Tilskudd til lokalt næringsliv som er rammet av lokale smitteverntiltak

Klikk for stort bildeNæringslivet i noen kommuner er hardere rammet av pandemien enn andre. Dette skyldes at lokale smitteutbrudd krever strenge tiltak som rammer bedriftene. Stortinget har bevilget 250 millioner kroner som skal brukes til å kompensere lokalt næringsliv. Lørenskog er tildelt 4,69 millioner kroner.

Lørenskog kommune har tidligere gitt tilskudd til bedrifter for å stimulere til omstilling og nyskaping. Ordningen denne gangen har som mål å hjelpe bedrifter som er spesielt hardt rammet av de lokale tiltakene mot spredning av koronasmitte med følgende kriterier:

  • Ordningen omfatter næringsdrivende med forretningsadresse i Lørenskog kommune.
  • Virksomheten har opplevd inntektsbortfall som følge av lokalt innførte smittevernregler i Lørenskog kommune.
  • Inntektsbortfallet avgrenses til den perioden det har vært innført lokale smitteverntiltak i Lørenskog kommune, dvs. november og desember 2020.
  • Inntektsbortfallet i perioden må overstige 50% målt i forhold til samme periode i 2019. Dersom virksomheten er nystartet, må avviket mellom forventet inntekt og faktisk inntekt for perioden overstige 50%.
  • Inntektsbortfallet skal dokumenteres med godkjente regnskapstall for tilsvarende periode i 2019. Dersom virksomheten er nystartet og ikke kan fremlegge godkjente regnskapstall fra 2019 skal budsjettall og forventet inntekt for november og desember 2020 legges til grunn som beregnet inntektssvikt.
  • Virksomheter med størst inntektsbortfall prioriteres, uavhengig av omsetningsstørrelse. Tilskudd tildeles så langt statens tilskudd rekker.
  • Virksomheter som er under konkursbehandling eller lignende, samt hvor konkurs er begjært omfattes ikke av ordningen.

Søknadsbeløp

Maks søknadsbeløp for bedrifter av ulike størrelser:

  • Omsetning på over 30 mill. kr pr år: 500 000 kroner
  • Omsetning mellom 3-30 mill. kr pr år: 250 000 kroner
  • Omsetning under 3 mill. kr pr år: 125 000 kroner

Hvem kan søke om tilskuddsmidler? 

Alle bedrifter, næringsvirksomheter og enkeltmannsforetak med forretningsadresse i Lørenskog kan søke om tilskuddsmidler.  

Når er søknadsfristen? 

Søknadsfristen er forlenget til 26. januar 2021, tilskuddene vil utbetales så snart som praktisk mulig.

Hvordan søke? 

Du søker digitalt via dette skjemaet: Søknad om økonomisk hjelp til næringslivet