Treningstid og periodisk leie

Fristen for å søke om treningstid i idrettshaller/gymsaler og periodisk leie i kultursaler og skolelokaler er 1. mars 2020.

Treningstid

Kjennhallen - Klikk for stort bildeKjennhallen Siri Adorsen   Søknadsfrist for trenings- og arrangementstid i kommunale idrettsanlegg/gymsaler er 1. mars 2020. Treningstidene følger skoletidsplanen for det påfølgende skoleåret.

Har du spørsmål om ordningen, kontakt:
rådgiver Morten Ingebretsen, telefon 997 89 250, e-post: mig@lorenskog.kommune.no

Periodisk leie i kultur- og skolelokaler

Søknadsfristen for å søke om periodisk leie i kultursalene i Lørenskog hus, i Kjenn samfunnshus og i skolelokaler er 1. mars 2020. Dette gjelder sesongen høsten 2020/våren 2021. Sjansen for å få ønsket lokale blir mindre hvis man søker etter 1. mars.

Fastsettelse av låne-/leiestatus

Lag og foreninger i Lørenskog kommune kan søke om redusert eller gratis leie av de anlegg Kultur har brukeransvaret for.

Ved spørsmål om ordningen, kontakt oss på tlf. 476 28 245 eller kulturstotte@lorenskog.kommune.no