To ordninger for frivilligheten er nå åpnet for søknader

En mann og en kvinne foran en PC - Klikk for stort bilde Jonas Ruud, Lørenskog kommune Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke lotteri- og stiftelsestilsynet om tilskudd i forbindelse med arrangementer og aktiviteter som er påvirket av covid-19-pandemien. 

I tillegg minner vi om at lag og organisasjoner kan søke om momskompensasjon.

Nytt statlig koronatilskudd til frivillige lag og organisasjoner

Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke lotteri- og stiftelsestilsynet om tilskudd i forbindelse med arrangement og aktiviteter som er påvirket av covid-19-pandemien. Formålet med ordningen er å stimulere til gjennomføring av arrangement/aktivitet, men den gjelder også dersom man må avlyse på grunn av restriksjoner eller råd fra myndighetene i forbindelse med covid-19.

Denne ordningen gjelder for perioden 1. januar til 31. august 2021. Søknadsfrist er 15. september.

Mer informasjon om ordningen.

Momskompensasjonsordningen

Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Søknadsfristen er 1. september.

Mer informasjon om momskompensasjon.