundig og langsiktig med.

- Vi har jobbet veldig systematisk med dette over år. Etter en vellykket pilotperiode ble metodikken og innsatsen innført på alle våre 12 skoler, legger skolesjef Camilla Sandstrøm Mathiassen til.

 - Noen foreldre er bekymret for at mindre spesialundervisning betyr at elevene ikke får den undervisningen de skal ha, sier skolesjefen. Forskjellen er at vi nå ser tidligere hvilke elever som trenger ekstra oppfølging. De aller fleste av disse får da tilpasset opplæring i den ordinære undervisningen, uten at de må til utredning hos PPT. Derfor går våre tall på antall elever som mottar spesialundervisning ned.  

Tallenes tale:

Andelen som har spesialundervisning:

Hele landet:                     Lørenskog kommune

8. – 10.: 9,77 %               8. – 10.: 7,11%
1. – 10.: 7,7 %                 1. – 10.: 4,9%

Saken i Aftenposten ligger bak betalingsmur, men kan leses her. Det er nok mange foreldre i Lørenskog som er interessert å høre mer om dette. Vi vil derfor komme tilbake med en mer utdypende sak.