Tips for å unngå forbud mot hagevanning

Vanning - Klikk for stort bilde Noen kommuner har allerede innført forbud mot hagevanning. For å unngå et forbud i Lørenskog er det viktig at alle har et fornuftig bruk av vann.

Råd om hagevanning Det vil kunne oppstå kapasitetsproblemer med å levere vann i perioder med behov for hagevanning. Når mange abonnenter bruker mye vann samtidig, blir dessuten trykket lavere, noe som i første omgang vil ramme bebyggelsen i høyereliggende strøk. Kommunene vil legge ut informasjon på kommunens hjemme- og Facebook side dersom det innføres vanningsrestriksjoner.

Her er noen råd som kan bidra til lavere vannforbruk til hagevanningen:

· Pass på at utendørs kraner ikke står og lekker

· Prioriter vanning av blomster og busker framfor plenen dersom det blir nødvendig med begrenset vanning

· Ta vare på regnvannet i f.eks. en tønne og bruk det til å vanne blomster

· Led takvannet inn i busker eller blomsterbed

· Vann helst om kvelden. Hvis du vanner i solskinn fordamper det meste av vannet

· Juster opp knivene på gressklipperen slik at gresset ikke klippes for langt ned. Da tåler det bedre sol og tørke og blir ikke så fort tørt/brunt

· Det er viktig at plenen din får nok vann når du vanner. Såkalt skvettvanning fører til grunt rotsystem og tørkesvak plen. Eldre plener på dyp jord klarer seg med ei rotbløyte hver 14. dag. Ei rotbløyte vil si 2-3 cm vann. Om du setter en boks e.l. på plenen, kan du lett finne ut når plenen har fått nok vann

· Ved brannutrykning i eget område: Stopp hagevanningen, slik at det blir nok vann til slokkearbeidet

Fant du det du lette etter?